Netwerk ter Verdediging van de Mensheid richt Belgische afdeling op

Het Netwerk van Intellectuelen, Kunstenaars en Sociale Bewegingen ‘Ter Verdediging van de Mensheid’ (REDH) is een denk- en actiebeweging tegen alle vormen van overheersing en uitsluiting. Naar aanleiding van de 20e verjaardag wordt ook in België een afdeling opgericht.

vrijdag 10 maart 2023 11:00
Spread the love

 

Het Netwerk ontstond in 2003 op initiatief van vooraanstaande Mexicaanse en Cubaanse intellectuelen. De intentie werd uitgedrukt in de oproep ‘Aan het geweten van de wereld‘, voorgelezen door de Mexicaanse onderzoeker en socioloog Pablo González Casanova op 1 mei van datzelfde jaar op het Plaza de la Revolución in Havana.

Het was een gevaarlijk moment op internationaal vlak. Cuba werd samen met alle progressieve regeringen en krachten van de wereld bedreigd door het Amerikaanse imperialisme. Op 24 en 25 oktober 2003 ging in Mexico-stad de eerste Bijeenkomst van Intellectuelen en Kunstenaars ter Verdediging van de Mensheid door.

Een jaar later, van 1 tot 5 december 2004, werd het idee achter de REDH geconsolideerd in Caracas, tijdens de Wereldbijeenkomst van Intellectuelen en Kunstenaars ter Verdediging van de Mensheid, die meer dan 400 vertegenwoordigers uit tweeënvijftig landen en diverse culturen bijeenbracht.

Op die bijeenkomst besloot men ‘een barrière van verzet op te werpen tegen de wereldwijde overheersing die momenteel wordt opgelegd’, en om ruimte te maken voor een offensief van concrete strijdacties, waarbij de nadruk gelegd wordt op ‘het creëren van een netwerk van netwerken voor informatie, culturele artistieke actie, coördinatie en mobilisatie dat intellectuelen en kunstenaars verbindt met sociale fora en met de volksstrijd, en dat de continuïteit van deze inspanningen en hun articulatie in een internationale beweging ter verdediging van de mensheid garandeert’.

Vandaag 20 jaar na de oprichting van het Netwerk is de internationale situatie er niet beter op geworden. De tijd dringt om ons wereldwijd te verenigen.

Vanaf 2004 tot op heden heeft het Netwerk een weg afgelegd van acties en initiatieven, in wisselwerking met andere sociale bewegingen en diverse sectoren van de samenleving, gebaseerd op de 10 thematische assen of beginselen die in Caracas zijn vastgelegd:

  1. Ter verdediging van onze planeet voor iedereen
  2. Ter verdediging van de integratie van de volkeren
  3. Ter verdediging van een economie van emancipatie en solidariteit
  4. Ter verdediging van de soevereiniteit en de internationale rechtsorde
  5. Ter verdediging van eenheid in verscheidenheid en cultuur voor iedereen
  6. Ter verdediging van kennis voor allen
  7. Ter verdediging van volksparticipatie
  8. Ter verdediging van waarheidsgetrouwheid en pluraliteit van informatie
  9. Ter verdediging van het geheugen
  10. Ter verdediging van de vrede

De oprichting van het netwerk kreeg de steun van de toenmalige presidenten Fidel Castro en Hugo Chávez, en van persoonlijkheden als de voormalige president van Bolivia, Evo Morales, Nobelprijswinnaars Rigoberta Menchu, Adolfo Perez Esquivel en Wole Soyinka, de Cuban Five, naast meer dan 15.000 prestigieuze kunstenaars, intellectuelen, wetenschappers en sociale activisten uit de hele wereld. Het REDH heeft een transversale, horizontale en inclusieve structuur. De leden zijn gegroepeerd en met elkaar verbonden via nationale en in sommige gevallen regionale afdelingen in meer dan 40 landen.

Het beoogt de ontwikkeling van twee fundamentele activiteiten. Enerzijds de mobilisatie van de internationale publieke opinie rond de tien thematische zwaartepunten en rond elke rechtvaardige zaak die aan de kaak moet worden gesteld en verdedigd. Anderzijds de ontwikkeling van kritisch, anti-hegemoniaal gedachtegoed, en de verspreiding ervan via gedrukte en digitale publicaties, seminars, conferenties, onderzoek, virtuele fora, enz.

Het netwerk beoogt de ontwikkeling van kritisch, anti-hegemoniaal gedachtegoed, en de verspreiding ervan

REDH heeft een transversale, horizontale en inclusieve structuur. De Algemene Coördinatie en een Uitvoerend Secretariaat is gevestigd in Caracas, Venezuela. De leden zijn gegroepeerd en met elkaar verbonden via nationale en in sommige gevallen regionale afdelingen, knooppunten in universiteiten, denktanks, maatschappelijke organisaties of thematische netwerken. Daarnaast zijn er in veel landen individuele deelnemers aan het netwerk.

Vandaag 20 jaar na de oprichting van het Netwerk van Intellectuelen, Kunstenaars en Sociale Bewegingen ‘Ter Verdediging van de Mensheid’ is de internationale situatie er niet beter op geworden. De wereld maakt een zware economische, klimaat- en gezondheidscrisis door.

Europa is het toneel van een nieuwe oorlog en de VS drijft de spanning op met de opkomende grootmacht China. Daarom willen we naar aanleiding van die verjaardag ook in België een afdeling oprichten van het REDH netwerk. De tijd dringt om ons wereldwijd te verenigen voor vrede, voor het behoud van onze planeet, voor eenheid in diversiteit, voor soevereiniteit, democratische rechten en sociale en economische rechtvaardigheid.

Je kan de Belgische afdeling contacteren via  redh.belgium@gmail.com

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!