Foto: ABVV en ACV

Actie door ABVV en ACV Brussel: “We willen een eerlijker beleid voor álle vrouwen op de arbeidsmarkt!”

De vakbonden ABVV Brussel en ACV Brussel organiseerden op dinsdag 8 maart 2022 een vakbondsactie aan het Centraal Station, ter gelegenheid van de Internationale Dag van Strijd voor Vrouwenrechten. "We riepen iedereen die wil opkomen voor een samenleving gebaseerd op gelijkheid en respect op om aan te sluiten bij deze actie. Deze actie sluit aan bij de talrijke sensibiliseringsacties die op 8 maart worden gehouden in de bedrijven en op andere plaatsen in heel België en in de wereld."

dinsdag 8 maart 2022 16:47
Spread the love

 

“Met deze actie willen we de strijd van de Brusselse werkneemsters ondersteunen die sterk hebben geleden onder de gevolgen van de gezondheidscrisis. Wij willen een ​​samenleving opbouwen die de gelijkheid van mannen en vrouwen ten volle respecteert”, aldus de vakbonden. “We willen een ander beleid, eerlijker en evenwichtiger, dat echt rekening houdt met de situatie van vrouwen op de arbeidsmarkt!”

“De werkneemsters in de zogenaamde essentiële sectoren hielden het land tijdens de pandemie overeind, met gevaar voor hun eigen gezondheid, voor een veel te laag loon.”

Zo tonen deze twee vakbonden de cijfers die duidelijk maken dat vrouwen nog steeds heel wat ongelijkheden ondervinden:

 • Geweld, seksisme en seksuele intimidatie tegen vrouwen komen nog elke dag voor. Thuis, op straat, op het werk …
 • 43% van de vrouwen werkt deeltijds. Dat is zelden een vrije keuze, maar het leidt wel tot lagere lonen, uitkeringen en pensioenen.
 • De werkneemsters in de zogenaamde essentiële sectoren hielden het land tijdens de pandemie overeind, met gevaar voor hun eigen gezondheid, voor een veel te laag loon.
 • Vrouwen doen veel meer huishoudelijk werk dan mannen.
 • Vrouwen in de vruchtbare leeftijd zien hun kansen om te worden aangenomen of om promotie te maken slinken. Zwangerschap en moederschap belemmeren hun carrière.
 • Vrouwen zonder papieren krijgen vaak te maken met seksueel geweld en economische uitbuiting, maar zij hebben door hun irreguliere situatie geen toegang tot gepaste medische en juridische hulp.

Daarom strijden de vakbonden voor:

 • Een verhoging van alle brutolonen en met name van de minimumlonen.
 • Verplicht en verlengd geboorteverlof.
 • Een toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) nr. 35: deeltijdse werknemers die interesse hebben, moeten voorrang krijgen als er uren bijkomen in de onderneming.
 • Een collectieve arbeidsduurvermindering met behoud van loon.
 • De erkenning van de zwaarte van het werk in die functies waar vooral vrouwen werken.
 • De volledige gelijkstelling van thematische verloven voor de berekening van het pensioen.
 • De verhoging van het wettelijk pensioen.
 • Het plan 55-60-65: Landingsbanen (1) vanaf 55 jaar in alle sectoren, toegang tot vervroegd pensioen vanaf 60 jaar, pensioen op 65 jaar. Het krijgen van een kind heeft een grote impact op de loopbaan van een vrouw.
 • De regularisatie van mensen zonder papieren vormt een essentiële bescherming tegen economische uitbuiting en seksuele geweld.
 • De ratificatie van Conventie 190 van de Internationale Arbeidsorganisatie tegen geweld op het werk door het Brussels Parlement en de andere Belgische parlementen.

Foto’s van de gemeenschappelijke vakbondsactie ACV en ABVV Brussel op 8 maart aan het Centraal station van Brussel:

Foto: ABVV en ACV

Foto: ABVV en ACV

Foto: ABVV en ACV

Foto: ABVV en ACV

Foto: ABVV en ACV

Foto: ABVV en ACV

Foto: ABVV en ACV

Foto: ABVV en ACV

Foto: ABVV en ACV

Foto: ABVV en ACV

Foto: ABVV en ACV

Foto: ABVV en ACV

 

Notes:

(1): Landingsbanen laten de werknemers toe hun prestaties met 1/5 of de helft te verminderen tot op het moment dat ze met pensioen gaan.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!