Het ware motief voor een oorlog tegen Iran
Iran -

Het ware motief voor een oorlog tegen Iran

dinsdag 6 december 2011 14:54
Spread the love

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu weet de wereld op emotionele wijze de stuipen op het lijf te jagen. Iran is voor hem de reïncarnatie van Nazi-Duitsland. Zo gauw het de kans krijgt, zou het Israël met een nucleaire nachtmerrie willen vernietigen. Helaas voor Netanyahu zijn de bevindingen van International Atomic Energy Agency (IAEA) niet zo overtuigend als hij zou willen. Maar zijn emoties maken desalniettemin indruk. Zoals in de VS en Groot-Brittannië, waar serieus wordt nagedacht over een militaire aanval op het land van de ayatollahs. Omdat Israël alleen zo gered kan worden.

In de VS dringen vooral de neoconservatieve pleitbezorgers van Israël aan op een oorlog tegen Iran. Hun argumenten hebben geen beste reputatie. Waren zij het niet die tien jaar geleden vonden dat een oorlog tegen Irak de enige manier was om Saddam Hoessein te weerhouden van de inzet van massavernietigingswapens? De gevolgen zijn bekend, waardoor het logische vermoeden ontstaat dat de neocons andere overwegingen kennen bij een oorlog tegen Iran dan de nucleaire plannen van dat land.

Dat laatste werd onlangs bevestigd. Door Danielle Pletka, de vicevoorzitter van de afdeling voor defensie- en buitenlandbeleid van het American Enterprise Institute (AEI), een neoconbolwerk als geen ander. In een vlaag van opmerkelijke openhartigheid verklapte Pletka de in het neoconmilieu levende gevoelens over Iran:

‘Het grootste probleem voor de VS is niet dat Iran de beschikking krijgt over kernwapens en daarmee gaat testen. Het gevaar schuilt erin dat Iran een kernwapen heeft en er niets mee doet. Want op het moment dat ze er een hebben en niets slechts doen, zullen alle duiven zeggen. “Zie eens, we zeiden toch dat Iran een verantwoordelijke macht is. We zeiden al dat Iran geen kernwapens wil om ze direct te gebruiken.” ….En uiteindelijk zullen ze een nucleair Iran dan als geen probleem definiëren.’

Het standpunt van de neocons over Iran wordt nog duidelijker met een opmerking van Thomas Donnely, een collega van Pletka bij het AEI. In een artikel dat onlangs verscheen in het neocon tijdschrift The Weekly Standard schreef hij:

‘…. Begrijp het karakter van dit conflict. We zijn gefixeerd op het nucleaire programma van Iran, terwijl het regime in Teheran zijn ogen richt op de werkelijke inzet: de machtsbalans in de Perzische Golf en het Midden-Oosten.’

De werkelijke inzet….. De neocons zijn duidelijk niet zo zeer bang voor een nucleair Iran, als wel voor een aantasting van de Israëlische dominantie in de regio. Dat is andere koek dan een jammerende Netanyahu over de ‘existential threat’ waar de zionistische staat naar zijn zeggen mee geconfronteerd is. Uiteraard is een uitbreiding van de Iraanse invloed in de regio geen verheugend vooruitzicht, maar een oorlog ter voorkoming daarvan zal als middel al snel erger zijn dan de kwaal. Maar hoe dan ook, die oorlog moet er komen als het aan de neocons ligt. Of het nu tot een internationale oliecrisis leidt, of (honderd)duizenden mensenlevens kost. De suprematie van de staat Israël is immers in het geding en dat maakt andere overwegingen irrelevant.

take down
the paywall
steun ons nu!