©European Parliament/Pietro Naj-Oleari
Opinie - Sofie De Graeve

Partnergeweld moet prioriteit zijn in nationaal veiligheidsplan

Het is een schrijnende vaststelling: 162 doden in één jaar tijd, 39.746 meldingen per jaar, maar intrafamiliaal geweld dreigt geen prioriteit meer te zijn in het Nationaal Veiligheidsplan. Zodra partnergeweld als prioriteit in het nationale veiligheidsplan verdwijnt, zal mogelijks ook de aandacht ervoor verslappen. Dat komt de opvolging en een consequente aanpak geenszins ten goede.

donderdag 30 april 2015 15:20
Spread the love

Marge
voor verbetering

Ook
al deed de politie de afgelopen jaren belangrijke inspanningen, toch
is er nog veel marge voor verbetering. Slachtoffers zetten gemiddeld
pas na 35 incidenten de stap naar de politie. Heel wat slachtoffers
doen nooit aangifte.

De drempel verder verlagen, is dus nog steeds
aan de orde. De wet op de uithuisplaatsing van daders van
partnergeweld is van kracht sinds begin 2013. Deze wet zorgt ervoor
dat slachtoffers thuis kunnen blijven in plaats van elders een
onderkomen te moeten zoeken; het is de dader die het huis moet
verlaten. De toepassing van de wet loopt evenwel spaak. De nodige
instrumenten zoals een uniforme risico-inschatting en koppeling met
daderhulpverlening zijn er immers nog niet.

Machteloosheid
mag geen excuus zijn

Opvallend
is dat de lokale politie verwijst naar haar machteloosheid bij de
problematiek van partnergeweld. Die frustratie mag evenwel geen
excuus zijn om er niet langer een prioriteit van te maken, maar moet
net een uitdaging zijn om te blijven zoeken naar een betere opvang en
begeleiding van slachtoffers en de mogelijke rol van de lokale
politie hierin. Bovendien is het belangrijk dat een samenleving de
boodschap blijft geven dat partnergeweld onaanvaardbaar is. En dat
betekent net wel dat partnergeweld een prioriteit moet blijven
waarvoor de nodige middelen en personeel uitgetrokken moeten worden.

In
strijd met internationale afspraken en het regeerakkoord

Het niet meer opnemen van partnergeweld in het nationaal veiligheidsplan,
zet ook de geloofwaardigheid van de geleverde inspanningen op de
helling. En dat nu België net het verdrag van Istanbul (mei 2011) wil
ratificeren. Dat verdrag van de Raad van Europa is gericht op het
voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en van huiselijk
geweld. Hoe valt niet-prioritering overigens te rijmen met het federale
regeerakkoord waarin de regering stelt een ‘nultolerantie-beleid’
te willen verderzetten ‘tegen alle vormen van geweld waaronder
gendergerelateerd geweld, seksueel geweld, homofobie-transfobie en
intrafamiliaal geweld’?

Intrafamilaal
geweld is een omvangrijk probleem dat een duidelijk maatschappelijk
antwoord vraagt. Ook al is het frustrerend omdat het om een complex
probleem gaat waarvoor geen kant-en-klare oplossing bestaat. Een
hardnekkig probleem van epidemische proporties vraagt volgehouden
inspanningen.

Het
Vrouwen Overleg Komitee is een feministische en pluralistische
overleg- en actiegroep die elk jaar op 11 november de Nationale
Vrouwendag organiseert.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!