De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

84,5 miljoen euro voor Leuvense podiumkunstensite en aanleg omgeving?
Opinie -

84,5 miljoen euro voor Leuvense podiumkunstensite en aanleg omgeving?

zaterdag 29 mei 2021 11:38
Spread the love

 

Tijdens de Leuvense gemeenteraad maandagavond 31 mei (te volgen via livestream https://channel.royalcast.com/stadleuven/#!/stadleuven/20210531_2) zal het ongetwijfeld knetteren tijdens de bespreking van de agendapunten 16 en 25 over de kosten van de podiumkunstensite die het stadsbestuur tegen het najaar van 2027 wil realiseren aan de Brusselsestraat op de locatie van het afgebroken Sint-Pietersziekenhuis. De kostprijs van de bouw werd in 2017 nog geraamd op 33 miljoen euro en bij de gunning van het ontwerp in 2019 op 56,4 miljoen.

Momenteel gaat men uit van een kostenplaatje van 65,9 miljoen euro bij de start van de werken in 2024. Als je daarbij de erelonen van het ontwerpteam Sergison Bates Architects (7,8 miljoen euro) telt, de kosten voor omgevingsaanleg (5,8 miljoen euro) en grondaankoop (5 miljoen euro) kom je aan een totaalsom van 84,5 miljoen euro.

Op dit ogenblik is er nog geen toezegging over subsidies, maar Leuven is ervan overtuigd dat men voor dit project met regionale uitstraling minstens 40 miljoen euro zal binnenhalen. Zo werd onlangs een subsidiedossier ingediend bij het Fonds Culturele Infrastructuur. Ook hoopt men subsidies voor het openleggen van de Aa (van de Vlaamse Milieumaatschappij), de gehanteerde duurzame energieconcepten, stadsvernieuwing (Stedenbeleid), meetinginfrastructuur (Toerisme), restauratie Romaanse Poort (Erfgoed) en uit allerhande EU-potjes.

De N-VA maakt zich grote zorgen over de toename van de kostprijs, die volgens de betrokken stadsdiensten het gevolg is van prijsstijgingen op de markt, nieuwe plannen zoals openleggen van de Aa en werken aan de Brusselsestraat, meer aandacht voor duurzaamheid … Vanuit PVDA zal maandag ongetwijfeld de kritiek weerklinken dat er meer prioritaire sociale noden in de stad zijn (cfr. het betaalbaar wonen) dan zoveel geld te spenderen aan dit cultuurpaleis.

De oppositie maakt zich samen met buurtcomités in de buurt ook grote zorgen over de gevolgen op vlak van mobiliteit. De bouw van dit iconisch nieuw podiumkunstengebouw, waar de hele Leuvense cultuursector al decennia op aandringt en die een stedelijke ontmoetingsplek moet worden voor iedereen, betekent samen met de geplande omgevingsaanleg en realisatie door projectontwikkelaar Resiterra van de hele Hertogensite dat hier over enkele jaren een nieuwe, prachtige stadswijk zal ontstaan en grote culturele producties mogelijk worden. Nadat de gemeenteraad maandag het voorontwerp over de nieuwe podiumkunstensite goedkeurt volgt een nieuwe inspraakronde alvorens het dit najaar definitief wordt. Laat uw stem horen!!!

 

Luc Vanheerentals is journalist en auteur van boeken zoals ‘Leuvense Wereldverbeteraars’, ‘Leuven zoals het is. Aan vooravond verkiezingen 2018’ en ‘Fifty Ways to Leave Your Car’

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!