De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Giramata Schmit van Mwinda Kitoko.

 

Congo, Afrika, Giramata Schmit, Mwinda Kitoko, Antwerpen Kids -

Antwerpen Kids

zondag 1 augustus 2010 13:15
Spread the love

Wie zijn toch die “Antwerpen kids” die ik bezig zag op Congodag en nu ook weer op SFINKS Mixed? Ik ging even te rade bij Giramata Schmit die de artiesten hier presenteerde en ook zetelt in verschillende organisaties die Afrikaanse belangen behartigt..

De Antwerpen Kids werden a.h.w. verwekt in de schoot van vzw Mwinda Kitoko, die tot doel heeft de integratie van Afrikanen in de Belgische maatschappij te bevorderen. Ze organiseren kook-, dans- en taalcursussen, maar ook culturele activiteiten zoals debatten, theater, muziek en poëzie. Andere thema’s komen ook aan bod zoals aidspreventie, rechten van immigranten en naturalisatie.

In 2004 werd besloten om meer aandacht te geven aan de begeleiding van jongeren, om hen van de straat te houden, te vrijwaren van drugs en criminaliteit. Jongeren – niet alleen van Afrikaanse origine – worden ook maatschappelijke gedragsregels bijgebracht om ze probleemloos naar volwassenheid te leiden. Er wordt op drie niveaus gewerkt: een groep voor negen tot veertienjarigen, adolescenten en de oudere jongeren.

De Antwerpen Kids bedienen zich van moderne muziekvormen zoals Rap en Hip Hop die jongeren aanspreken. En met succes, want op een talentenjacht in het Zuiderpershuis werden ze laureaat. Ze worden gecoached door Isabelle Mbuyi.

[Zie ook http://www.mamboleo.org/asbl/mwind.html]

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!