Zegt Tzipi Livni bezoek aan Brussel af omwille van klacht voor oorlogsmisdaden?

Zegt Tzipi Livni bezoek aan Brussel af omwille van klacht voor oorlogsmisdaden?

Op 23 januari 2017 zou Tzipi Livni, een prominent lid van de Israëlische oppositie deelnemen aan een conferentie in het Europees Parlement. Ze heeft echter afgezegd 'wegens gezondheidsredenen'. Er is echter meer aan de hand dan een griepje...

donderdag 19 januari 2017 17:00
Spread the love

Op 23 januari 2017 zou Tzipi Livni, een prominent lid van de Israëlische oppositie deelnemen aan een conferentie in het Europees Parlement. Tegen Livni loopt evenwel een klacht van een aantal slachtoffers ingediend in 2010 voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de uitoefening van haar mandaat als minister van Buitenlandse Zaken als medeverantwoordelijke voor de Israëlische militaire operatie tegen Gaza, ‘Cast lead’ (eind 2008 – begin 2009)

Inmiddels meldt de krant Le Soir dat ze haar komst naar Brussel heeft afgezegd. Vermoedelijk is er een verband met de ingediende klacht. De federale procureur heeft bevestigd dat Mevr. Tzipi Livni door de Federale gerechtelijke politie zou worden onderschept tijdens haar verblijf in België voor ondervraging met betrekking tot de klacht die tegen haar werd ingediend.

Ter herinnering, uit de statistieken van verschillende NGO’s – die werden overgenomen door de Verenigde Naties – kunnen we opmaken dat het aantal Palestijnse slachtoffers van het 23 dagen durende offensief van ‘Cast Lead’, tussen 1387 en 1434 ligt, waaronder 960 burgers en meer dan 410 kinderen en honderden vrouwen. Het aantal mensen met blijvende gevolgen wordt geschat op 5303. Daarenboven waren er ook doelbewuste aanvallen op burgers en zetten de Israëlische troepen wapens in waarvan het gebruik veroordeeld wordt door het internationaal recht, zoals witte fosfor, die ontvlamt bij impact, maar die ook extreem kankerverwekkend is op middellange en lange termijn.

De Verenigde Naties stelden een commissie samen die de feiten moest onderzoeken. Hun rapport werd achteraf ook volledig aangenomen door de VN. Dit rapport is gekend als het ‘Goldstone Report. Daarin wordt verklaard:” Het is noodzakelijk een onderzoek in te stellen naar de personen die verdacht worden van mensenrechtenschendingen en het international humanitair recht en indien deze schendingen worden bewezen, de schuldigen te vervolgen livniopdat er geen klimaat van straffeloosheid ontstaat. Staten hebben de plicht volgens het internationaal recht om schendingen van het internationaal recht te onderzoeken.”

Het Goldstone rapport drukte ook de bezorgdheid uit over de publieke verklaringen van Israëlische functionarissen, “volgens dewelke de aanvallen tegen de burgerbevolking en de vernietiging van civiele eigendommen werden gewettigd als middelen om de militaire en politieke doelstellingen van Israël te bereiken.”

Tzipi Livni, de voormalige minister van Buitenlandse Zaken, die mede verantwoordelijk is voor de beslissingen die tijdens “Operation Cast Lead”, verklaarde “wij zullen geen mededogen tonen.” Livni verklaarde ook op 19 januari 2009, tijdens een interview op het Israëlische Channel 10 Nieuws: “Israël heeft zich echt van hooliganisme bediend in de loop van de recente operatie, op mijn verzoek”.

Op 10 maart 2010 heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen waarin wordt opgeroepen tot de uitvoering van de aanbevelingen van het Goldstone rapport. De resolutie roept de lidstaten en de hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken op om publiekelijk de uitvoering van de aanbevelingen van het rapport-Goldstone te eisen en de verantwoordelijken voor alle schendingen van het internationaal recht te benoemen, waaronder vermeende oorlogsmisdaden”. Ten slotte dringt de resolutie er bij de EU-lidstaten op aan om samen een “sterk gemeenschappelijk standpunt” in te nemen over de follow-up van het Goldstone-rapport en ook te eisen dat de blokkade van Gaza wordt opgeheven, die in het rapport wordt benoemd als “in strijd is met het internationaal humanitair recht”.

Al goed dat een rechter dit allemaal serieus neemt. Livni zal dus niet gauw weer zomaar naar Brussel komen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!