Beeld: Screenshot van statement over Gaza op YouTube-kanaal Roger Waters
Video - Roger Waters,

Roger Waters over Gaza: “Voor wie het aangaat, alsjeblieft, stop”

De Britse rockster en voormalig Pink Floyd-leider Roger Waters heeft een belangrijke oproep gelanceerd via zijn sociale media-kanalen aan iedereen die de verschrikkelijke situatie in Gaza, Palestina en Israël aangaat: 'Alsjeblieft, stop!' Ook roept hij op tot een eenstaatoplossing met gelijke mensenrechten voor iedereen, inclusief verzoeningshoorzittingen zoals ze dat in Zuid-Afrika na de apartheid hadden gedaan. Dit is de volledige vertaling van zijn boodschap.

dinsdag 17 oktober 2023 13:46
Spread the love

 

“Als je je ‘neutraal’ opstelt tegenover situaties van onderdrukking kies je de kant van de onderdrukker”, aldus Zuid-Afrikaans bisschop Desmond Tutu die in 1984 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg.

DeWereldMorgen veroordeelt de recente aanvallen van Hamas tegen Israëlische burgers, maar ziet die niet los van 75 jaar staatsterreur van Israël tegen het Palestijnse volk. Het internationaal erkende recht op gewapend verzet tegen een kolonisator is geen vrijbrief voor aanslagen op burgers. Een onderhandelde vrede kan alleen bereikt worden wanneer 75 jaar verdrijving, 46 jaar bezetting, kolonisatie en apartheid en 16 jaar blokkade van Gaza worden erkend als de oorzaken van dit geweld. DeWereldMorgen onderzoekt deze oorzaken die door de politiek en door mainstreammedia worden verzwegen, onderbelicht of ontkend, om zo een debat te stimuleren dat kan leiden tot onderhandelingen en vrede.

***

 

Goedenavond, dit heb ik op 11 oktober geschreven. Ik ga het je voorlezen.

Het heet: Gaza, 11 oktober 2023.

Mijn hart is zwaar, ik ben boos en verdrietig. Ik heb uiteraard iets te zeggen. Ik sla al bijna 20 jaar op deze trommel. Mijn boodschap is simpel.

Al deze jaren heb ik het gevoel gehad dat we doof zijn voor de roep van Moeder Natuur voor gelijke mensenrechten voor onze broeders en zusters. Gelijke mensenrechten is het enige tegengif tegen oorlog. Afgelopen zaterdag hebben we geluisterd naar beschuldigingen van oorlogsmisdaden, die ik veroordeel zonder voorbehoud.

Ik heb een Palestijnse vriendin, Loma Algeria, ze woont in Beirut. Ze stuurde me midden in de nacht een bericht om te vertellen dat elf leden van haar familie, inclusief haar 2-jarige neef, zijn vermoord door de Israëlische bombardementen, terwijl ze in het donker zaten in Gaza op zondagavond.

Naomi Klein zei in een artikel in The Guardian dat we niet mogen toestaan dat dit doorgaat. Ik ben het met haar eens. Hier is mijn suggestie voor wat er moet gebeuren. Het is slechts een opinie, maar dit is wat er volgens mij zou moeten gebeuren:

ÉÉN: Er moet direct een permanente staakt het vuren komen. Er wordt door niemand meer gedood. Ook niet door Hamas en IDF.

En wat is dan het volgende? Hoe voorkomen we toekomstig bloedvergieten?

TWEE: Ga rond een grote tafel zitten en kom tot een kader van een eenstaatoplossing voor deze hele heilige puinhoop. Een eenstaatoplossing gebaseerd op respect voor gelijke mensenrechten die onder het internationaal recht vallen. Een nieuwe staat met gelijke mensenrechten voor alle burgers ongeacht hun etniciteit, of geloof, of voorgaande nationaliteit. Deze nieuwe staat zou een échte democratie zijn.

DRIE: Mijn vermoeden is dat de grondwet van de nieuwe staat voorzieningen moet bevatten voor waarheids- en verzoeningshoorzittingen, zoals ze dat in Zuid-Afrika na de apartheid hadden gedaan.

VIER: Een bijzaak: de Golanhoogten maken geen deel uit van deze staat. Zij behoren tot Syrië.

Dus dat is de droom. Mijn hart is nog steeds zwaar. Ik ween voor al mijn broeders en zusters in het Heilige land, moslim, christen, Jood, Druze, agnostisch dan wel atheïstisch. Kunnen we allemaal samen vooruitkijken naar een wereld zonder oorlog? Geloven we in universele rechten van de mens, of niet? Dromen we van een wereld waar alle mannen en vrouwen gelijk zijn voor de wet, of niet?

Mijn vader (1914 – 1944) droomde die droom. Hij stierf in Italië, vechtend tegen de Nazi’s om die droom te verdedigen. Ik droom die droom ook. Geen ‘wat als’, geen ‘en’, geen ‘maar’. Ik droom die droom ook. Dus. Voor wie het aangaat, alsjeblieft, stop.

Love, R.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!