Opinie - Filip De Bodt

Climaxi verlaat Sign for my Future

Eind vorig jaar kreeg Climaxi vzw via de Klimaatcoalitie de vraag om mee te werken aan Sign for my Future. Het ging om een grootschalige mediacampagne die opkomt voor een klimaatwet. Nu het initiatief bekend gemaakt werd, trekt de klimaatorganisatie zijn engagement terug.

dinsdag 5 februari 2019 13:53
Spread the love

De deelname van een aantal grote bedrijven aan het initiatief en de vaagheid van het platform zijn voor ons niet verteerbaar. Het doet ons denken aan het dubbel gezicht van Joke Schauvliege: samen met de milieubeweging pleiten voor een klimaatwet en die elders gaan bestrijden of pleiten voor de afschaffing van de index.

Gedurende de voorbije periode werd door het initiatief Sign for my Future niet meer gecommuniceerd over de organisatie en de doelstellingen van de oproep.

Tien jaar geleden zouden wij het zéér goed gevonden hebben als zo een campagne gelanceerd werd. Vandaag moeten we evenwel inhoudelijk een paar stappen verder zetten om het klimaatprobleem op te lossen.

Geïnteresseerd in inhoud klimaatwet

Zo is Climaxi niet tegen een klimaatwet maar zijn we vooral geïnteresseerd in de inhoud daarvan. Die inhoud moet immers sociaal zijn en mag de kosten voor het oplossen van het klimaatprobleem niet afwentelen op diegenen die het al moeilijk hebben in onze samenleving. De beweging van de Gele Hesjes bewijst dat een steeds grotere groep in onze samenleving niet meer meekan en genoeg heeft van bijkomende lasten en taksen die de burger opgedrongen wordt.

Tegelijkertijd wil het initiatief een klimaatfonds lanceren dat “burgers en bedrijven helpt en stimuleert om de transitie te maken naar een klimaatneutrale samenleving.” Ook hier vragen wij ons af hoe dat fonds er gaat uitzien. Bovendien gaan we niet akkoord met een massale overheidsinvestering als cadeau voor het bedrijfsleven. Wij willen zoiets wel overwegen, maar vinden dat daar dan ook concrete engagementen moeten tegenover staan.

Nu scholieren, studenten en volwassenen wekelijks op straat komen, mag er wat meer boter bij de vis: een dergelijke campagne moet voor ons concrete voorstellen inhouden rond beter en goedkoper openbaar vervoer, korte keten in landbouw en andere voorstellen. Climaxi baseert zich daarvoor op een bevraging die het organiseerde waarin aan 1.000 Belgen gevraagd werd eigen voorstellen te doen.

Investeren in fossiele brandstoffen 

Bij de lijst van ondersteuners van de campagne zien we ook de CEO’s van een heel aantal grote bedrijven staan, die volgens ons best eerst voor de eigen deur zouden vegen alvorens anderen te mobiliseren voor het klimaat: Dominique Leroy (Proximus), Sophie Souied (Unilever), Thierry Geerts (Google), Thomas Leysen (KBC -Umicore), Max Jadot (BNP Paribas), Jef Colruyt (Colruyt Group) en anderen.

De aanwezigheid van deze CEO’s compromitteert het initiatief. Climaxi volgde de handel en wandel van de distributiebedrijven bijvoorbeeld en kwam tot de vaststelling dat ze de lokale boeren en economie onderuit halen. Banken investeren in fossiele brandstoffen en komen nu pleiten voor een wet. Climaxi heeft genoeg van deze dubbelzinnigheid.

Wij wensen iedereen succes in zijn eigen actie maar kiezen voor onze eigen weg. Binnen de klimaatbeweging is discussie over mogelijke oplossingen overigens dringend nodig. Nu zowel ministers als bedrijfsleiders de mensen bedriegen waar ze bijstaan, is enige bezinning niet slecht.

Climaxi blijft allerhande actiebewegingen rond klimaat steunen en roept samen met een tachtigal syndicalisten, ngo-werkers en anderen op tot een klimaatstaking op 15 maart 2019.

Filip De Bodt is coördinator van de Climaxi vzw.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!