Xi Biden
Xi en Biden schudden elkaar de hand, Beijing 2013. Foto: Lintao Zhang, Flickr / Lintao Zhang
and

Wat te denken van de voorbije G20-top? Een visie vanuit het Zuiden

De G20 die doorging op 15 en 16 november in Indonesië was teleurstellend, maar toont tezelfdertijd dat de Westerse landen hun wil niet langer kunnen opdringen aan de rest van de wereld. Opvallend was de ontmoeting tussen Xi en Biden en de slotverklaring over de oorlog in Oekraïne.

donderdag 24 november 2022 16:28
Spread the love

 

Opvallende ontmoeting tussen Xi en Biden

Op 15 en 16 november 2022 vond in Bali, Indonesië, de zeventiende G20-top plaats. Opvallend was de ontmoeting tussen de Chinese president Xi Jinping en zijn ambtgenoot Joe Biden, zeker op de achtergrond van de oorlog in Oekraïne, die de leden van de G20 sterk verdeelt.

Joe Biden verklaarde in een verrassende toespraak: “Ik ben er absoluut van overtuigd dat er geen behoefte is aan een koude oorlog met China. We zullen zeker een felle concurrentie aangaan, maar we zijn niet uit op conflicten”.

Die verklaring staat in fel contrast met de Pivot to Asia (wending naar Azië), waarvan het expliciete doel is China in toom te houden. Philippe le Corre, academicus internationale betrekkingen aan de Harvard Kennedy School, vatte de gevolgen van deze Pivot to Asia van de VS in 2021 als volgt samen:

“Sinds het begin van het jaar is het buitenlands beleid van de VS duidelijk verschoven in de richting van Azië, met als hoofddoel de opkomst van China tegen te gaan en de belangen van de VS in de Stille Oceaan te beschermen.”

Met betrekking tot de kwestie Taiwan verklaarde Joe Biden op Bali eveneens: “Wij zullen de één-China-doctrine blijven respecteren. Ik zie geen intentie van China om Taiwan binnen te vallen”.

Tegenstrijdigheden in verklaringen en tegenstrijdigheden tussen retoriek en praktijk zijn twee opvallende kenmerken van Biden’s uitspraken op Bali.

Deze zalvende verklaring is in tegenspraak met verschillende meer ophitsende verklaringen van de VS van recente datum. Dezelfde Biden zei afgelopen september namelijk: “Als er een aanval komt, zullen Amerikaanse soldaten Taiwan verdedigen”. Bovendien kondigde Washington dezelfde maand de verkoop van 1,1 miljard dollar aan wapens aan Taiwan aan.

Nancy Pelosi en President Tsai Ing-wen van Taiwan. Foto: publiek domein (bureau Nancy Pelosi)

Verder mogen we niet vergeten dat het VS Congres in september 2022 een wetsontwerp behandelde dat voorziet in de eerste rechtstreekse militaire hulp van de VS aan Taiwan. En een maand eerder, in augustus, bracht de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, een provocerend bezoek aan Taiwan.

Tegenstrijdigheden in verklaringen en tegenstrijdigheden tussen retoriek en praktijk zijn twee opvallende kenmerken van Bidens uitspraken op Bali.

De oorlog in Oekraïne

In verband met de oorlog in Oekraïne hoopten de VS op de top in Bali in het beste geval een volledig isolement van Rusland te bereiken en in het slechtste geval dat er geen gezamenlijke verklaring zou komen aan het eind van de top.

De slotverklaring van de G20 duidt geen schuldige voor de oorlog aan.

Zowel de minimale als de maximale doelstelling faalden. Rusland werd niet geïsoleerd en er kwam wel een gezamenlijke verklaring. Het deel van de verklaring over Oekraïne luidt:

“De meeste leden hebben de oorlog in Oekraïne scherp veroordeeld en benadrukken dat deze de huidige problemen in de wereldeconomie verergert. Er waren verschillende standpunten en verschillende beoordelingen van de situatie en de sancties. Wij erkennen dat de G20 niet het forum is voor het oplossen van veiligheidsvraagstukken, maar zijn van mening dat veiligheidsvraagstukken aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor de wereldeconomie.”

De compromisverklaring duidt geen schuldige voor de oorlog aan, spreekt met geen woord over de oorzaken van het conflict, benadrukt dat daar tegenstrijdige standpunten over bestaan en roept niet op tot sancties.

Vreemd genoeg interpreteerden veel artikelen in de mainstream media dit als een goedkeuring van het standpunt van de VS over de oorlog in Oekraïne. CNN, dat in veel artikelen werd geciteerd, zei dat “het resultaat een grote overwinning is voor de Verenigde Staten en hun bondgenoten, die erop hadden aangedrongen de top te beëindigen met een krachtige veroordeling van Rusland”.

De Russische regering van haar kant gaf een heel andere interpretatie aan deze slotresolutie, die ze trouwens zelf ook goedgekeurd had. De woordvoerder van de Russische regering, Dmitri Peskov, verklaarde daags na de top van Bali op 17 november 2022 aan de pers:

“De G20 had voor het eerst in zijn geschiedenis zonder slotverklaring kunnen worden afgesloten vanwege de blinde agressiviteit van het Westen. Maar dit werd belet, er werd een compromis bereikt en de slotverklaring weerspiegelt een overwinning van het gezond verstand”.

Malcolm X: “Als je niet waakzaam bent, zullen de kranten je de onderdrukten doen haten en degenen die hen onderdrukken liefhebben.”

Deze tegenstrijdige interpretaties van dezelfde slotresolutie of van hetzelfde feit zijn niet nieuw. Het is niet genoeg om feiten te presenteren om te informeren. Ook mogen deze feiten niet worden afgezwakt en mogen er geen conclusies uit worden getrokken die er niet uit voortvloeien.

Malcolm X

Malcolm X. Foto: Ed Ford, Wikimedia Commons

Het autoriteitsargument dat in de media door pseudo-experts wordt aangevoerd komt des te vaker voor omdat de getrokken conclusie niet gerechtvaardigd is. Daarom deed Malcolm X in 1964 zijn beroemde oproep tot waakzaamheid tegenover de heersende media: “Als je niet waakzaam bent, zullen de kranten je de onderdrukten doen haten en degenen die hen onderdrukken liefhebben.”

 

Dit is de vertaling door Frans De Maegd van het eerste deel van een nog te verschijnen videoboodschap in de reeks ‘De wereld van onderuit’ op Investig’action.

 

Om meer te weten:

“Sommet du G 20 en Indonésie : entre la Chine et les Etats-Unis, l’apaisement et ses limites”, Le Monde
– Elena Teslova, “Le Kremlin qualifie la déclaration finale du sommet du G 20 de ‘victoire du bon sens'”, aa.com.tr/fr

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!