Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

een niet-conventionele geschiedenisblog
MarcVermeersch

Schrijft over:
De studie leidde tot volgende boeken: Marc Vermeersch. De geschiedenis van de mens. Deel I. Jagers en verzamelaars. - Boek 1, van Pan tot Homo sapiens. (2de uitgebreide druk 2014). 35€ - Boek 2, de maatschappij van -jagers en verzamelaars. (2de uitgebreide druk 2014) 35€ Marc Vermeersch. De geschiedenis van de mens. Deel II. Landbouwers en veetelers. -Boek 3, Het ontstaan van landbouw en veeteelt in Zuidwest-Azië en de verspreiding er van naar Europa, West-Azië en Afrika. -Boek 4. Het ontstaan van landbouw en veeteelt in China, Nieuw-Guinea en Amerika. Verwacht in 2017. - Boek doctoraat: 'Om zich te reproduceren moet de mens zich ook ideologisch reproduceren'.

Bio

Ik studeerde geschiedenis. Mijn thesis handelde over de Gentse textiel tussen 1945 en 1960. Vanaf 2002 werk ik aan een 'geschiedenis van de mensheid'. Het is de bedoeling een synthese te maken van wat de afgelopen decennia in verschillende wetenschappelijke disciplines bestudeerd werd. Vandaar niet enkel aandacht voor historische feiten maar ook DNA, het ontstaan van de liefde, kennis, religie, geweld, economie, kunst enz. In 2012 maakte ik mijn doctoraat 'Om zich te reproduceren moet de mens zich ook ideologisch reproduceren' in de afdeling Culturele Antropologie van de UGent.

Werkgebied

geschiedenis en antropologie.

Gelijkheid, matriarchaat en meer

Onderdrukking van de vrouw in historisch perspectief (7) gelijkheid, matriarchaat en meer door marc vermeersch Biologische basis en cultuur De maatschappij van de mens is veel verder geëvolueerd dat die van bonobo’s en chimpansees. Er is uiteraard ook een biologische basis maar de cultuur die...

Een weinig bekende vorm van verminking van vrouwen

Sedert meerdere jaren worden in West-Afrika de borsten van jonge meisjes gemutileerd. Ze worden kleiner of plat gemaakt. Die moeders willen daardoor vermijden dat de meisjes seksueel misbruikt of verkracht worden. De meisjes, meestal tieners, kunnen zo zwanger worden en dat wil men voorkomen. De ...

De onderdrukking van de vrouw in historisch perspectief (6) geweld van mannen tegen vrouwen

Geweld van mannen tegen vrouwen Over heel de wereld is het duidelijk dat de mannen in de vroege geschiedenis de macht hadden en dat de vrouwen in een ondergeschikte positie stonden. Geweld is de basis die de overheersing mogelijk maakte en in stand hield. Zevenenzestig procent van de getrouwde v...

Load More