Foto: Bezet la Monnaie Occupée
Opinie - Bezet la Monnaie Occupée

Bezetting van de Munt: Politie heeft alle technische materiaal, de microfoons van de stemlozen, afgesneden maar we zullen niet zwijgen

Het collectief van jonge cultuurwerkers en studenten dat de Munt bezet, zag vandaag zijn technische uitrusting in beslag genomen worden, net toen het dagelijks forum op het plein zou van start gaan. Een forum dat net de bedoeling heeft om de stemmen van de verliezers en de onzichtbaren van deze crisis te laten horen. Welke boodschap wil de stad Brussel hiermee uitsturen?

vrijdag 9 april 2021 21:02
Spread the love

 

Wij zijn een collectief van jonge cultuurwerkers en studenten. Sinds bijna een week bezetten wij de Muntschouwburg en organiseren wij elke dag om 17.00 uur een openbaar forum op het Muntplein. Wij geven een stem aan degenen die, ook buiten de culturele sector, te lijden hebben onder de gevolgen van het politieke beheer van de pandemie. Daarmee willen we de regering ter verantwoording roepen voor de duizelingwekkende toename van de ongelijkheid.

Vandaag hebben politieagenten tot ieders verrassing onze technische uitrusting (microfoons en luidsprekers) administratief in beslag genomen, waardoor de openbare manifestatie niet kon doorgaan. Deze actie verbaast des te meer omdat zij plaatsvond nadat de technische apparatuur was geïnstalleerd, onder het oog van de politie, die zoals gebruikelijk aanwezig was, en terwijl het toegestane evenement op het punt stond te beginnen.

Foto: Bezet la Monnaie Occupée

Ondanks alles ging de actie door, met een megafoon en zonder versterking. Maar hoe kunnen we deze confiscatie niet zien als een rechtstreekse aanval op de vrijheid van meningsuiting en van demonstratie? Hoe kan men deze inbeslagname verantwoorden, terwijl dit forum elke dag vreedzaam en met maximale eerbiediging van de gezondheidsnormen plaatsvindt? Begrijpen de Brusselse autoriteiten dan niet dat dit podium en deze open microfoon een van de laatste ruimtes zijn waar jongeren en alle “vergetenen” van deze crisis, die steeds wanhopiger worden, nog van zich kunnen laten horen en het debat en de reflectie kunnen voeden.  De nood aan democratisch debat is vandaag groter dan ooit!

De Stad Brussel rechtvaardigt haar beslissing met het feit dat in het kader van dit forum artistieke en soms muzikale interventies gebeuren, en dat dit tot “excessen” zou hebben geleid… namelijk enkele minuten versterkte muziek buiten de zeer strikte grenzen die door de politie zijn vastgesteld! Wij stellen dat vrijheid van meningsuiting niet alleen politiek maar ook artistiek is. En toch, ons dagelijks forum is geen show.

Foto: Bezet la Monnaie Occupée

In dit opzicht leek het ons van essentieel belang dat het ondanks alles zou doorgaan in de komende dagen. Want, zoals Christine Mahy van het Waals Netwerk tegen Armoede vanavond, zonder microfoon!, in haar toespraak zei: “Het is een probleem dat onze stemmen niet gehoord worden. Ik begrijp niet waarom men uitwisselingen en getuigenissen saboteert?  Waarom moet iets wat gisteren gebeurde en waar wat muziek in zat, vandaag gesanctioneerd worden? Ik vind dat dit vreselijk veel lijkt op wat er de hele tijd al gebeurt in onze samenleving rond armoede, rond uitsluiting en rond alle vormen van discriminatie, vaak uiterst verborgen, vaak uiterst stil”.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!