Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het is vreemd. En misschien kom ik achter op de tijd.  Veel eerder geloof ik dat we samen aan het stijgen zijn. Tegelijkertijd. Want zoals ik die betekenis en vooral – de wijsheid van die eenheid lijk te ervaren – het is nog geen tijd om je volledig over te geven. Het is leren bewus...

Ik blijf voorlopig nog even door de wereld wandelen zoals ik me de structuren van de wereld van gisteren lijk te herinneren. Toch poog ik me in dat verleden aan een visie te houden. Een bewustzijn waarin iedere kleine actie een effect te weeg brengt op mezelf en de hele wereld. Als ...

Hello hunter. We have watched you hunt through the vaste jungle of your supermarkets. We have seen your strategies to survive. We think you are strong. We must say you are not a bad hunter at all.  You seem to learn to ever exchange less things, for more and bigger things. The more y...

and God of Atum of this Universe andthe atoms of my Larger, make me smallinto my dream. It puts me in the center.Into an endlessness of time. I know. I feel. And we have hiddenfor this light before. We hid. And as every cell vibrateswith the songs we sing tomorrowand the road that ...

De polariteit van kennis van goed en kwaad – of het verschil er tussen consequent toepassen in je eigen keuzes (of vooral leren uit je ervaringen), is gebaseerd op wat je meemaakte. Een oordeel kan je pas raken als je vindt dat het waar is. Het raakt je niet als je niet vindt dat het...

#Occupy – Shamans of the Human Tribe

Are they new politicians? Visionaries? Healers? Or all of that? It was very striking to us in 2011. People got together all over the planet. They were all forming groups to communicate and everywhere we found the same installation: a circle of actively participating audience, with a...