Michel Collon. Bron: YouTube - Investig'Action
Interview - and

Michel Collon: “De oorlog begon al in 2015 toen Kiev de gewesten in het oosten bombardeerde”

Het was gisteren precies een half jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. Maar volgens de Belgische journalist Michel Collon begon de oorlog al in 2015, toen de regering in Kiev de gewesten in het oosten van het land bombardeerde. Hij deelt zijn visie over waarom volgens hem onze grote media oorlogspropaganda hanteren, op welke essentiële vragen er geen antwoord gegeven wordt en waarom een oorlog nooit werkelijk om democratie gaat. 

vrijdag 26 augustus 2022 17:10
Spread the love

 

Kan je jezelf kort voorstellen en vertellen over je uitgeverij en online platform Investig’action?

In de beginperiode van mijn werk in de jaren ’90 kwam ik in zekere mate op televisie en radio in België, Frankrijk en Zwitserland, maar na 11 september 2001 (de aanslag op de Twin Towers in New York, red.) ineens helemaal niet meer.

In 2011 kwam ik weer even in de publiciteit, maar na dat jaar werd ik echter totaal gecensureerd. Zodoende besloten wij in 2014 ons eigen online-platform Investig’action op te richten, met o.a. een wekelijkse uitzending op YouTube van Michel Midi, waarin ik één keer per week iemand uitnodig voor een uitgebreid interview.

Nu recent heb ik ook Le MédiaMensonge Du Jour op YouTube opgericht waarin ik probeer concrete voorbeelden van desinformatie uit de mainstream media te tonen. Al dit werk wordt dan ook totaal gecensureerd in de mainstream media.

Ik heb ook een boek geschreven over Covid op basis van een internationale enquête en veel interviews met wetenschappers en consultants. In december 2020 stuurde ik dit op naar 120 journalisten in Frankrijk en in België, inclusief Vlaanderen, waaronder de VRT, de Standaard, Knack, enz. Het aantal vermeldingen in de pers en recensies was nul (zie de recensie in DeWereldMorgen.be ‘Zeven COVID-lessen voor een zieke planeet‘).

En dat was natuurlijk omdat ik schreef dat de ervaringen van China, Vietnam, Zuid-Korea, Singapore, Nieuw-Zeeland, Cuba en Venezuela zeer goed waren en zeer efficiënt tegen het virus. Dit mocht niet gezegd worden, hé, we leven in een Koude Oorlog – die nu niet meer zo koud is – je mag niet zeggen dat er goede dingen gebeuren in deze landen.

Kortom, Investig’action zou niet bestaan als de media hun werk zouden doen, als ze openlijk zouden debatteren, dat wil zeggen: het woord geven aan de verschillende opinies.

Een half jaar geleden is de oorlog in Oekraïne begonnen. Wat is uw mening over de mediaberichtgeving rond die oorlog zelf? De gangbare mening is dat onze media vrij zijn en de Russische media compleet gecensureerd worden door de overheid. Klopt die visie volgens jou?

Wel, ik zou niet zeggen dat de situatie in Rusland ideaal is. Maar in de media in België krijgen mensen zoals ik, Anne Morelli, en in Frankrijk Viktor Dedaj van het alternatieve mediaplatform Le Grand Soir, geen seconde om te zeggen dat de informatie van de NAVO, die gekopieerd wordt door de mainstream media, niet correct is en dat essentiële vragen niet beantwoord worden.

De eerste vraag die in de mainstream media een verkeerd antwoord krijgt is: ‘Wie heeft de oorlog gestart?’. De mainstream media zeggen dat dit Poetin was op 24 februari dit jaar. Nee. Het begon in 2015, toen de regering in Kiev de gewesten in het oosten begon te bombarderen.

De NAVO en de OESO zeiden zelf dat de gevechten toen meestal door Kiev werden geprovoceerd. Bombardementen, vrouwen en kinderen werden vermoord, scholen vernietigd, het leven werd onmogelijk gemaakt en dit lijkt nu niet meer te bestaan. Dit zijn zoals o.a. Noam Chomsky noemt ‘slechte’ slachtoffers. Zij hebben recht op niets.

Laten we de situatie omdraaien. Stel je voor dat de Russen raketten installeren in de Canadese steden Montreal en Laval en in Mexico.

De tweede essentiële vraag is: ‘Had Poetin, al mag je niet goedkeuren wat hij doet, een reden om bang te zijn?’ Laten we de situatie omdraaien. Stel je voor dat de Russen raketten installeren in de Canadese steden Montreal en Laval en in Mexico. Dan zou het niet eens een seconde duren voor de VS zouden zeggen dat dit onverdraagbaar is. We zouden een groot conflict riskeren. Maar als ‘wij’ dat doen, dan is dat ok, dan is dat ‘democratie’.

Hoewel James Baker (voormalig VS-minister van Buitenlandse Zaken), president Bush Senior, en al de verantwoordelijken van de VS in 1989 plechtig beloofden aan Sovjet-leider Gorbatsjov, voor de hereniging van Duitsland en de afschaffing van het Warschaupact geen meter dichter meer bij Moskou te komen, heeft de NAVO dat toch gedaan.

Ook in de VS zijn er stemmen, onder wie Henri Kissinger, die allesbehalve een marxistische revolutionair is, of mensen van het Pentagon, die waarschuwen: zover dichterbij komen en zover provoceren, dat is onverdraagbaar voor Poetin.

Ik heb een goed voorbeeld dat toont hoe onze mainstream media werken. Ik vond een interview met de Paus op het Italiaanse nieuwsplatform Corriere della Sera waarin hij drie dingen zei. Ten eerste dat hij Poetin wilde ontmoeten omdat wat hij doet niet door de beugel kan, dat hij hem wilde vragen om de oorlog te stoppen en dat Poetin niet geantwoord heeft. Ten tweede vroeg de Paus zich af of het Westen niet geprovoceerd had of Poetins slechte reactie vergemakkelijkt had? Ten derde zei de Paus dat wapenhandel een schande is die moet stoppen.

Hij zei dus deze drie dingen, maar wat vond je in onze pers? Enkel dat Poetin weigerde de Paus te ontmoeten. De rest van wat hij heeft gezegd, vind je bijna nergens.

Hoe moeten mensen zich wapenen tegen de eenzijdige berichtgeving in het Westen?

Ik hanteer hiervoor wat ik noem de vijf principes van oorlogspropaganda. Als je de VS of Frankrijk, of een andere grootmacht bent, dan mag je natuurlijk niet de waarheid aan het volk vertellen. Je mag niet zeggen: ‘Ja, we voeren oorlog voor het geld, voor de winst van oliemaatschappijen of voor de grondstoffen, of wegens strategische knooppunten, enz.’

Je moet dus iets anders vertellen. Het eerste principe is: de economische belangen verbergen.

Je moet dus iets anders vertellen. Het eerste principe is: de economische belangen verbergen. Het tweede principe is: de geschiedenis verbergen. Wat deden de vroegere koloniale grootmachten, nu de neokoloniale grootmachten, in hun strijd om de naties, de volkeren, te verdelen? En wat hebben ze gedaan dat kan verklaren hoe het komt dat nu gebeurt wat er gebeurt?

Het derde principe: de vijand als duivel, monster of heel gevaarlijk presenteren. Bijvoorbeeld als iemand tegen de rechten van de vrouw of tegen democratie is of voor terrorisme, enz.

Het vierde principe: zich presenteren als het slachtoffer – Israël is daar een uitstekend voorbeeld van – of als de verdediger van het ‘slachtoffer’. Dit doen de VS en Frankrijk heel goed. Wij voeren altijd humanitaire interventies uit, nooit oorlogen voor onze belangen.

En het vijfde principe: monopoliseren, het debat beletten. In een oorlog heb je altijd twee of meer versies. Je zou dan als een rechter moeten zijn. Je moet naar de ene versie luisteren én naar de tweede. Daarna zoek je uit wie min of meer de waarheid zegt en dan pas kan je een mening vormen. Maar in onze media heb je altijd ‘de goeie’ mensen aan het woord en nooit ‘de stoute’, en dat is niet correct.

Als je alleen maar het standpunt van de regering, de grote bedrijven, de legers en de wapenhandelaars hoort, dan is dat geen democratie.

Om jezelf hiertegen te bewapenen moet je naar andere bronnen zoeken, bijvoorbeeld vorige oorlogen of andere conflicten bestuderen. Het is natuurlijk onmogelijk om onmiddellijk als er nieuws komt, direct naar de waarheid op zoek te gaan. Dat vraagt middelen en tijd, je moet daarom de reflex hebben om kritisch te zijn en je af te vragen of je de andere versie wel hebt gehoord en of de bronnen betrouwbaar zijn. Hebben ze in het verleden altijd de waarheid verteld?

Wat betreft de Westerse media is dat niet zo. Zij hebben gelogen over de oorlog in Vietnam, Irak, Joegoslavië, Libië, Syrië, Venezuela, Palestina, en nog verschillende andere.

Een ander criterium is: willen de media debatteren met andere standpunten? Burgers zouden bijvoorbeeld debatten moeten kunnen voorstellen aan De Standaard, de VRT, De Morgen, enz. waarin de twee standpunten te horen zijn zodat zij dan hun mening kunnen vormen.

Dit is absoluut fundamenteel, want je hebt geen democratie als je geen echte goede informatie hebt. Als je alleen maar het standpunt van de regering, de grote bedrijven, de legers en de wapenhandelaars hoort, dan is dat geen democratie. Dat is een vervalsing van de publieke opinie.

Nu is de algemene opvatting dat het goed is dat de NAVO veel wapens levert aan Oekraïne en harde sancties aan Rusland oplegt om de Russische agressie te stoppen. Wat denk je hiervan?

Ik denk niet dat de VS de agressie van Rusland wil stoppen, want als je een oorlog wilt stoppen dan is het simpel: je gaat onderhandelen. Maar de VS voeren druk uit op president Zelensky om niet te onderhandelen.

In het begin heeft hij nog gezegd dat hij wilde bespreken hoe Oekraïne neutraal zou kunnen zijn. Onmiddellijk werd hij fysiek bedreigd door leden van het Azov-regiment en ook president Biden heeft dit gesaboteerd.

Ik denk dat de VS de oorlog zo lang mogelijk willen laten doorgaan. Om Rusland uit te putten. Om de Europese economie onder controle te krijgen, voor de winsten van de wapenhandelaars.

Daarnaast denk ik dat de VS de oorlog zo lang mogelijk willen laten doorgaan om verschillende redenen. Om Rusland uit te putten. Om de Europese economie onder controle te krijgen, want wij Europeanen betalen voor de gevolgen van de sancties. En voor de winsten van de wapenhandelaars in de VS. Dat is bijna de enige industriële sector die overleeft en zogezegd gezond is, en de winsten zijn er reusachtig. Dit zijn een aantal redenen waarom Washington geen vrede wil.

Daarentegen vroeg Poetin sinds 2015 om te onderhandelen. De oostelijke provincies Loegansk en Donetsk wilden toen deel uitmaken van Rusland. Poetin zei toen nee. Hij vroeg meerdere keren om te onderhandelen en wie heeft geweigerd? Meestal de VS. Want Duitsland bijvoorbeeld was toen wél bereid om te onderhandelen.

Vreselijk is dat het Oekraïense volk het slachtoffer is van deze provocerende strategie.

En tot in november vorig jaar heeft Poetin nog aangegeven dat er een groot probleem is met betrekking tot nucleaire wapens en dat ze aan tafel moesten gaan zitten om een oplossing te vinden waarbij iedereen zich beschermd voelt. Biden ging hier niet op in. De VS willen dus geen onderhandelingen, terwijl dat de enige manier is om een vreedzame oplossing te vinden.

Vreselijk is dat het Oekraïense volk het slachtoffer is van deze provocerende strategie. Het Oekraïense volk lijdt en ondertussen maken de VS veel winst.

In onze media lijkt Oekraïne constant te winnen, maar tegelijk zie ik via alternatieve media en online bronnen dat Rusland wel vooruitgang boekt hier en daar. Dit lijkt tegenstrijdig.  

Ja, er heerst een oorlog van informatie. De mainstream media zoals The New York Times en grote media in Europa vechten tegen alternatieve media om een economische reden: ze leven van publiciteit. Ze moeten die koek hebben, want anders hebben zij een economisch probleem.

Dat betekent dat Westerse media niet kritisch mogen en willen zijn tegenover de VS, tegenover de NAVO en tegenover de belangen van multinationals in de VS en Europa over de vraag wie de wereld domineert.

Hoe denk je over het algemeen dat de oorlog verloopt? Is er een einde in zicht? Hoeveel weten we daarover?

Ik kan dat niet zeggen, ik ben geen militair specialist. Wel lees ik veel, ondervraag ik veel mensen en zie ik tegenstrijdigheden. Op de Canadese radio zei een ex-generaal bijvoorbeeld: ‘De Oekraïners hebben de oorlog verloren in de eerst twee weken.’

Dit lijkt mij correct. Natuurlijk is een eerste vraag dan: wat zijn de echte doelstellingen van Poetin? Het werd nu voorgesteld alsof hij heel Oekraïne wil veroveren en bezetten. Dat is belachelijk. Hij is niet dom. Hij weet wat voor land het is, en dat het gepolariseerd is. Hij wil dat zeker niet bezetten.

Hij wil een bescherming hebben in de oostelijke en zuidelijke regio waar een groot aantal mensen ofwel voor Rusland zijn en beschermd willen worden tegen het regime van Kiev, ofwel neutraal willen zijn.

De oorlog wordt in de media voorgesteld als een soort machtswellust van Poetin en een tweestrijd tussen het democratische Westen en het autoritaire Rusland. Wat denk je hiervan?  

Dat dit een strijd zou zijn voor de democratie is belachelijk. Want dezelfde mensen in de VS en Europa steunen Israël, Saoedi-Arabië, sjeiks in het Midden-Oosten, hebben geprobeerd o.a. presidenten Hugo Chávez en Evo Morales omver te werpen om te vervangen door militaire dictaturen, steunen de meeste dictatoren in Afrika, hebben Patrice Lumumba vermoord om hem door Mobutu te laten vervangen, hebben Salvador Allende (socialistische president van Chili) vermoord om door Pinochet te vervangen … Het gaat met andere woorden nooit over democratie.

De VS en Europa willen oorlogen of andere conflicten nooit presenteren als een gevecht tussen twee belangen.

De VS en Europa willen oorlogen of andere conflicten – want een economische blokkade is ook een vorm van oorlog – nooit presenteren als een gevecht tussen twee belangen. Want dan moeten ze gaan spreken over de belangen van de multinationals, en dat zijn niet onze belangen. Dat zijn belangen van de miljardairs, van de Westelijke oligarchie.

Daarom moeten ze een andere reden voor de oorlog vinden en dan gaan ze op de psychologische tour, dat Poetin zot is, paranoïde, machtswellustig, of dat het zijn gezondheid is, maar dit gebeurt altijd. Zo verplaatsen ze het echte debat dat over economische en sociale belangen gaat, naar het terrein van de psychologie. Dat is echter een afleidingsmanoeuvre.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!