Foto: via X, Guerreros Digitales TV
Opinie -

Ecuador: bestorming van ambassade krijgt juridisch staartje

Ecuadoriaanse troepen bestormden op 5 april de Mexicaanse ambassade en arresteerden een voormalige vicepresident. Het gaat hier om politieke vervolging en zijn advocaten roepen de internationale gemeenschap op om zijn zaak te steunen.

vrijdag 24 mei 2024 11:05
Spread the love

 

De oproep voor internationale steun voor Jorge Glas doen zijn advocaten door middel van een Amicus Curia. Dat is een rechtsfiguur waarbij personen die niet betrokken zijn, kunnen argumenteren in het voordeel van de beklaagde. Deze Amicus Curia werd ondertussen ook door een aantal Belgische personaliteiten ondertekend.

In dit artikel gaan we dieper in op de problematiek rond de zaak van Glas, die op 5 april gearresteerd werd in de Mexicaanse ambassade te Quito, waar hij politiek asiel aanvroeg.

Lawfare

De scheiding der machten vereist dat recht en gerechtigheid los zouden moeten staan van politiek en alleen geleid worden door waarheid en eerlijkheid. De zaak van Jorge Glas toont hoe ver we in Ecuador van dit ideaal verwijderd zijn.

Sonia Vera, advocate voor de verdediging van Jorge Glas, stelt vast dat politieke en juridische vervolging waar Glas mee te maken heeft, leidt tot ernstige schendingen van zijn mensenrechten en van zijn waardigheid.

Het Ecuadoraanse rechtssysteem wordt gebruikt als politiek instrument tegen tegenstanders van de huidige regering

Zijn zaak toont de ernstige tekortkomingen van het Ecuadoraanse rechtssysteem aan, dat gebruikt wordt als politiek instrument tegen tegenstanders van de huidige regering. Lawfare, of het gebruik van juridische kunstgrepen tegen politieke leiders, is een tactiek die eerder onder andere tegen Lula werd gebruikt in Brazilië.

Zijn advocate gaat in op de omstandigheden die voerden tot de onrechtvaardige veroordeling van Glas wegens corruptie, de onmenselijke behandeling die hij onderging tijdens zijn vijf jaar en vier maanden durende gevangenisstraf, en de redenen voor zijn verzoek tot politiek asiel in de Mexicaanse ambassade.

Jorge Glas. Foto: Nieuwsagentschap Andes, Wikimedia Commons / CC BY-SA 2.0 DEED

Als medestanders tegenstanders worden

Jorge Glas diende als vicepresident van Ecuador in twee opeenvolgende termijnen en was een belangrijke figuur in de Revolución Ciudadana (Burgerrevolutie) onder president Rafael Correa. Onder zijn leiding werden verschillende strategische sectoren van het land ontwikkeld.

Maar na de verkiezing van partijgenoot Lenín Moreno tot president in 2017 veranderde de politieke situatie drastisch. Moreno distantieerde zich van het vorige regeringsbeleid en begon een vervolging van prominente figuren uit de Revolución Ciudadana, waaronder Glas.

Een cruciaal element is dat Jorge Glas in confrontatie ging met Lenín Moreno nadat die laatste hem probeerde te betrekken bij corruptie. Jorge Glas wees dit niet alleen af, hij publiceerde ook in augustus 2017 een verklaring op sociale media waarin hij die corruptie aan de kaak stelde. Twee maanden daarna werd hij opgepakt, wat meteen het begin was van zijn politieke vervolging.

Ex-parlementslid Dalo Bucaram onthulde bovendien dat voormalig president Moreno betrokken was bij het manipuleren van bewijsmateriaal om Glas te beschuldigen rond de Odebrecht-zaak, waarover we het verder zullen hebben. Deze verklaringen onderstrepen de politieke motieven achter de vervolging van Glas.

Juridische onregelmatigheden en politieke motivaties

Glas werd beschuldigd van het aannemen van smeergeld van het Braziliaanse bouwbedrijf Odebrecht. Het Braziliaanse Hooggerechtshof verklaarde echter belangrijke bewijsstukken ongeldig, wat vragen oproept over de legitimiteit van het proces tegen Glas. De veroordeling van Glas was bovendien gebaseerd op een vervallen wet. Toch kreeg hij zes jaar gevangenisstraf opgelegd.

Later kreeg hij nog een extra straf van acht jaar voor zijn vermeende betrokkenheid in een andere corruptiezaak, het ‘Sobornos 2012-2016’-schandaal. Jorge Glas werd er samen met voormalig president Rafael Correa veroordeeld voor ‘psychische beïnvloeding’. Het zogenaamde ‘Hello Kitty-notebook’ dat als bewijs werd gebruikt, bleek later een vervalsing.

Verder werd de Singue-zaak, waarin Ecuador het bedrijf Gente Oil moet compenseren met 11 miljoen dollar, zonder aanleiding heropend om er Glas in te kunnen betrekken. Dat leidde tot twee extra jaar gevangenschap.

Samen met Rafaël Correa werd de voormalige vice-president ook aangeklaagd als intellectuele auteurs van een zelfmoord in 2016 en voor intimidatie en pesterij van een voormalige adviseur. In beide gevallen is er geen reële bewijslast waardoor ook die aanklachten in de eerste plaats politiek gemotiveerd lijken.

Ten slotte kwam er recent de zaak rond de wederopbouw van Manabí bij, een streek die in 2016 verwoest werd door een aardbeving. Jorge Glas stond aan het hoofd van de commissie voor die wederopbouw, maar die was niet bevoegd om fondsen toe te wijzen. Toch werd Glas in deze zaak aangeklaagd voor geknoei met fondsen. Ook hier is het duidelijk dat er politieke motieven verborgen zitten achter de aanklacht.

Het groot aantal onderzoeken wijst op de intentie om Glas in de gevangenis te houden en een politieke activiteit onmogelijk te maken

In totaal zijn 30 onderzoeken gericht tegen Glas, ook dat wijst op de intentie om hem in de gevangenis te houden en elke participatie in het politiek leven van Ecuador onmogelijk te maken. Verschillende rechters die in het voordeel van Glas hebben geoordeeld zijn ontslagen of zelfs aangehouden.

De reeks beschuldigingen en gerechtelijke procedures tegen Jorge Glas wijzen op een patroon van juridische en politieke vervolging. Het gebrek aan garanties voor een eerlijk proces, de manipulatie van bewijsmateriaal en politieke invloed in gerechtelijke procedures zijn duidelijke aanwijzingen dat zijn fundamentele rechten herhaaldelijk zijn geschonden.

Tijdens zijn detentie in een zwaarbeveiligde gevangenis werd hij onderworpen aan isolatie, mishandeling en medische nalatigheid, wat zijn gezondheid ernstig verslechterde. De gevangenisomstandigheden in Ecuador zijn extreem gewelddadig en onveilig, zoals blijkt uit de meer dan 70 doodsbedreigingen en aanvallen die Glas heeft ontvangen.

Internationale Erkenning van Mensenrechtenschendingen

Internationale organisaties hebben hun bezorgdheid geuit over de behandeling van Glas. De Inter-Amerikaanse Commissie voor Mensenrechten (CIDH) heeft een maatregel uitgevaardigd om zijn gezondheid en veiligheid te beschermen.

Het VN-werkgroep voor Willekeurige Detentie heeft in 2021 aanbevolen dat zijn zaak herzien wordt door speciale rapporteurs van de VN en dat alternatieve maatregelen voor zijn detentie worden overwogen.

Op 10 augustus 2022 bekritiseerde Diego García-Sayán, VN-rapporteur inzake de onafhankelijkheid van advocaten en rechters, op zijn officiële Twitter-account [@UNIndepJudges] de niet-naleving van een gerechtelijk bevel tot vrijlating van Glas.

De bevindingen van deze instanties ondersteunen de legitimiteit van de claims van politieke vervolging, maar onderstrepen ook de behoefte aan bescherming

De aandacht en bevindingen van deze instanties ondersteunen niet alleen de legitimiteit van de claims van politieke vervolging, maar onderstrepen ook de dringende behoefte aan bescherming en toevlucht in een land dat zich inzet voor de mensenrechten, zoals Mexico.

Politieke represailles en huidige situatie

De procureur-generaal van Ecuador, Diana Salazar, gebruikt volgens Sonia Vera juridische vervolging als vergelding voor de politieke oppositie van Glas. Zijn actieve rol als kritisch journalist in de meest beluisterde radio van het land en zijn kritische houding tegenover de huidige regering hebben geleid tot intensievere juridische vervolging en intimidatie.

De parlementaire fractie van Glas opende een proces tot afzetting tegen Salazar op basis van haar functioneren. Daarop ging ze klaarblijkelijk over tot verdere represailles. Recente acties van de procureur-generaal, zoals zijn willekeurige detentie zonder gerechtelijk bevel in de zaak van de heropbouw van Manabí, illustreren de politieke motieven en schendingen van juridische normen.

Tegen de openbare aanklager lopen een aantal aantijgingen in verband met het onrechtmatig bekomen van haar graad en van haar functie. Daarom oordeelt de advocate van Glas dat ze zich beter zou afzijdig houden van de zaken tegen hem, gezien haar tussenkomsten enkel een eerlijk proces en eerbiediging van de mensenrechten van Jorge Glas verder in gevaar brengt.

De vrijheid en het leven van Glas staan op het spel

Conclusie

Sonia Vera concludeert dat Jorge Glas recht heeft op politiek asiel vanwege de voortdurende schendingen van zijn mensenrechten en het gebrek aan een eerlijk proces in Ecuador. Zijn terugkeer naar de gevangenis kan ook zijn leven in gevaar brengen. De recente moord in de gevangenis op de zeven verdachten van de aanslag op presidentskandidaat Villavicencio tonen dat overduidelijk aan.

De vrijheid en het leven van Glas staan op het spel en het is de verantwoordelijkheid van de internationale gemeenschap om hem de nodige steun en bescherming te bieden, aldus Meester Sonia Vera.

 

Lees ook: Ecuador: internationale lawfare en regionale destabilisatie

 

Bron: Jorge Glas: Un Caso de Injusticia y Asilo Político

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!