Opinie, Nieuws, Politiek, Cultuur, België - Luk Vandenhoeck, Rik Van Caenegem

VRT heeft voldoende advocaten

In De Standaard van 16 augustus vindt N-VA-er Peter De Roover het nodig om de verdediging van de VRT door professor Marc Hooghe aan te pakken. Graag willen we zijn vraag naar betere advocaten voor de VRT beantwoorden. Niet dat we beter zijn dan Marc Hooghe, maar we zijn wel beter op de hoogte van de feiten dan de heer De Roover zelf.

maandag 18 augustus 2014 10:38
Spread the love

Decimeren wil wel degelijk zeggen dat één op tien personen er
tussenuit wordt gehaald en is geen synoniem voor vernietigen, zoals
De Roover beweert. Eén op 10 verwijderen is wat de Vlaamse regering nu
juist wel wil doen. Ze wil namelijk meer dan 27 miljoen besparen op
een totale dotatie van 290 miljoen. De Vlaamse regeringspartijen en
de Nederlandse taal, het blijft een probleem zoals Ann De Craemer al
wist te vertellen.

Peter De Roover verwijst naar een passage uit het regeerakkoord
waarin wordt gesteld dat bij de opstelling van de volgende
Beheersovereenkomst de VRT zal geëvalueerd worden. Voor ons geen
probleem, dat is de logica zelf. Maar wat nu gebeurt is dat de
regering al wil inbreken in de huidige Beheersovereenkomst en dat
aanvaarden we niet.

De twee grootste regeringspartijen hebben de
lopende Beheersovereenkomst mee goedgekeurd. In een rechtstaat mag je
verwachten dat een ondertekend akkoord wordt gehonoreerd, ‘pacta
sunt servanda
’, zoals Bart De Wever wel eens pleegt te zeggen. Voor
ons is de Beheersovereenkomst geen vodje papier. Nu gaat de regering
nog verder: ze beslissen nu al wat de financiële armslag zal zijn
van de volgende Beheersovereenkomst door de dotaties voor 2017-18-19
al vast te leggen in de besparingstabel. Het opstellen van een
Beheersovereenkomst is een proces dat een jaar duurt, waar alle
betrokkenen, de Vlaamse burger inbegrepen, worden gehoord. Het is dus
ongepast om daarop al vooruit te lopen.

Het regeerakkoord verdedigt het huidig model van gemengde
financiering, dus ook met een beperkt reclameaanbod op televisie. De
Roover probeert professor Hooghe onderuit te halen door te wijzen op
de vele reclame tijdens sportmanifestaties en stelt dat de nieuwe VRT
wel eens reclame-arm zal zijn. VRT-televisie is in vergelijking met
de meeste Europese omroepen al zeer reclame-arm. Bovendien staat
daarover niets in het regeerakkoord. En de omroepen waarop weinig tot
geen reclame te zien is, hebben dan weer een veel hogere
overheidsdotatie, dat wordt dus moeilijk kiezen…

Maar waar het De Roover en zijn coalitiegenoot Tommelein echt om
gaat, is dat MNM wordt doorverkocht aan Telenet, dat nu al twee open
TV-stations heeft, maar geen commerciële landelijke radiozender.
Marc Hooghe verdedigt MNM als deel van de openbare omroep juist omdat
daardoor een grote groep jongeren en anderen bereikt worden met
nieuws. Even de feiten op een rijtje. De Telenet TV-zenders Vier en
VijfTV hebben geen nieuwsuitzendingen. Bij het overkopen van een
commercieel radiostation is het dus weinig waarschijnlijk dat er daar
volwaardig nieuws zou komen, laat staan nieuws dat ondersteund is
door een brede redactie zoals bij VRT en ook bij VTM.

De
radiostations van VTM, Q-music en Joe-FM, hebben wel degelijk elk uur
een nieuwsuitzending. Maar nog fundamenteler is dat ook Medialaan, de
groep van VTM en co veel schade zal ondervinden van de versterking
van Telenet. Wat gebeurt er dus: de Vlaamse regering zou, als ze
woordvoerders De Roover en Tommelein volgen, een Amerikaanse
multinational (Liberty Global heeft een wereldwijde omzet van 8
miljard euro en is meerderheidsaandeelhouder van Telenet) steunen
tegen twee belangrijke en goed presterende Vlaamse mediabedrijven,
Roularta en De Persgroep. Een raar soort zuurstof voor de Vlaamse
bedrijven.

Gelukkig zegt De Roover dat hij zich niet zal wagen aan de
concrete plannen voor de VRT. Wij veronderstellen dat de dialoog
tussen de Vlaamse regering en de omroep duidelijk zal maken dat
afbouw van de VRT geen optie is. Wij weten haast met zekerheid dat
dit gesteund wordt door de werkelijke aandeelhouders van de VRT: de 6
miljoen Vlamingen. Dat een betere VRT mogelijk is binnen de huidige
financiering, weten we maar al te goed, maar minder middelen leidt
onvermijdelijk naar een slechtere VRT.

Luk Vandenhoeck, secretaris ACOD-VRT

Rik Van Caenegem, voorzitter ACOD-VRT

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!