Bron: Pixabay
Opinie - No Profit on Pandemic

Europese Burgercampagne ziet kantelmoment: “Druk van mensen om vaccinpatenten op te heffen, is enorm”

De discussie rond Covid-19-patenten heeft nu ook de Belgische regering bereikt. Enkel de liberale partijen durven vaccinpatenten nog openlijk te verdedigen. Het Europees Burgerinitiatief No Profit On Pandemic verheugt zich daarover. “We verzamelden al bijna 170.000 handtekeningen. Die druk begint resultaten af te werpen", reageert initiatiefneemster Anne Delespaul. “Maar kijk wat er India gebeurt. Het moet snel gaan. Gezondheid moet zwaarder doorwegen dan winst.”

donderdag 29 april 2021 17:23
Spread the love

 

Vrijdag komt de Wereldhandelsorganisatie weer bijeen over een voorstel om de patentbescherming op te schorten. De Europese Commissie is één van de machtsblokken die dit blokkeert. Vandaag debatteert de Kamer over de kwestie. Als de Belgische regering formeel zou afwijken van het Europese standpunt, kan het een discussie op Europees niveau afdwingen.

“Zowel medisch als ethisch noodzakelijk”, Anne Delespaul, huisarts bij Geneeskunde voor het Volk en initiatiefneemster van het Europees Burgerinitiatief ‘No Profit on Pandemic’.

“Als we bij het huidige productietempo blijven, duurt het nog minimaal tot eind 2024 voordat we wereldwijd de nodige vaccinatiegraad van 70% bereiken. Hoe langer het duurt, hoe meer kans op mutaties van het coronavirus, waartegen de huidige vaccins mogelijks geen bescherming bieden. En dan zijn we weer terug bij af.”

“Het is aanmoedigend dat onze campagne de dingen in gang zet. Een half jaar geleden was vragen om de patenten op te heffen als vloeken in de kerk. Na vertragingen, tekorten, mutaties, prijsstijgingen, en een onverantwoorde ongelijke wereldwijde verdeling is het duidelijk dat de volledige controle in de handen van private bedrijven laten, geen oplossing is.” Gezien de dramatische situatie in onder meer India, en het gebrek aan vaccins, wordt de patentenkwestie steeds urgenter. Monopolierechten op vaccins maken het landen als India onmogelijk om snel zelf massaal vaccins te produceren.

Volgens Delespaul onderwerpt de Europese Commissie zich aan de druk van de farmaceutische lobby: “Dat moeten we compenseren met publieke druk. Via het Europees Burgerinitiatief No Profit on Pandemic wijzen we de Europese Commissie op het bestaande draagvlak voor haar belofte om van de toekomstige COVID-19-vaccins een universeel, publiek goed te maken. De Commissie moet luisteren naar de burgers, gezondheidsdeskundigen en nu zelfs bedrijfsleiders als Marc Coucke, die zich in die zin uitspreken. Nog minder dan anders is er tijdens een pandemie ruimte voor woekerwinsten en geheime contracten, wel voor internationale solidariteit.”

Een Europees burgerinitiatief is een officieel instrument om een wetgevend voorstel in te dienen bij de Europese Commissie. Daar zijn 1 miljoen handtekeningen voor nodig. Het initiatief ‘No Profit on Pandemic’ wilt de Europese Commissie aansporen om farmabedrijven te dwingen om hun kennis en technologieën over de coronavaccins te delen door de patenten op te heffen. Momenteel heeft het al de steun van bijna 170.000 Europeanen, en meer dan 350 Europese organisaties, waaronder vakbonden, mutualiteiten en ngo’s, en enkele politieke fracties in het Europees parlement. Anne Delespaul roep alvast ook Marc Coucke op het Europees Burgerinitiatief te steunen.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!