Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

  Kan je jezelf kort voorstellen en vertellen over je uitgeverij en online platform Investig’action? In de beginperiode van mijn werk in de jaren '90 kwam ik in zekere mate op televisie en radio in België, Frankrijk en Zwitserland, maar na 11 september 2001 (de aanslag op de Twin Towers in...

  “Ik zie wat er gebeurt ‘on the ground’ in Jemen en rapporteer dat aan internationale stakeholders. Dat is een soort van lobbywerk om Jemen onder de aandacht te brengen. Wij nemen de situatie waar en bevelen dan een aanpak aan om de mensen daar te helpen.”  “Ik doe ook een deel humani...

  "Ik denk dat het onwaarschijnlijk is dat Poetin direct nucleaire wapens gaat gebruiken. Maar het risico is enorm toegenomen. Ik maak me zorgen dat we niet veel close calls meer over hebben voor het effectief eens gebeurt. Als we nucleaire dreigingen normaliseren en zeggen dat de situati...

  Rond de middag druppelen de actievoerders het binnenplein van de Manhattan in Leuven binnen. Velen onder hen met een bord in handen, of met een vakbondsvest. Een van die vakbondsmensen is Wies Descheemaeker, medewerker bij de VRT. Hij neemt de megafoon in handen en spreekt de menigte to...

  Waarom boeken we op sommige maatschappelijke punten vooruitgang, maar op andere niet? "Ik vrees dat het onvermijdbaar is dat progressie op sommige vlakken sneller gaat dan op andere. Maar vaak wanneer we ervan uitgaan dat we vooruitgang hebben geboekt, hebben we dat helemaal niet ged...

  De prijsstijgingen van gas, elektriciteit, mazout, huur en voeding treffen de werkende klasse steeds harder, maar de regering geeft kruimels ter compensatie. Daar hebben de vakbonden genoeg van. Enkele vakbondslieden en -sympathisanten vertellen waarom ze staken en op straat komen. "On...

  Lopez Obrador stuurde het voorstel naar de Kamer na de nederlaag zondagavond17 april van een bredere herziening van de elektriciteitssector die hij had bepleit. Het plan werd later in de Senaat goedgekeurd met 87 stemmen voor en 20 tegen, een dag nadat het was goedgekeurd door het Lager...

  Het Verenigd Koninkrijk beweert dat het ‘offshore’ behandelen van asielzoekers gebeurt in overeenstemming met internationale wetgeving. Maar het is een wrede, inefficiënte en dure ‘oplossing’. 7000 kilometer Het is een manier van Westerse overheden om hun verantwoordelijkheid ten opzi...

  Luk Vervaet heeft jarenlang les gegeven aan gedetineerden in Belgische gevangenissen. Hij kent 'de binnenkant' van onze penitentiaire instellingen als geen ander en heeft er meerdere diepgaande analyses over geschreven op deze website.  Hij heeft een eigen  blog en werkt mee aan de blog...

  De ALU begon twee jaar geleden toen Christian Smalls, die bij Amazon werkt, een kleine walkout organiseerde omdat Amazon weinig rekening hield met veiligheidsnormen tijdens de pandemie. Hij werd meteen ontslagen, en besloot samen met zijn beste vriend Derrick Palmer een vakbond op te ri...