(Ryan Rodrick Beiler / ActiveStills / ElectronicIntifada.net)

VN-rapport: “Israël is schuldig aan apartheid, boycot is morele plicht”

Een VN-Commissie heeft een rapport gepubliceerd dat besluit dat “Israël een apartheidsregime heeft opgericht dat het gehele Palestijnse volk domineert. Het staat boven elke redelijke twijfel vast dat Israël schuldig is aan beleidspraktijken die de misdaden van apartheid omvatten, zoals die worden omschreven in het internationaal recht.”

woensdag 15 maart 2017 18:23
Spread the love

De VN-Sociaal-economische Commissie van Westelijk Azië (ESCWA) heeft een onderzoek uitgevoerd naar de situatie van het Palestijnse volk in Israël en in de door Israël bezette gebieden (Oost-Jeruzalem, Westelijke Jordaanoever en Gaza1).

In zijn rapport Israeli Practices towards the Palestinian People and the Question of Apartheid roept de Commissie de regeringen van de VN-lidstaten op om “de boycott-, desinvesterings- en sanctioneringsactiviteiten te ondersteunen en positief te reageren op dergelijke initiatieven”, een expliciete verwijzing naar de BDS-campagne tegen de apartheid in Israël en tegen de bezetting en kolonisering van de Palestijnse gebieden.

Internationale Conventie tegen Apartheid van 1973

De ESCWA-Commissie maakte geen vergelijking met het apartheidsregime in Zuid-Afrika, maar vergeleek de concrete beleidspraktijken van Israël met de Internationale Conventie voor de Afschaffing en Bestraffing van de Misdaad van Apartheid van 1973 en een aantal anderen internationale verdragen.
Deze Conventie definieert de misdaad van apartheid als “onmenselijke daden begaan met de bedoeling de dominantie te vestigen en in stand te houden van één raciale groep over eender welke andere raciale groep van personen en hen systematisch te onderdrukken”.

“De eis (van de zionistische beweging) over Palestina als het exclusieve thuisland van het Joodse volk is gebaseerd op een expliciet raciale conceptie van beide groepen… Dit betekent dat Joden en Palestijnen ‘raciale groepen’ zijn volgens de omschrijvingen van de Apartheidsconventie van 1973.

Deze praktijken omvatten “de ethnische zuivering van bijna 800.000 Palestijnen in 1948, het ontzeggen van het recht op terugkeer voor Palestijnse vluchtelingen en “een hele reeks beleidsmaatregelen ontworpen om de omvang van de Palestijnse bevolking in te perken”. De Palestijnse staatsburgers in Israël genieten niet de volledige burgerrechten zoals die worden toegekend aan Joodse Israëlische staatsburgers.

De basiswet van het zionisme is de “wet van de terugkeer” die automatisch aan alle Joodse staatsburgers van alle landen in de wereld het staatsburgerschap van Israël toekent “terwijl (deze wet) het staatsburgerschap ontzegt aan al de Palestijnen die een met documenten aantoonbare geschiedenis van verblijf in het land (Israël) hebben.”

Avigdor Lieberman, huidig minister van defensie in de Israëlische regering heeft in de eerste week van maart 2017 herhaald dat “de Joodse staat uiteindelijk etnisch moet worden gezuiverd van alle Palestijnen”. “Er is geen reden waarom Sheikh Raed Salah, Ayman Odeh, Basel Ghattas of Haneen Zoabi Israëlische staatsburgers zouden moeten blijven.” Drie van deze Palestijnse leiders zijn verkozenen in het Israëlische parlement Knesset.

Wettelijke verplichting om actie te ondernemen

Volgens de Apartheidsconventie van 1973 hebben regeringen een wettelijke verplichting om onmiddellijk actie te nemen voor het beëindigen van de misdaad van apartheid. Dat houdt onder meer in dat regeringen “gerechtelijke vervolgingen moeten toelaten van officiële vertegenwoordigers van Israël die aantoonbaar verbonden zijn met de praktijken van de apartheid.” In zijn rapport stelt de VN-Commissie voor om een formeel oordeel te vragen aan het Internationaal Strafhof in Den Haag.
De Commissie stelt bovendien vast dat in de huidige omstandigheden staten en officiële instellingen weigeren enig initiatief te nemen en erkent dat “instellingen en personen in de civiele maatschappij een morele plicht hebben om de instrumenten te gebruiken waar ze over beschikken om de bewustwording te verhogen over deze aan de gang zijnde criminele onderneming.”

“(Zij moeten) die instrumenten gebruiken om druk uit te oefenen op Israël om de apartheidsstructuur te ontmantelen en ter goeder trouw te onderhandelen voor een blijvende vrede die de rechten van de Palestijnen onder het internationaal recht erkent en het mogelijk maakt voor beide volkeren om samen te leven op basis van werkelijke gelijkheid.”

“Apartheid is hier altijd al geweest”

De Israëlische komiek Assaf Harel heeft de allerlaatste aflevering van zijn talkshow “Good Nigh With Assaf Harel” op het Israëlische Channel 10 afgesloten met een korte monoloog waarin hij zijn landgenoten opgeroepen om de apartheid te erkennen voor wat ze is: “Sinds de rechtse regering aan de macht is hoor je meer en meer stemmen die verwittigen voor apartheid. Is dat een grap? Apartheid is hier altijd geweest. Al jaren en jaren.”

“Israël’s meest indrukwekkende innovatie, meer dan eender welk hoogtechnologisch project, meer dan elke wapensysteem, is onze verbazingwekkende capaciteit om te negeren wat hier aan het gebeuren is bij onze buren op nauwelijks enkele kilometer van ons.”

Dit is de YouTube van zijn volledige monoloog (Hebreeuws met Engelse ondertitels): “Israëli’s: word wakker en ruik de apartheid in Palestina” (5:06)

1   De door Israël bezette Golanhoogte is een internationaal erkend deel van het grondgebied van Syrië. Dit gebied maakte geen deel uit van het onderzoek.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!