Zorgmedewerkster leest voor aan een oudere vrouw.
Bron: agilemktg1, Flickr / Public Domain
Opinie - Zorg-Saam vzw

Zorg voor de ‘zorgers’ broodnodig, ook na corona-tijden

De coronacrisis drukt onze neus op de feiten. De mentale gezondheid van onze vrijwilligers, mantelzorgers en professionele zorgverleners moet een prioritaire zorg worden.

woensdag 8 april 2020 15:42
Spread the love

 

België beschikt vandaag – en gelukkig maar – over een soliede systeem van professionele zorgverlening, met veel gepassioneerde zorgverleners. In corona-tijden zijn ze onze helden waarvoor we elke dag graag applaudisseren. Maar deze mensen dragen langzaam maar zeker de sporen van fysieke en emotionele vermoeidheid. Onmacht, angst, verdriet … . Normale symptomen bij hoge stresssituaties en bovenmenselijke inspanningen.

Op de eerste plaats moeten we, zo snel mogelijk, alles in het werk zetten om goed te kunnen zorgen voor het mentaal welbevinden van al onze zorgverleners. Zorg dragen voor zorgverleners is nu cruciaal, maar ook in de nabije toekomst. Corona kan daar iets aan veranderen. Daar geloven wij in.

De valkuil van de vermaatschappelijking van de zorg

Voor en naast de professionele zorgverlening staat een heel leger van vrijwilligers en mantelzorgers. Gratis en vaak ‘onzichtbaar’. Een leger dat élke dag professionals bijstaat of de zorg thuis alleen opneemt.

In Vlaanderen zijn vandaag 600.000 mantelzorgers in de weer. Om thuis een zieke partner te verzorgen, een kind met een beperking of een hoogbejaarde ouder, die vaak heel wat kilometers verder woont. Het zijn hoofdzakelijk vijftigers en zestigers die zorg combineren met hun job, en met oppas voor kleinkinderen.

Ontelbaar zijn de vrijwilligers die de cafetaria van woonzorgcentra openhouden, rolstoelpatiënten uit wandelen nemen, ’s nachts inslapen bij zwaar zorgbehoevende personen thuis. Stille helden en steunpilaren van onze zorgsector. Onzichtbare helden die ook in corona-tijden de zorg voortzetten.

Vrijwilligers die als eersten achter hun naaimachine kruipen en, tot in de late uren, mondmaskers maken of boodschappen doen voor bejaarde buren. Mantelzorgers die blijven zorgen voor hun met corona-besmette partner, zonder wegwerpschorten, zonder mondmaskers.

Deze groep verdient alle aandacht. Al decennia vechten we voor een betere ondersteuning voor mantelzorgers en vrijwilligers. Druppelsgewijs kwam er een zorgpremie, zorgverlof en tijdskrediet. En volgden sociale rechten zoals pensioenrechten en geen afstraffing bij ziekte of werkloosheid.

Laat ons de zorg door mantelzorgers en vrijwilligers evenwaardig opnemen in het debat rond de maatschappij waarin wij binnenkort willen leven en de rol van de zorg hierin. Zodat hun draaglast in evenwicht blijft met hun draagkracht.

Helpen met expertise

Zorg-Saam stelt haar expertise als vormingsinstelling graag ter beschikking en past haar vormingsaanbod aan, en zet ook het project ‘zorgzame buurten’ in een hogere versnelling. Er komt een specifiek vormingsaanbod voor mantelzorgers, vrijwilligers én professionele zorgverleners rond ‘Mentale gezondheid in (post) corona-tijden’. Daarnaast startte Zorg-Saam, samen met enkele gemeentebesturen, vervroegd haar projecten om zorgzame buurten uit te bouwen. Want ook een sterk lokaal zorgnetwerk is cruciaal.

Zorg-Saam vzw is een socio-culturele organisatie die via ontmoeting en vorming mee bouwt aan een warme maatschappij waarin er tijd en ruimte is voor elkaar, voor zorg.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!