Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

  De Deense ‘flinkse’ bocht “De voorstellen van Vooruit rond migratie worden niet op gejuich onthaald door de experts”, koptitelt Knack. Zowel Ellen Desmet ( professor migratierecht aan de UGent) als Ilke Adam (codirecteur van het onderzoekscentrum voor migratie aan de VUB) reageren respec...

Kaalslag in het sociaal werk In de beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid en Gezin wordt SAM, steunpunt Mens en Samenleving, letterlijk genoemd als “verder te ondersteunen organisatie, maar heel wat beperkter”. Dat betekent een zeer ingrijpende besparing van 1 miljoen euro. De Vlaamse regering ...

Het enige optimisme is dat van de wil. Wetende dat het anders zal moeten en worden. Met stijgende temperaturen, Gini-coëfficiënten en conflicten rond migratie en identiteit weet je dat zondermeer. De reële wereld die verandert op maat van wie macht verwerft, staat haaks op het soort neoliberale o...

Beste Jeanne, Ik start deze brief met een wat beladen gemoed. Je vraagt in je brief van 7 februari 2019 in DM aan de critici, wie we als critici van de Sign For My Future (SFMF) eigenlijk zijn? Maar de woorden die je hanteert maken een antwoord moeilijker. “Blind wantrouwen” is niet de positie...

Steden zijn de labo’s in een geglobaliseerde wereld, waar de toekomst op kleine schaal vorm krijgt. “De Stad kan de wereld redden”, het is een slagzin van enkele 100den lezingen van Eric Corijn. Maar dat “de stad de wereld kan redden”, is meer dan een theorie. De participatieve progressieve stad ...

Gent is een stad die tot de verbeelding spreekt. Het is historisch een rebelse stad, met een actieve stadsbeweging vanaf de jaren ’70, een eerder geëngageerd middenveld en een politiek bestuur dat de laatste decennia meermaals de sociale en ecologische kaart trekt. Symbolisch heeft Gent de reputa...

Beste Francine, Een open brief spreekt informeler dan de intellectuele loopgraaf-posities van waaruit vaak 'gesproken' wordt. Ik lees een groot deel van je bijdrage met instemming. Het is zelfs zoeken in de rode draad over de gedeelde zorg voor armoedebestrijding, en ja- beter ‘rijkdombestrijdin...

De schijnbaar dwangmatige zoektocht naar ‘een naam’ en ‘een gezicht’ voor deze nieuwe revolte,- is dit de derde intifada of niet?- doet ons al vlug de namen en gezichten vergeten die elke dag onderdrukt en gedood worden in het systeem van structureel geweld door de Staat Israël. Kolonisator/geko...

De Nederlandse klimaatzaak Urgenda haalt een belangrijke slag voor de rechtbank in Den Haag. De Nederlandse overheid moet het welzijn van zijn burgers garanderen. De broeikasgassen moeten in vergelijking met het referentiejaar 1990 met 25% dalen. Dat zou geen politieke uitspraak zijn...

Sociale mix is weer even een hot issue. Het debat werd op gang getrokken naar aanleiding van een Amsterdamse basisschool waar gekleurde leerlingen een wit T-shirt dragen met het opschrift “Is dit wit genoeg voor u?”. De school hoopt zo meer witte leerlingen naar zich toe te trekk...

Load More