Video - Doof Vlaanderen

Bekijk: gebarentalige kinderen zoeken school

In een reguliere school te Zwijnaarde volgen vijf dove kindjes les via een tolk Vlaamse Gebarentaal-Nederlands die alles wat de juf zegt, vertaalt. Die aanpak is volgens papa David echter verre van ideaal. Gelukkig kan een inclusief onderwijsmodel met hoofdtalen Vlaamse Gebarentaal en Nederlands nu eindelijk realiteit worden, althans als er een school zich kandidaat stelt om het project op te starten. Doof Vlaanderen deelt Davids verhaal om de projectoproep van de Vlaamse overheid kracht bij te zetten.

woensdag 26 oktober 2022 15:00

 

David en zijn partner zijn ouders van drie dove kinderen. Hun kinderen zijn geïntegreerd in een reguliere school en worden in hun klas ondersteund door een tolk die alles wat de juf zegt in het Nederlands vertaalt naar Vlaamse Gebarentaal. Dat is in België momenteel de enige manier voor dove kinderen om een gelijkwaardig diploma te behalen als hun horende leeftijdsgenootjes, maar lang niet de beste aanpak, meent David: “Mijn dove kinderen voelen zich afhankelijk van tolken, hebben geen directe band met de juf en missen sociale contacten met hun leeftijdsgenootjes.”

“Mijn dove kinderen voelen zich afhankelijk van tolken, hebben geen directe band met de juf en missen sociale contacten met hun leeftijdsgenootjes.”

Doof Vlaanderen, de federatie van de Vlaamse dovenverenigingen, ontwikkelde daarom een inclusief onderwijsmodel met hoofdtalen Vlaamse Gebarentaal en Nederlands. Zo kunnen gebarentalige kinderen les krijgen in én over Vlaamse Gebarentaal, wat cruciaal is voor hun sociale en cognitieve ontwikkeling. De Vlaamse overheid lanceert nu een oproep en kent een subsidie toe om de inclusieve onderwijsvorm tijdens een testperiode uit te rollen. Eén reguliere basisschool in Vlaanderen of Brussel krijgt de kans om een klas op te richten voor gebarentalige kinderen. Deze klas verwelkomt niet alleen dove, maar ook horende kinderen met dove gezinsleden.

Micha De Brie, directeur van Freinetschool De Boekenmolen, erkent dat de huidige aanpak in het regulier onderwijs moeilijkheden vertoont voor zowel gebarentalige kinderen als leerkrachten: “Wij lopen tegen heel wat drempels aan … Dat is geen evidentie.” Hoewel zijn school zelf niet over de vereiste plaats beschikt om in het aangekondigde proefproject te stappen, hoopt Micha dat de onderwijsvorm elders wel ingang kan krijgen.

Doof Vlaanderen roept scholen op om zich kandidaat te stellen voor de projectoproep van de Vlaamse overheid: “Het proefproject biedt een school de kans om een zichtbaar verschil te maken voor dove en slechthorende kinderen. Bouw mee als pionier aan een open toekomst voor gebarentalige kinderen!” Doof Vlaanderen en vele ouders van gebarentalige staan volop klaar om kandidaat-scholen ondersteuning te bieden bij de uitrol van dit project.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!