De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Amnesty International kent de geschiedenis van Afghanistan niet

vrijdag 25 mei 2012 11:27
Spread the love

 

A.I. schrijft dat de laatste 10 jaren de rechten van de vrouwen beter worden gerespecteerd.
A.I. is of onwetend of bondgenoot van de wereldoverheersers

Gedurende de tijd van het socialistische regime rond 1977 van Mohamed Taraki die de steun kreeg van de Sovjet-Unie hadden de vrouwen wel veel rechten. Dat de wereldoverheerser, de VSA, alles gedaan heeft om deze socialistische regering omver te werpen, bewijst dat de VSA geen respect hebben voor de mensenrechten en zeker niet voor de rechten van de vrouwen.
De VSA hebben met de hulp van Saoedi-Arabië en Pakistan de islamitische strijders financieel gesteund en bewapend om de regering omver te werpen wegens geopolitieke belangen. De VSA, als wereldoverheerser kon niet aanvaarden dat de Sovjet-Unie invloed zou hebben in Afghanistan. Daardoor hebben ze “terroristen” financieel gesteund en bewapend met moderne wapens zoals Stinger schouder raketten om vliegtuigen en helikopters van de USSR te kunnen neerhalen, met miljoenen Afghaanse doden en 17000 USSR militaire doden als gevolg.

VSA brengt islamieten aan de macht

Daardoor hebben ze de islamieten aan de macht gebracht die de rechten van de vrouwen niet respecteren.
Nu komt A.I. zeggen dat de VSA de rechten van de vrouwen verbeteren.
Ik vind het totaal onaanvaardbaar van A.I. dat ze de geschiedenis niet kennen.
De VSA en de NAVO (koloniaal Europa) hebben geen respect voor de mensenrechten in Afghanistan en elders maar de agressies gaan over de overheersing van belangrijke gebieden.
De agressie van de VSA en de NAVO tegen Afghanistan hebben niets te maken met mensenrechten maar alles te maken met de overleving van de misdadige wereldoverheersers. Het gaat over onderdrukking en uitbuiting van deze gebieden.
De ganse “oorlog tegen terrorisme” is ook een leugen want ze hebben zelfs “Al-qaeda” geschapen, financieel gesteund en bewapend.

A.I. moet de geschiedenis van de misdadige kolonialisten bestuderen

A.I. lijkt niets te kennen van de misdadige geschiedenis van de VSA en de Holocaust van de inheemse bevolking door de Europese landen.
Ik vind dat A.I. niet zo maar gekoloniseerde landen kan aanklagen zonder er een introductie bij te schrijven over de geschiedenis van de koloniale misdaden met de mogelijke gewelddadige kunstmatige grenzen en er ook de mogelijke schuld en medeplichtigheid van de koloniale overheerser bij de actuele schendingen van de mensenrechten bij vermelden.
A.I. stelt zich negationistisch op tegenover de wrede misdadige geschiedenis van koloniaal Europa.

A.I., stop collaboratie met wereldoverheersers

A.I. treedt meer op als een politieke partij, bondgenoot en verdediger van de misdadige  politiek van de wereldoverheersers. Ze volgt  gewoon de overheersende ideologie van de wereldoverheerser. Ze kijkt en beoordeelt de wereld door de ogen van de wereldoverheersers.
A.I. is strenger in het beoordelen van Syrië, Iran, Soedan omdat de regeringen niet gesteund zijn door de wereldoverheerser en is minder streng met Israël, Jemen, Saoedi-Arabië omdat deze regeringen wel gesteund worden door de wereldoverheersers.
A.I. klaagt niet aan en stelt zelfs de dictatoriale Veiligheidsraad met 15 landen, waaronder 5 met vetorecht, niet in vraag.
A.I. staat ten dienste van de VSA en de Europese landen, ongeveer 12% van de wereldbevolking.
De VSA is een wrede werelddictator. Wanneer komen de Europese landen voor een internationale rechtbank voor de wereldwijde Holocaust van de inheemse bevolking?.
A.I. blijft ten dienste van de meester van slaven.
Amnesty International  moet de misdadige geschiedenis van de kolonialisten bestuderen en stoppen te collaboreren met de wereldoverheersers de VSA en de NAVO Landen.

https://en.wikipedia.org/wiki/Afghan_Massacre:_The_Convoy_of_Death

zie Michel Collon ” La stratégie du chaos”

https://www.arte.tv/de/videos/RC-019261/afghanistan/

actualisering augustus 2021:

Verenigde Staten hebben de rechten en vrijheden van vrouwen in Afghanistan vernietigd – DeWereldMorgen.beDeWereldMorgen.be

 

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!