Analyse -

Militarisering politie Antwerpen is onheilspellende evolutie

Coalitiepartners CD&V, Open VLD en N-VA keuren de aankoop goed van militaire wapens met .300 kaliber kogels voor het Antwerpse politiekorps. Deze beslissing volgt op een eerdere om 4 FN-303-geweren met verfprojectielen aan te schaffen. Daarmee zetten deze partijen een verdere stap in de militarisering van hun politiekorps.

woensdag 16 september 2015 11:35
Spread the love

De voorstanders van gemilitariseerde politie in de politieke partijen en bij de politiekorpsen beleven hoogdagen in Antwerpen. Hun stoutste dromen komen stilaan in vervulling. Met de recente beslissing van de bestuurscoalitie van CD&V, Open VLD en N-VA wordt opnieuw een morele grens overschreden.

De .300 staat in het midden. Foto: WikiMedia Commons

De aankoop van FN-303-geweren die impactprojectielen afvuren (verfcapsules, pepperspray) was blijkbaar slechts een eerste stap in de militarisering van de politie. Dit wapen draagt niet bij tot meer veiligheid (zie Nieuwe wapens politie Antwerpen verhogen risico op onschuldige slachtoffers), maar is klein bier vergeleken met de nieuwe plannen van het bestuur van de stad Antwerpen.

Wapens die kogels van .300 kaliber kunnen afvuren zijn altijd dodelijk. Kogels van .300 kaliber zijn 7,62 mm breed en 67 mm lang. In de VS en Canada zijn zware jachtwapens die deze kogels kunnen afvuren zeer populair bij jagers op grizzlyberen en elanden. Eén schot met een dergelijk telescoopgeweer doodt een mannelijke eland van 475 kilogram tot op een afstand van 1000 yard (914 meter).

American Sniper verkiest de .300

De Antwerpse politie is uiteraard niet van plan te gaan jagen op grootwild. Inspiratie voor deze keuze heeft zij waarschijnlijk gevonden in het boek American Sniper. The Autobiography of the Most Lethal Sniper in US Military History van Amerikaans militair scherpschutter Chris Kyle.

Het logo PRB, nog altijd internationaal kwaliteitslabel voor geweren, ook al is Belgisch bedrijf Poudreries Réunies de Belgique sinds 1993 failliet. Foto: precisionrifleblog

Deze man heeft in Irak en Afghanistan het record van meeste geslaagde ‘kills’ op zijn naam (160) gezet, evenals van de verste ooit gelukte ‘kill’ op een afstand van 2100 yards (1920 meter). Hij werd in 2013 zelf vermoord door een leerling-scherpschutter, waarna zijn heldenstatus in militaire middens leidde tot de verfilming van zijn boek door Clint Eastwood in de gelijknamige film ‘American Sniper’.

In zijn boek vermeldt Kyle onder meer wat zijn favoriete munitie is. Dat is zonder enige twijfel het .300 kaliber. “Ik gebruikte de .300 Win Mag voor de meeste van mijn ‘kills’. Het is een uitstekend kogel voor alle gebruik. Zijn prestaties laten een superbe accuraatheid en ‘stopping power’ toe. Wapens voor .300 zijn wat zwaarder dan andere, maar ze schieten als een laser. Eender wat binnen de 1000 yards (914 meter) nagel je zo vast. Voor dichtbije doelen moet je je geen zorgen maken over minutieuze aanpassingen. Zelfs als je vizier nog op 500 yard (457 meter) staat raak je nog gemakkelijk elk doel binnen de 100 yards (91 meter).”

Geen stadswapen

Hoe een dergelijk zwaar wapen kan worden ingezet in een stadsomgeving is een raadsel. Dat is geen probleem voor het Antwerpse gemeentebestuur. Er wordt een budget voorzien van 80.000 euro voor ongeveer 27 wapens en 85.000 euro voor de bijhorende munitie.

Niet alle politieagenten zullen opgeleid worden om deze wapens te gebruiken. Het juiste aantal is niet bekend, ‘enkele tientallen’. Het is de bedoeling permanent een team klaar te hebben dat binnen de 3 à 5 minuten eender waar in de stad inzetbaar is. De wapens zullen niet zichtbaar gedragen worden, maar ‘veilig worden opgeborgen’ in de patrouillewagens.

Verviers en Charlie Hebdo

Een en ander wordt (net als voor de FN-303-geweren) verantwoord met verwijzing naar de moordaanslagen op Charlie Hebdo van 7 januari 2015 en de schietpartij van Verviers op 15 januari 2015, waarbij twee vermoede jihadisten omkwamen. Daar valt een en ander bij te bedenken.

In Frankrijk patrouilleren al jaren zwaar bewapende politieagenten en militairen in de steden en staan gelijkaardige hit-teams klaar. Charlie Hebdo werd al jaren specifiek bedreigd en de meeste journalisten van de redactie hadden persoonlijke lijfwachten. Geen van beide maatregelen heeft de aanslag kunnen verijdelen.

Wat de schietpartij in Verviers betreft, daar zouden zwaarbewapende jihadisten zijn uitgeschakeld. Zeker weten we dat echter niet, want over wat er echt is gebeurd bij die operatie is in feite zo goed als niets geweten. In ieder geval werd de operatie in Verviers “succesvol” uitgevoerd zonder de zware wapens die het stadsbestuur nu wil aanschaffen.

Niets gaat boven discreet, preventief onderzoek

In de VS heeft gemilitariseerde politie al geleid tot veel onschuldige slachtoffers, maar werd nog geen enkele terroristische aanval met zware wapens verijdeld. (Overigens wordt het merendeel van die terroristische acties in de VS uitgevoerd door blanke christenen).

De FBI en de CIA, de binnen- en buitenlandse inlichtingendiensten, daarentegen beroepen zich op hun onderzoekswerk om te stellen dat zij wel degelijk tientalen aanslagen verijdeld hebben. Zwaardere wapens zijn met andere woorden geen degelijke vervanging van grondig onderzoekswerk. De Amerikaanse ervaring leert bovendien ook dat discrete bewaking, onzichtbaar voor de burger (en voor de crimineel) veel efficiënter is (en een veel groter afradend effect heeft).

De geschiedenis van het vuurwapen leert slechts één ding. Wanneer de politie zich zwaardere wapens aanschaft, doen criminelen en fanatici dat ook. Deze wapens zullen met andere woorden de veiligheid van de Antwerpse burger niet verhogen, bovendien, ook de politie zelf zal er groter gevaar mee lopen.

De motieven voor deze beslissing van de N-VA, de CD&V en de Open VLD in het Antwerpse stadsbestuur moeten elders worden gezocht. De controversiële en impopulaire inzet van echte militairen in het straatbeeld zal door de aankoop van deze militaire wapens door de politie zachtjes afgevoerd kunnen worden. Deze aankoop wordt daarnaast verkocht als ‘daadkracht’ en geeft toe aan extreemrechtse krachten in eigen politieke rangen en binnen het politiekorps. Het objectieve gevolg van deze beslissing is dat de angstpsychose onder de bevolking nog wordt vergroot. Of dat de bewuste bedoeling is van deze aankoop of niet, is daarbij irrelevant.

Amerikaanse toestanden

België en de andere EU-lidstaten delen met elkaar de puike maatschappelijke prestatie dat moordaanslagen op politieagenten uiterst gering in aantal zijn. Ook op vlak van onterechte dodingen door politieagenten scoort Europa uitstekend.

De 10 landen met de meest gewelddadige politie ter wereld zijn in dalende volgorde Mexico, Pakistan, Egypte, Iran, Noord-Korea, Rusland, Brazilië, Zuid-Afrika, China en de VS. Het zijn tevens ook de tien landen met de meest zwaar bewapende en gemilitariseerde politie ter wereld.

De huidige federale regering heeft in zijn regeerakkoord onder meer staan dat de politie beter beschermd moet worden tegen klachten door de bevolking. De aanschaf van deze militaire wapens in een atmosfeer van toenemende straffeloosheid voor de politie is geen goed voorteken voor de toekomst.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!