EGKS wordt EEG wordt EU
Analyse -

EGKS wordt EEG wordt EU

Een en ander begon in 1951 toen Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Luxemburg en België de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal (EGKS) oprichtten om hun kolen- en staalindustrie gemeenschappelijk te besturen. Daar is het niet bij gebleven. Een historisch overzicht.

donderdag 22 mei 2014 16:57
Spread the love

DeWereldMorgen.be

In 1957 werd de EGKS omgevormd tot de Europese
Economische Gemeenschap (EEG). Tevens werd toen een Europees
Parlement opgericht.  Dit
parlement werd tot 1979 samengesteld uit delegaties van de nationale
parlementen. In 1965 werd de Europese Commissie opgericht om het
dagelijks bestuur waar te nemen. Het bestond uit een college van zes
leden, één lid uit elke lidstaat. Tevens werd de Europese Raad
opgericht, waarin de regeringsleiders (of hun ministers) op gezette
tijden samenkwamen om beleidsafspraken te maken.

In
1979 werd voor het eerst een rechtstreekse verkiezing georganiseerd
voor het Europees Parlement. In de nieuwe Europese Verdagen kreeg dit
parlement vanaf datzelfde jaar geleidelijk meer bevoegdheden. Het is
echter nog steeds geen wetgevende vergadering, zoals de nationale
parlementen.

De
bevoegdheden van de EU werden verder uitgebreid door de Europese
Akte (1986), het Verdrag van Maastricht (1992) waarbij de EEG de
Europese Unie (EU) werd, het Verdrag van Amsterdam (1997) en het
Verdrag van Nice (2001). In 2004 werd voor het eerst een voorstel van
verdrag verworpen, het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor
Europa. Referenda in Nederland en Frankrijk verkregen immers geen
meerderheid.

In
de plaats kwam dan het Verdrag van Lissabon (2007) dat onder meer
besliste tot de instelling van een permanente voorzitter van de
Europese Raad. Op 19 november 2009 werd de Belg Herman Van Rompuy
als eerste in die functie benoemd. Zijn officiële titel is overigens
‘Voorzitter van de Europese Raad’, niet ‘president’ (zoals in de
media voortdurend wordt vermeld). Dit verdrag legt ook een aantal
regels vast waaraan de lidstaten zich dienen te houden bij het
opstellen en uitvoeren van hun begroting.

Vandaag
heeft de EU 28 lidstaten, Kroatië werd als laatste lid in juli 2013.
Daaraan gingen vooraf: Denemarken, Ierland en Groot-Brittannië
(1973), Griekenland (1981), Spanje en Portugal (1986), Oostenrijk,
Finland en Zweden (1995), de Tsjechische Republiek, Estland, Cyprus,
Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovakije en Slovenië
(2004), Roemenië en Bulgarije (2007). 

take down
the paywall
steun ons nu!