Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Ludo
Ludo De Brabander

Schrijft over:
NAVO, Europese Defensie, Palestina, Syrië, Libanon, Egypte, Turkije, de Koerden, wapenhandel, bewapening, oorlog en vrede,...... Boeken: 'Als de NAVO de passie preekt'. EPO, 2009 (co-auteur met Georges Spriet) // 'Oorlog zonder Grenzen'. EPO, 2016 // 'Het Koerdische utopia', EPO, 2018 // 'Weg van oorlog. Over militarisme en antimilitarisme', EPO, 2019 'Voordat de bom valt. Waarom een kernwapenvrije wereld nodig is', EPO, 2022 (co-auteur met Pieter Teirlinck) 'Oorlogskoorts', EPO, 2022 (co-auteur met Christophe Callewaert)

Bio

Ik studeerde eerst verpleegkunde en dan pers- en communicatie aan de Universiteit Gent. Sinds 1995 werk ik voor Vrede vzw, een linkse vredesorganisatie met kantoor in Gent. Tegenwoordig ben ik er de woordvoerder.

Werkgebied

Ik publiceer op www.vrede.be en ben redactiemedewerker van www.uitpers.be, een elektronisch magazine voor internationale politiek. Ik schrijf ook geregeld bijdrages voor andere gedrukte en elektronische publicaties rond vredeskwesties, militarisering en bewapening en het Midden-Oosten, een regio waar ik geregeld kom en die me nauw aan het hart ligt. Ik verzorg ook lezingen over deze onderwerpen.

  Het cynische is dat België dus wel degelijk voor impact zorgt op het terrein, op het oorlogsterrein dan wel te verstaan. Terwijl onze regeringsleden publiekelijk spreken over de nood aan "vrede en stabiliteit" en voortdurend pleiten voor een staakt-het-vuren in Gaza, blijven wapentransp...

  Hoewel het over een nooit eerder gezien bedrag gaat valt op dat weinigen in Washington geloven dat de door het Congres goedgekeurde steun tot wezenlijke veranderingen op het terrein zal leiden. Slechts een deel van het totaalbedrag zal worden gebruikt voor effectieve wapenleveringen ...

  De wereldwijde militaire last voor de economie is gestegen van 2,2 naar 2,3 procent van het Bruto Binnenlands Product (BBP). De sterke stijging van de militaire uitgaven is grotendeels te wijten aan de oorlog in Oekraïne en toenemende spanningen in Azië en het Midden-Oosten. Voor het...

  Stoltenberg heeft voor de gelegenheid een voorstel op zak dat voorziet in een vijfjarig militair hulppakket van 100 miljard euro om de steun aan Oekraïne te beschermen tegen de "wind van politieke verandering". Daarmee wordt impliciet verwezen naar een mogelijk tweede presidentschap van...

  De aanslag volgt op een andere dodelijke aanval op een munitiedepot in de noordelijke provincie Aleppo een paar dagen eerder. Daarbij zijn naar schatting 40 mensen gedood, het merendeel Syrische militairen onder wie ook enkele leden van de Libanese Hezbollah-militie. Israëlische mili...

  Elk voorjaar brengt het befaamd Zweeds Vredesonderzoeksinstituut SIPRI de internationale wapenstromen in kaart. De zopas gepubliceerde nieuwe data over de wereldwijde wapenhandel geven meteen ook een impressie van aan de gang zijnde geostrategische ontwikkelingen of van de mate waarin l...

  Met zijn invasie schond het Russische leger naar letter en geest het Handvest van de Verenigde Naties. Sindsdien staat de teller op 500.000 doden en gewonden, soldaten en burgers, Oekraïners en Russen. Onverstoorbaar tikt de dodenklok verder. Inmiddels zijn we gaan wennen aan de vreseli...

  Op enkele maanden van de verkiezingen uiten legertop en de meeste Vlaamse partijen zich als overtuigde voorstander van een pak meer middelen voor het Belgisch leger. Alarmerende uitspraken wekken de indruk dat het Belgisch leger op droog zaad zit als gevolg van jarenlange politieke verw...

De afgelopen maanden heeft de oorlog zich ontwikkeld tot een loopgravenoorlog. Hoewel hij in een impasse is beland, blijft het oorlogsgeweld even dodelijk en destructief, met bijna 200.000 doden en 300.000 gewonden als gevolg. Eén op de vier kinderen in het land heeft nood aan dringende humanitai...

  De EU heeft op een vergadering van de ministers van Buitenlandse Zaken haar principiële goedkeuring gegeven aan een militaire maritieme missie in de Rode Zee. Terwijl de EU niet bij machte is om een eind te maken aan de gruwel in Gaza, toont ze daadkracht als het om haar handelsbelangen...

Load More