Israël vervolgt nog steeds Palestijnse kinderen voor militaire rechtbanken

Israël wordt er reeds jaren van beschuldigd Palestijnse kinderen voor kleine misdrijven aan te houden, wekenlang op te sluiten en voor militaire rechtbanken te vervolgen. Tijdens hun gevangenschap worden ze mishandeld en seksueel geïntimideerd. Bij overbrenging naar de rechtbank, worden ze urenlang vastgehouden in kooien in open lucht, ook in de winter. Deze praktijk gaat nog steeds door.

dinsdag 23 februari 2016 12:27
Spread the love

De Israëlische mensenrechtenorganisatie Palestinian Prisoners Club maakte in 2015 bekend dat minstens 600 Palestijnse kinderen werden aangehouden in Jeruzalem alleen al in de eerste helft van 2015 en dat ruwweg 40 procent van hen ook seksueel werd geïntimideerd of mishandeld, dat de Israëlische overheid kinderen foltert en hen urenlang buiten in weer en wind in kooien laat wachten, wanneer ze voor de behandeling van hun zaak naar de militaire rechtbank worden overgebracht.

De Britse krant The Independent haalde deze misbruiken reeds aan in 2014 en citeerde een verslag uit de Public Committee Against Torture in Israel (PTACI) (het Openbare Comité tegen Foltering in Israel), dat verklaarde dat “kinderen die worden beschuldigd van kleine overtredingen het slachtoffer werden van publiekelijke opsluiting in kooien, bedreigingen en daden van seksueel misbruik, en van militaire processen zonder recht op vertegenwoordiging.”

Deze wantoestanden in de strafinrichtingen in Israël werden ook vastgesteld tijdens een bezoek door advocaten van de organisatie Public Defenders Office. “Tijdens ons bezoek, dat plaatsvond op het moment dat er een hevige storm woedde over heel het grondgebied, spraken wij met gevangenen die een schokkend verhaal vertelden: in het midden van de nacht werden tientallen gevangenen overgeplaatst naar onoverdekte ijzeren kooien buiten de overgangsfaciliteit in Ramla.”

“Het lijkt erop dat deze procedure, waarbij gevangenen urenlang buiten in kooien moeten wachten (op de behandeling van hun zaak), al enkele maanden wordt toegepast. Dit werd eveneens bevestigd door andere functionarissen.” Uit het rapport wordt ook duidelijk dat het incident in Ramla slechts één voorbeeld is van het grote aantal mishandelingen die er plaatsvinden. Het PCATI gaf cijfers vrij over de aanklachten tegen de kinderen die worden vastgehouden, waaruit blijkt dat “de meerderheid van de Palestijnse kindgevangenen beschuldigd worden van het gooien met stenen.” Het rapport voegt hieraan toe dat 74 percent van deze kinderen te maken krijgen met fysiek geweld tijdens hun arrestatie, overplaatsing of ondervraging.

“Israël is de enige staat die Palestijnse kinderen systematisch vervolgt in militaire rechtbanken terwijl nooit “Israëlische kinderen voor militaire rechtbanken verschijnen.”

Het aanhouden van personen, waaronder minderjarigen, en verplaatsen door een militaire bezetter buiten het eigen grondgebied van de bezette bevolking, is verboden door de Conventies van Genève over het oorlogsrecht, waarin de rechten van personen onder buitenlandse bezetting worden vastgelegd. Het Israëlisch bezettingsleger op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem houdt een groot deel van de aangehouden Palestijnen vast in gevangenissen op het grondgebied van Israël.

Het Comité voor de Rechten van het Kind van de VN uitte in haar evaluatie van 2013 van de toepassing van het kinderrechtenverdrag reeds grote ongerustheid omtrent de foltering en mishandeling vandoor leger en politie gearresteerde, vervolgde en vastgehouden Palestijnse kinderen. De weigering van de Israëlische overheid om deze praktijken te stoppen, ondanks de herhaaldelijke vermaningen door de betrokken VN-verdragsorganen, baarde het comité eveneens grote zorgen.

Het Comité voegde er toen aan toe dat er “aanhoudend gebruik is van fysiek en verbaal geweld, vernedering, doodsbedreigingen, seksueel misbruik van arrestanten of hun familieleden. Ook worden kinderen hardhandig in bedwang gehouden, hun gezicht en hoofd wordt bedekt met zakken, en ze krijgen onvoldoende toegang tot toilet, eten en water.”

Ondanks deze reeds jarenlang bestaande misbruiken, blijft Israël Palestijnen, die zich tegen de militaire bezetting verzetten, aanhouden, in Israël gevangen houden en voor militaire rechtbanken vervolgen. Deze rechtbanken laten geen normale procedures van verdediging, getuigenissen en bewijsmateriaal ten voordele van de beschuldigden toe. Er zijn ook geen beroepsprocedures voorzien. Meer dan 7000 Palestijnen, waaronder kinderen – de Israëlische overheid weigert exacte cijfers te geven – worden nog steeds vastgehouden in 17 Israëlische gevangenissen en kampen.

Bronnen:

Israel put Palestinian children in outdoor cages during winter storm

Number of Palestinian children in Israeli prisons doubles

Israel strip-searches children in new detention center

Dit artikel is een ingekorte en met bijkomende informatie aangevulde vertaling van het artikel Israel Arresting Palestinian Children and Keeping Them In Outdoor Cages During The Winter.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!