Foto: Wikimedia Commons / Public Domain
Opinie - and

Gent herdenkt atoomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki

Op 6 en 9 augustus 1945, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, werden de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki verwoest door twee Amerikaanse kernbommen. Niemand weet exact hoeveel mensen daarbij omkwamen, maar de meeste schattingen spreken over 250.000 doden. Deze aanslag tegen de mensheid wordt elk jaar herdacht in Japan en ver daarbuiten. In Gent gebeurde dat op zondag 8 augustus met muziek en woord in de Sint-Niklaaskerk en de traditionele tewaterlating van lampionnen aan de Korenlei.

maandag 9 augustus 2021 17:04
Spread the love

 

Begin dit jaar trad het Verdrag voor een Verbod op Kernwapens in werking en werden deze gruwelijke wapens eindelijk (76 jaar na Hiroshima en Nagasaki!) illegaal onder internationaal recht. Toch staan wereldwijd nog steeds méér dan 13.000 kernwapens opgesteld. Ook in ons land, want Belgiës meest beruchte publieke geheim is toch dat het een twintigtal Amerikaanse kernbommen herbergt in de militaire basis van Kleine-Brogel.

Ons land heeft zich jammer genoeg nog niet aangesloten bij het Verdrag voor een Verbod op Kernwapens. Sterker nog, België zet zijn plannen voort om de kernbommen op eigen bodem tussen 2022 en 2024 te laten vervangen door een nieuwe, accuratere en bijgevolg meer inzetbare variant. Het verhogen van de inzetbaarheid van kernwapens wordt door experten gezien als een uiterst gevaarlijke evolutie.

De aanwezigheid en modernisering van kernwapens op Belgische bodem krijgt maar weinig aandacht in de publieke ruimte. Dat is onterecht. Kernwapens zijn massavernietigingswapens. Ze zijn ontworpen om in één keer miljoenen slachtoffers te maken en immense en arbitraire schade toe te brengen aan infrastructuur, natuur en biosfeer. Naast de klimaatverandering vormen kernwapens vandaag de grootste existentiële bedreiging voor de mensheid.

Onderzoek wijst uit dat een stevige meerderheid van de bevolking af wil van deze moordtuigen, maar het ontbreekt de beleidsmakers aan de moed en verantwoordelijkheidszin om ze terug naar afzender te sturen. De herdenking in Gent wil dit netelige debat terug op de politieke agenda plaatsen en roept de regeringsleiders op om eindelijk werk te maken van kernontwapening en om het Verdrag voor een Verbod op Kernwapens te ondertekenen.

Op zondag 8 augustus om 21u is de herdenking van start gegaan met een gratis vredesconcert van Duwoh (Anke Hintjes, zang en Bernard Van Lent, accordeon) in de Sint-Niklaaskerk. Vervolgens droeg Tristan De Pauw zijn nieuwste gedicht over de waanzin van de bom voor. Om 22u trokken we naar de Korenlei waar we drijvende lampionnen te water lieten ter herdenking van de slachtoffers van kernwapens. Soprane Anna Pardo Canedo en celliste Eline Duerinck zorgden voor stemmige livemuziek.

Gedurende twee weken (van 28/07 tot 10/08) is ook de fototentoonstelling From Above van fotograaf Paule Saviano te bezichtigen in de Sint-Niklaaskerk te Gent. De tentoonstelling toont een reeks aangrijpende portretten van de overlevenden van de kernbommen, ook wel Hibakusha genoemd. De foto’s worden begeleid door korte tekstjes over de herinneringen van de overlevenden aan de aanvallen en hun latere beschouwingen over oorlog en kernwapens. Samen met de Hibakusha roepen we op om voor eens en voor altijd komaf te maken met kernwapens zodat de gruwel van Hiroshima en Nagasaki nooit meer kan plaatsvinden.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!