Bron: Pixabay
Opinie -

De coronacrisis heeft de kinderlijke neigingen van de Westerse democratie pijnlijk blootgelegd

De corona-aanpak van de Westerse regeringen heeft alles van kinderlijk gedrag: hang naar onmiddellijke bevrediging en neiging om alles voor zichzelf te willen houden. Dat voorspelt weinig goeds voor de aanpak van de klimaatontaarding of een volgende pandemie.

zaterdag 7 augustus 2021 12:38
Spread the love

 

Onmiddellijke bevrediging zoeken wordt doorgaans geassocieerd met kinderen. Zij kunnen niet op lange termijn denken en hebben nog geen impulscontrole. Uitstel hoort er dus niet bij, ze willen alles zo snel mogelijk krijgen.

Dezelfde neiging zien we pijnlijk aan het werk bij de aanpak van de Covid-crisis in het Westen. De veiligheidsmaatregelen kunnen niet snel genoeg terug ongedaan gemaakt worden. Om de haverklap wordt het einde van de pandemie aangekondigd. Voorbarige versoepelingen in de herfst en de kerstperiode vorig jaar hebben telkens tot een nieuwe golf geleid, met tientallen duizenden te vermijden doden als gevolg.

De verklaring ligt allicht in het feit dat onze democratieën gebaseerd zijn op electorale successen. De horizon van een politicus is de volgende stembusgang en niet een lange termijndoelstelling.

Preventiemaatregelen om een toekomstige pandemie te voorkomen kosten ongeveer 20 miljard dollar, of 800 keer minder dan wat de Covid-crisis ons gekost heeft. Toch doen de regeringen niets.

Datzelfde korte termijndenken komt in elk geval ook tot uiting in het gebrek aan preventie van de huidige Covid-crisis. Sinds de uitbraken van twee andere coronavirussen, SARS in 2002 en MERS in 2012, hebben wetenschappers ons herhaaldelijk gewaarschuwd voor een nieuwe pandemie. Om dat te voorkomen is een pakket maatregelen nodig.[i] Naar schatting kosten die ongeveer 20 miljard dollar, of 800 keer minder dan wat de Covid-crisis ons gekost heeft tot nog toe. En dan hebben we het nog niet over de menselijke tragedie van de minstens 10 miljoen extra doden als gevolg van COVID-19. Toch doen de regeringen niets.

Een tweede neiging die we bij kinderen zien, is dat ze alles voor zichzelf willen houden. Ook daar is de wereldwijde vaccinatiecampagne een wrange illustratie van. Tot nog toe werd 84 procent van de vaccins toegediend in de rijke landen. De lage-inkomenslanden moeten het stellen met 0,3 procent van de doses. Terwijl de rijke landen een gezamenlijk overschot hebben van 2,5 miljard vaccins en plannen maken voor boosters, zullen er tegen eind 2021 in de 70 armste landen slechts 1 op de 10 mensen gevaccineerd zijn.

Het virus kent geen grenzen, groepsimmuniteit in één land is een illusie.

Access to Covid-19 Tools Accelerator (ACT) is het wereldwijde partnerschap om aan de landen in het Zuiden behandelingen en vaccins te leveren. Eind juni bedroeg het financieringstekort van dit initiatief 17 miljard dollar, dat is 0,1 procent van de middelen die ingezet zijn om de covidcrisis te bestrijden.

Het hamstergedrag van de Westerse landen is niet alleen kinderlijk maar ook heel kortzichtig. Het virus kent geen grenzen, groepsimmuniteit in één land is een illusie. In deze sterk geconnecteerde wereld zal de pandemie nergens overwonnen zijn totdat dat overal het geval is. Experten waarschuwen dat we slechts enkele mutaties verwijderd zijn van een virus dat resistent is tegen vaccins. Als dat zou gebeuren, zijn we terug helemaal naar af. Edward Luce van de Financial Times verwoordt het zo: “De test van het Westen is of het zal handelen op basis van de wetenschap dat dit virus geen grenzen kent”.

De kinderlijke neigingen van de Westerse democratieën voorspelt weinig goeds voor de aanpak van de klimaatontaarding of een volgende pandemie. Het World Weather Attribution initiatief (WWA), is een team van topexperten dat sinds 2015 de verbanden onderzoekt tussen de uitstoot van broeikasgassen en impactvolle extreme weersomstandigheden. Wist je dat dit initiatief al jaren niet gefinancierd wordt?

Hoeveel verwoestende overstromingen, bosbranden en droogtes moeten er nog komen vooraleer we wakker schieten en in actie treden? Idem voor de bestrijding van dodelijke virussen. We zitten aan meer dan 10 miljoen Covid-doden, maar er zijn geen plannen ter preventie van nieuwe pandemieën.

Hoeveel verwoestende overstromingen, bosbranden en droogtes moeten er nog komen vooraleer we wakker schieten en in actie treden?

Blijkbaar zijn onze democratieën niet in staat om belangrijke uitdagingen van deze eeuw aan te pakken. Ons maatschappelijk bestel is aan een grondige herziening toe. Tijd om er werk van te maken. Veel tijd is er niet meer.

 

Inspiratiebron: Covid has shown up western democracy’s childish tendencies

Note:

[i] Het gaat o.a. over het monitoren van wilde dieren, het in kaart brengen van de potentieel gevaarlijke virussen bij die dieren, de vermindering van de ontbossing, een einde maken aan de handel in vlees van wilde dieren, systemen voor gegevensuitwisseling, enz.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!