Opinie - and

Nieuwjaarsspeech van president Macron oorlogszuchtig

Bij een nieuwjaarsspeech verwacht je goede voornemens en het streven naar vrede. Niet zo bij president Macron. Net zoals vorig jaar trekt hij volledig de kaart van militarisering en oorlogsgestook om de westerse hegemonie veilig te blijven stellen.

vrijdag 12 januari 2024 11:15
Spread the love

 

De Franse President Emmanuel Macron begon zijn nieuwjaarswensen aan de Fransen met zijn visie op de internationale situatie:

“2023 zal gekenmerkt zijn door de voortdurende oorlog in Oekraïne, de huidige oorlog in het Midden-Oosten en de bombardementen op Gaza, veroorzaakt door de terroristische aanslagen van 7 oktober, waarbij 41 Franse burgers werden vermoord. Mijn gedachten gaan vanavond uit naar hun families, net als naar de families van onze landgenoten die nog steeds gegijzeld worden.”

Frankrijk moedigt Oekraïne aan om de oorlog te blijven voeren in plaats van initiatieven te nemen voor vrede en onderhandelingen

De oorlog in Oekraïne, waar Frankrijk volledig bij betrokken is en die de nationale begroting massa’s geld kost, deed hij zo in één zin af. De president vond het niet nodig om het beleid van Frankrijk in Oekraïne te rechtvaardigen.

Net als de Europese Unie en de Verenigde Staten, doet Frankrijk niet anders dan Oekraïne aanmoedigen om de oorlog te blijven voeren, door voortdurend meer wapens te leveren in plaats van initiatieven te nemen om een onmiddellijk staakt-het-vuren en onderhandelingen tot stand te brengen.

Op één lijn met Israëlische regering

Inzake Palestina blijft Emmanuel Macron de eufemistische uitdrukking “het bombarderen van Gaza” gebruiken, terwijl zelfs woordvoerders van de Verenigde Naties de situatie als genocide karakteriseren.

Hij houdt ook leugenachtig vast aan het idee van een verband tussen – in zijn woorden – “de terroristische aanvallen van 7 oktober” en “het bombarderen van Gaza”. Hij herhaalt daarmee de argumenten van de Israëlische regering, die beweert dat ze alleen maar het land verdedigt.

Maar 7 oktober is niet de oorzaak van de huidige genocide op het Palestijnse volk. Het is slechts het voorwendsel en de aanleiding, en dat is iets heel anders.

Israël verdedigt zichzelf niet, het valt het Palestijnse volk al tientallen jaren voortdurend aan, onder alle mogelijke voorwendsels

Israël verdedigt zichzelf niet, het valt het Palestijnse volk al tientallen jaren voortdurend aan, onder alle mogelijke voorwendsels, die ze soms zelf creëert. De echte oorzaak is niets anders dan de wens om Gaza en de Westelijke Jordaanoever volledig te annexeren, en ze te ontdoen van hun bevolking door middel van uitroeien of verjagen.

Geen woord over problemen van Frankrijk in Afrika

De toespraak van de president valt ook op door wat hij niet zegt. Dit geldt voor de moeilijkheden die de Europese Unie in het algemeen en Frankrijk in het bijzonder in Afrika ondervinden.

Op een moment dat, voor het eerst sinds de jaren 60, verschillende landen zich losmaken van de Franse overheersing, het Franse leger vragen om in te pakken, bepaalde Franse multinationals nationaliseren, zoals Véolia in Niger, enz., zegt de president hier niets over in zijn nieuwjaarswensen.

Hij beperkt zich opnieuw tot eufemismen zoals: “2023 werd gekenmerkt door toenemende geopolitieke spanningen”.

Wapens, wapens, wapens …

Bij verschillende gelegenheden gebruikt hij de term “herbewapening”, waarmee hij zijn voorliefde voor het oorlogsvocabulaire aangeeft. Hij heeft het over “economische herbewapening”, over “de herbewapening van de natie in het aangezicht van wereldwijde onrust” en over “de herbewapening van onze Europese soevereiniteit in het aangezicht van gevaar”.

Tot slot ging hij ook in op militaire investeringen: “In 2023 hebben we ook historische wetten aangenomen om onszelf in de komende jaren te beschermen. Een historische wetgeving voor ons leger want binnen tien jaar zal het budget voor onze strijdkrachten verdubbeld zijn.”

Macron heeft een voorliefde voor oorlogsvocabulaire

Deze explosie van het militaire budget wordt natuurlijk gerechtvaardigd door de oorlog in Oekraïne: “We zullen moeten kiezen voor een sterker, soeverein Europa, in het licht van de nalatenschap van Jacques Delors. Een Europa dat werkt aan vrede in het Midden-Oosten en op ons eigen continent, door het Oekraïense volk te blijven steunen en samen met hen onze veiligheid, onze vrijheid en onze waarden.”

“Komende juni zult u moeten beslissen of u onze Europese soevereiniteit blijft herbewapenen tegen het gevaar in: Rusland tegenhouden en de Oekraïners steunen of toegeven aan de autoritaire machten in Oekraïne; de kracht van liberale democratieën laten gelden of toegeven aan de leugens die chaos zaaien”.

Zoals we kunnen zien, kondigt het jaar 2024 dat aan de Fransen beloofd is, niets nieuws aan op het internationale toneel. Net als het jaar dat net voorbij is, zal het er één zijn van absolute loyaliteit aan de verdediging van de Westerse hegemonie.

 

Bron:

Vœux du président de la République aux français”

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!