US Secretary of Defense Lloyd Austin, left, and Secretary of State Antony Blinken, at a meeting Sunday, April 24, 2022, with Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy in Kiev (Photo: Ukrainian Presidential Press Office)
Analyse -

Het is officieel: de VS is partij in de oorlog in Oekraïne

De VS is partij in de oorlog in Oekraïne en beoogt een einde aan de status van Rusland als grote mogendheid. Twee nucleair bewapende grootmachten staan in Oekraïne tegenover elkaar. Een Duitse journalist werpt een contrair licht op de voorgeschiedenis.

woensdag 27 april 2022 05:45
Spread the love

“In elke oorlog wordt iedereen die voorzichtig is, die naar de argumenten van beide partijen luistert alvorens een standpunt te vormen, of die officiële informatie in twijfel trekt, onmiddellijk beschouwd als medeplichtig aan de vijand”, aldus historica Anne Morelli.

Daar doet DeWereldMorgen niet aan mee. Wij veroordelen heel sterk de militaire invasie van Rusland in Oekraïne en alle oorlogsmisdaden die gepleegd worden. Het is een criminele agressie die ingaat tegen het internationaal recht. Maar wij hoeden ons voor zwart-wit versies. De geopolitieke situatie is buitengewoon complex. Wij willen aspecten naar voor brengen die in de mainstream media worden verzwegen of onderbelicht, om alzo het debat meer genuanceerd te kunnen voeren. Geloof niets zomaar, ook onszelf niet. Blijf kritisch denken. (n.v.d.r.)

 

Wie door een scherpe lens naar de oorlog in Oekraïne kijkt, heeft al vastgesteld dat die in feite maar weinig te maken heeft met Oekraïne zelf. De realiteit is dat we praten over een oorlog tussen Rusland en de NAVO, Europese burgers daar mede de dupe van zijn, en wapenleveranties enkel leiden tot escalatie van het oorlogsgeweld. Na alle propaganda van de Westerse media sinds het begin van de oorlog kregen we op de Vlaamse publieke radiozender Radio 1 op 26 april voor het eerst die analyse te horen. Er moet worden geluisterd naar wat de Russen beweegt, men moet begrip hebben voor de Russische bekommernissen over de opschuivende NAVO, aldus KU Leuven emeritus professor en Ruslandkenner Katlijn Malfliet.

Russische bodemrijkdommen

De uitspraken van professor Malfliet sporen met de artikelen die we sinds het begin van dit jaar op dit platform hebben gepubliceerd. De onderliggende doelstelling van het Westen is om een einde te maken aan de status van Rusland als grote mogendheid. Rusland moet worden opgedeeld. Dat maakt het voor Westerse multinationals gemakkelijker om toegang te krijgen tot de Russische bodemrijkdommen. En het gaat om de internationale orde. Het mondiale leiderschap van de VS en zijn ondergeschikte bondgenoten moet worden hersteld. Dat is in Europa, dat droomde van strategische autonomie, al gelukt. Of Oekraïne de oorlog verliest en er onnodig slachtoffers vallen aan beide zijden, dat zijn zaken van ondergeschikt belang.

Het doel is Rusland uit te putten, militair en economisch. Daartoe mag de oorlog blijven aanslepen. De Fransen, Turken, Chinezen en Indiërs hebben dan aangedrongen op overleg, Washington blijft oorverdovend stil over initiatieven die tot vrede kunnen leiden. De VS beoogt afghanisering van de oorlog. Levering van zware wapens, opdrijven van de sancties, en zware druk op tal van landen om Rusland te boycotten. Nu Oekraïne onder druk van Washington weigert ernstig met Rusland te onderhandelen, blijft het voor Rusland niet bij denazificatie, demilitarisering en erkenning van de Krim en de Donbasrepublieken. De Russen sturen nu aan op het realiseren van een Novorossiya in het zuiden van Oekraïne, langs de gehele kust van de Zwarte Zee, inclusief Odessa.

Het Westen mag dan de propagandaoorlog tegen Rusland winnen, zo lang de strijd met conventionele wapens wordt gestreden, verliest het militair. Maar het verliest ook financieel: het einde van de dominantie van de Amerikaanse dollar als leidende reservevaluta komt met rappe schreden naderbij.

De houding van het Westen is uiterst cynisch. Het weet heel goed dat Oekraïne gedoemd is de strijd te verliezen. De levering van zware wapens kan de uitkomst niet significant veranderen. Elke onafhankelijke militaire analist zal bevestigen dat Oekraïne de oorlog niet kan winnen. Het Westen mag dan de propagandaoorlog tegen Rusland winnen, zo lang de strijd met conventionele wapens wordt gestreden, verliest het militair. Maar het verliest ook financieel: het einde van de dominantie van de Amerikaanse dollar als leidende reservevaluta komt met rappe schreden naderbij. En ook politiek moet het Westen incasseren: de overgrote meerderheid van niet-westerse landen zoals China, India, Brazilië, het Midden-Oosten en Latijns Amerika weigert Rusland de rug toe te keren.

Fascistische dictatuur

Ondanks alle censuur ziet de wereld hoe Oekraïne is afgegleden van de redelijk functionerende democratie onder Viktor Janoekovitsj tot de fascistische dictatuur van vandaag. Zelensky mag dan verkozen zijn, zijn regering is het resultaat van de bloedige coup van 2014. Onder zijn leiding werden alle oppositiepartijen verboden, leden van de oppositie gekidnapt, vervolgd, opgesloten en gefolterd, hun familieleden bedreigd, hun banktegoeden standrechtelijk geconfisqueerd. De media werden gesloten of genationaliseerd. Elke vrijheid van meningsuiting is uitgesloten. Dat zijn allemaal feiten die we van Westerse media niet te horen krijgen. Die houden het bij het autoritaire Rusland en democratische Oekraïne.

Nu ook de commandant van het Amerikaanse leger in Europa zegt dat de rug van Rusland moet worden gebroken, kan de conclusie enkel luiden dat de regering-Biden bewust een kernoorlog riskeert.

Op bezoek bij Zelinsky in Kiev verklaarde de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin dat de VS partij is in de oorlog. In maart zei president Biden nog dat directe confrontatie tussen de NAVO en Rusland een Derde Wereldoorlog riskeert en dus moet worden voorkomen. Nu ook de commandant van het Amerikaanse leger in Europa zegt dat de rug van Rusland moet worden gebroken, kan de conclusie enkel luiden dat de regering-Biden bewust een kernoorlog riskeert. De wapenleveringen worden opgevoerd, en ook andere landen worden “uitgenodigd” daar hun steentje aan bij te dragen. De VS is de drijvende kracht in een oorlog die erop gericht is Rusland te verlammen, te onderwerpen en haar regering omver te werpen.

Docufilm ‘Ukrainian Agony’

Nu twee nucleair bewapende grootmachten in het conflict in Oekraïne tegenover elkaar staan, laten we de Duitse oorlogscorrespondent Mark Bartalmai in de beklemmende docufilm ‘Ukrainian Agony. The concealed war’ van 2017 nog eens uitleggen wat aan de oorlog voorafging. De film maakt komaf met de desinformatie, de verzwijging van de feiten, de halve waarheden en regelrechte leugens van Westerse media over de oorlog.

                                                      *****
Dit artikel verscheen eerder op Geopolitiek in context.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!