Een slechtbetaald seizoenarbeider in Kenya verpakt boontjes, die dezelfde dag nog op het vliegtuig naar Europa gaan, waar ze de volgende dag in de schappen van de supermarkten liggen. Met SDG12 wil de VN deze manier van werken drastisch veranderen (UN/Ric Francis/Zumapress.com)
Analyse -

Wat zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) van de VN?

Op 27 september 2015 legde de VN 17 nieuwe doelstellingen vast voor een duurzame ontwikkeling van de wereld tot 2030. Die vervangen de 8 VN-Millenniumdoelstellingen 2000-2015. Een beknopt overzicht.

vrijdag 25 september 2015 18:47
Spread the love

 

Over de finale analyse van successen en mislukkingen van de VN-Millenniumdoelstellingen van 2000 tot 2015 (MDGs) is het laatste woord nog niet geschreven. Hetzelfde zal zeker ook gebeuren over de nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 2015-2030 (de SDGs). Hoe realistisch en hoe haalbaar zijn ze? De organisaties voor ontwikkelingssamenwerking maken zich alvast vertrouwd met de nieuwe afkorting ‘SDG’.

Het grote verschil met de MDGs 2000-2015 is niet alleen het grotere aantal (van 8 naar 17). Waren de MDGs nog vooral gericht op hulp van de Eerste Wereld aan de Derde Wereld, de nieuwe SDGs behandelen ook zware ontwikkelingsproblemen in de Eerste Wereld zelf. De ‘ontwikkelde landen’ krijgen met andere woorden ontwikkelingsopdrachten die ze in de eigen leefwereld zullen moeten waarmaken.

Hier de 17 nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (meer details vind je via de weblinks, die verwijzen naar de Engelstalige website van de VN, de Nederlandse vertaling volgt in de komende weken en maanden):

 1. SDG 1: Beëindig armoede in al zijn vormen overal
 2. SDG 2: Beëindig honger, bereik voedselveiligheid, verbeterde voeding en bevorder duurzame landbouw
 3. SDG 3: Verzeker een gezond leven en bevorder welzijn voor iedereen op elke leeftijd
 4. SDG 4: Verzeker inclusief kwaliteitsonderwijs voor allen en bevorder levenslang leren (inclusief = toegankelijk voor allen: gelijke toegang voor meisjes, minderheidsgroepen, armen…)
 5. SDG 5: Bereik gendergelijkheid en geef meer macht aan vrouwen en meisjes
 6. SDG 6: Verzeker toegang tot water en sanitair voor iedereen
 7. SDG 7: Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen
 8. SDG 8: Bevorder inclusieve en duurzame economische groei, tewerkstelling en degelijk werk voor iedereen
 9. SDG 9: Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder duurzame industrialisering en stimuleer innovatie (veerkrachtig = ‘resilient’: schokbestendig, standvastig, solide…)
 10. SDG 10: Verminder ongelijkheid binnen en tussen landen
 11. SDG 11: Maak steden inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam
 12. SDG 12: Verzeker duurzame consumptie en productiemethodes
 13. SDG 13: Neem dringend actie om de klimaatverandering en zijn impact te bestrijden
 14. SDG 14: Bewaar en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en de maritieme hulpbronnen
 15. SDG 15: Beheer de bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming, stop de verarming van de bodem en keer ze om, stop het verlies van de biodiversiteit
 16. SDG 16: Bevorder rechtvaardige, vreedzame en inclusieve maatschappijen
 17. SDG 17: Revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling

take down
the paywall
steun ons nu!