Foto: via X, Guerreros Digitales TV
and

Internationale campagne voor vrijlating ex-premier Ecuador

Op 5 april bestormde het Ecuadoraanse leger de Mexicaanse ambassade en nam ze Jorge Glas, de voormalige premier van het land gevangen. Wereldwijd start nu een campagne voor zijn vrijlating.

vrijdag 21 juni 2024 09:18
Spread the love

 

Sinds Jorge Glas, voormalig vicepresident van Ecuador op 5 april met geweld uit de Mexicaanse ambassade in Quito gehaald werd, waar hij asiel gekregen had, volgen de onregelmatigheden elkaar op. Daarom besliste de verdediging een internationaal comité op te richten om op politiek vlak te ijveren voor de vrijheid van Glas en om toezicht te houden op het respecteren van de mensenrechten in deze zaak.

De behandeling van Jorge Glas vertoont alle kenmerken van lawfare, de uitschakeling van politieke tegenstanders via rechtspraak. Eerder werden in Latijns Amerika corruptieprocessen gevoerd tegen Braziliaans president Dilma Roussef en voormalig en huidig president Lula. Ook Glas wordt beschuldigd van corruptie.

In een vorig artikel gingen we daar uitvoerig op in. Huidig rechts Ecuadoraans president Noboa, die het bevel gaf tot aanhouding van Glas in de Mexicaanse ambassade, doet daar nog eens schep boven op. Hij suggereert, zonder enig bewijs, dat Glas banden zou hebben met drugskartels.

De behandeling van Jorge Glas vertoont alle kenmerken van lawfare, de uitschakeling van politieke tegenstanders via rechtspraak

Glas wordt intussen vastgehouden in de hoge veiligheidsgevangenis La Roca, waar hij reeds meer dan 60 dagen in hongerstaking is uit protest voor zijn behandeling.

Rechtbank legt internationale steun naast zich neer

Op 7 juni kwam het beroep voor tegen de illegale aanhouding van Glas, die de internationale diplomatieke conventies op losse schroeven zet. De uitspraak in eerste aanleg luidde dat de aanhouding van Glas in de Mexicaanse ambassade “illegaal, onwettig en willekeurig” was. Toch oordeelde die rechtbank dat Glas aangehouden moest blijven.

De verdediging ging tegen dat laatste in beroep en zocht daarbij de steun van Amici Curiae, dat zijn buitenstaanders die de zaak van de beklaagde met argumenten ondersteunen. Op korte tijd kregen ze verschillende Amicus brieven, ondertekend door een vijftigtal internationale prominenten. Onder hen ook verschillende Belgen.

De rechtbank nam de internationale Amicus brieven niet in acht en vernoemde ze zelfs niet in het vonnis

Op 7 juni bevestigde de rechtbank in beroep echter de aanhouding en opsluiting in la Roca en herriep bovendien het illegaal karakter van de aanhouding. De internationale Amicus brieven werden niet in acht genomen en zelfs niet vernoemd in het vonnis.

De beslissing werd bovendien genomen zonder hoorzitting, de verdediging werd enkel van het verdict op de hoogte gesteld. Het hof stelde ook nog eens dat ze geen bewijs hebben dat Glas asielzoeker is.

Verdediging schakelt hoger

Volgens het internationale verdedigingsteam van Jorge Glas, gecoördineerd door advocaten Christophe Marchand en Sonia Vera van het Belgisch advocatenkantoor Juscogens, gaat de beslissing van de rechters “flagrant voorbij aan het internationale recht”.

“Het Hof heeft ernstig gefaald in het rechtvaardigen van de inval in de Mexicaanse ambassade die een directe schending was van internationale bepalingen, zoals de Conventie van Wenen inzake Diplomatieke Betrekkingen. Volgens artikel 22 van dit verdrag zijn diplomatieke ruimten onschendbaar en is elke toegang zonder toestemming van het hoofd van de missie een duidelijke schending.”

Foto: Printscreen persconferentie verdediging Jorge Glas – 7 juni 2024

“De rechtbank paste ten onrechte de noodtoestand toe als rechtvaardiging en negeerde internationale precedenten die de soevereiniteit van diplomatieke missies expliciet beschermen, zelfs in noodsituaties,” aldus hun persbericht van 10 juni.

Op internationaal niveau zijn reeds verschillende acties ondernomen. Er is een verzoek om vrijgeleide onder de Caracas Conventie om het veilige vertrek van Jorge Glas uit Ecuador met diplomatiek asiel in Mexico te garanderen. Er zijn de verzoeken voor voorzorgs- en voorlopige maatregelen bij het Inter-Amerikaanse Hof voor de Mensenrechten en de Inter-Amerikaanse mensenrechtencommissie, waarbij de nadruk werd gelegd op de ernstige schendingen van de rechten van Jorge Glas.

De advocaten hebben ook hun verzoeken aan de VN-werkgroep inzake Willekeurige Detentie geïntensiveerd om de detentie van Glas officieel arbitrair te laten verklaren.

De Mexicaanse regering klaagde Ecuador aan voor het Internationaal Gerechtshof wegens het schenden van de Conventie van Wenen

De Mexicaanse regering klaagde Ecuador aan voor het Internationaal Gerechtshof wegens het schenden van de Conventie van Wenen van 1961 over diplomatieke betrekkingen. Deze rechtszaak bevat ook een aanklacht wegens ontvoering in zware omstandigheden en foltering van een politiek asielzoeker. Ze kregen daarbij brede steun van de internationale gemeenschap.

Oprichting van een internationaal comité voor de vrijheid van Jorge Glas

Op een internationale online persconferentie kondigde de verdediging Glas de oprichting aan van een internationale comité voor de vrijheid van Jorge Glas. Het comité zal worden gecoördineerd door de voormalige Boliviaanse minister Sacha Llorenti en zal als taak hebben om permanente juridische en politieke acties te organiseren.

De advocaten van Glas kondigden tenslotte de oprichting aan van een internationale waarnemingscommissie om toezicht te houden op de lopende juridische en beroepsprocedures. Het is namelijk zo dat de advocaten nog een buitengewoon verzoek om bescherming bij het Constitutionele Hof van Ecuador kunnen richten.

Gezien die laatste procedure tijd in beslag zal nemen, besloot de verdediging tot de oprichting van een internationale commissie “om deze beschamende kwestie voor het land, die ook een historisch precedent schept, op te volgen”.

Wordt vervolgd.

 

Lees ook

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!