Ahed Tamimi (Alfredo Hugo Rojas/CC 2.0)

Israël laat onder internationale druk Ahed Tamimi vrij binnen vier maand

De 17-jarige Ahed Tamimi zal binnen vier maanden worden vrijgelaten nadat ze schuldig pleit voor vier van de twaalf aanklachten tegen haar. Haar advocaat heeft deze deal aanvaard omdat ze geen faire rechtspraak verwacht van de militaire bezettingsrechtbank. Het apartheidsregime heeft met haar aanhouding zwaar internationaal gezichtsverlies opgelopen.

woensdag 21 maart 2018 22:18
Spread the love

Enkele weken terug besliste de militaire rechter van de bezettingsrechtbank om voortaan alle zittingen over Ahed Tamimi achter gesloten deuren te houden. Het beeld van het 17-jarige meisje in handboeien omringd door meerdere Israëlische bewakers betekende voor Israël sinds haar aanhouding enorm internationaal gezichtsverlies.

Realiteit bezetting ontmaskerd

Miljoenen over heel de wereld raakten door haar zaak voor het eerst geïnformeerd over de realiteit van de bezetting van Palestina en van de manier waarop Palestijnse kinderen worden mishandeld door de bezettende Israëlische troepen. Dat Palestijnen door militaire uitzonderingsrechtbanken worden veroordeeld, die bijna 100 procent schuldigverklaring uitspreken, staat in schril contrast met de behandeling van Israëlische kolonisten in Palestijns bezet gebied die door de gewone burgerlijke rechtbanken in Israël zelf worden berecht.

Een koloniste die recent eveneens een soldaat in het gezicht had geslagen (en dat reeds meerdere malen daarvoor had gedaan) werd veroordeeld tot een boete en een korte voorwaardelijke straf. Een bezettingssoldaat die een ontwapende, zwaar gewonde en bewusteloos op de grond liggende Palestijn door het hoofd schoot werd recent eveneens tot een korte gevangenisstraf veroordeeld, waarvan hij slechts de helft dient uit te zetten. Zijn zaak kwam enkel voor de rechtbank omdat beelden van de standrechterlijke executie viraal waren gegaan. Standrechterlijke executies komen regelmatig voor. Het komt bijna nooit tot een rechtzaak tegen de betrokken soldaten.

Faire procesgang onmogelijk

De voorbije weken werden meerdere leden van Ahed’s familie tijdens nachtelijke raids aangehouden in een poging haar onder druk te zetten om tot ‘bekentenissen’ over te gaan. Haar advocaat Gaby Lasky heeft verklaard dat zij van deze rechtbank geen enkele faire procesgang verwacht, vooral nu de zittingen achter gesloten deuren worden gehouden.

In de voorbije weken had zij reeds aangekondigd de verdediging van Ahed Tamimi te gebruiken om de illegaliteit van de bezetting en van de militaire uitzonderingsrechtbanken te pleiten. Gezien de enorme internationale aandacht voor haar zaak heeft Israël blijkbaar een uitweg gezocht om het eigen gezichtsverlies te minimaliseren.

Advocaat Lasky heeft nu overeengekomen met haar cliënt om schuldig te pleiten voor vier van de 12 beschuldigingen. De rechtbank zal haar daarvoor een gevangenisstraf van acht maanden en een boete van 5000 shekels opleggen (1166 euro). Haar tijd in voorarrest zal meetellen, zodat Ahed Tamimi begin juli 2018 kan vrijkomen. Formeel moet de rechter deze beslissing nog nemen.

Zonder enige twijfel zal de regering van Israël de ‘bekentenis’ van Ahed trachten te gebruiken als bewijs van haar schuld en als argument om te tonen dat het nog best meevalt met de werking van de bezettingsrechtbanken.

Nog 250 Palestijnse kinderen in gevangenis

Ondertussen blijven nog steeds meer dan 250 andere minderjarige Palestijnen opgesloten in omstandigheden die alle internationale verdragen en de eigen Israëlische wetgeving overtreden. Minderjarige Palestijnen worden aangehouden tijdens nachtelijke raids ook al is hun aanhouding overdag perfect mogelijk. Zij worden uit de bezette gebieden gehaald en naar gevangenissen in Israël gebracht, wat een overtreding is van de Conventies van Genève over het oorlogsrecht.

Minderjarige Palestijnen worden ondervraagd zonder de aanwezigheid van een ouder of een door de familie aangewezen vertrouwenspersoon, wat eveneens een overtreding is van internationale verdragen en van de eigen Israëlische wetgeving.

De militaire bezettingsrechtbanken laten geen getuigen à décharge toe, gebruiken geheim bewijsmateriaal dat niet door de verdediging kan worden beoordeeld en vonnissen in bijna 100 procent van alle zaken schuldig over de hele lijn. Bekentenissen ondertekend door minderjarigen tijdens hun gevangenschap worden daarbij aanvaard als bewijs, wat eveneens een zware schending is van de internationale verdragen over de rechten van het kind.

Internationale campagne heeft gewerkt

Door deze deal met de advocaat van Ahed Tamimi geeft Israël toe aan de druk van de internationale campagne voor haar vrijlating, die nog steeds toeneemt en in steden over heel de wereld tot acties, betogingen, petities blijft leiden.

Israël hoopt op deze manier dat de internationale aandacht voor de realiteit van de bezetting zal afnemen. Ook de BDS-boycotactie blijft immers aangroeien. Meerdere pogingen om BDS-activisme illegaal te laten verklaren in andere landen zijn mislukt. Op een recente conferentie heeft de Amerikaanse zionistische lobbygroep AIPAC toegegeven dat zij de steun van progressieve Amerikanen in het algemeen en van jonge Joods-Amerikanen in het bijzonder aan het verliezen is.

Of dat zal lukken mag ernstig betwijfeld worden. Israël zit immers met een onoplosbaar probleem dat niet langer kan worden stilgehouden: de naakte feiten van de bezetting, de kolonisatie en de apartheid.

In een korte reactie net voor ze werd afgevoerd reageerde Ahed Tamimi als volgt op het vonnis: “Er is geen rechtvaardigheid onder bezetting”.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!