Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

een niet-conventionele geschiedenisblog
MarcVermeersch

Schrijft over:
De studie leidde tot volgende boeken: Marc Vermeersch. De geschiedenis van de mens. Deel I. Jagers en verzamelaars. - Boek 1, van Pan tot Homo sapiens. (2de uitgebreide druk 2014). 35€ - Boek 2, de maatschappij van -jagers en verzamelaars. (2de uitgebreide druk 2014) 35€ Marc Vermeersch. De geschiedenis van de mens. Deel II. Landbouwers en veetelers. -Boek 3, Het ontstaan van landbouw en veeteelt in Zuidwest-Azië en de verspreiding er van naar Europa, West-Azië en Afrika. -Boek 4. Het ontstaan van landbouw en veeteelt in China, Nieuw-Guinea en Amerika. Verwacht in 2017. - Boek doctoraat: 'Om zich te reproduceren moet de mens zich ook ideologisch reproduceren'.

Bio

Ik studeerde geschiedenis. Mijn thesis handelde over de Gentse textiel tussen 1945 en 1960. Vanaf 2002 werk ik aan een 'geschiedenis van de mensheid'. Het is de bedoeling een synthese te maken van wat de afgelopen decennia in verschillende wetenschappelijke disciplines bestudeerd werd. Vandaar niet enkel aandacht voor historische feiten maar ook DNA, het ontstaan van de liefde, kennis, religie, geweld, economie, kunst enz. In 2012 maakte ik mijn doctoraat 'Om zich te reproduceren moet de mens zich ook ideologisch reproduceren' in de afdeling Culturele Antropologie van de UGent.

Werkgebied

geschiedenis en antropologie.

Gelijkheid, matriarchaat en meer

Onderdrukking van de vrouw in historisch perspectief (7) gelijkheid, matriarchaat en meer door marc vermeersch Biologische basis en cultuur De maatschappij van de mens is veel verder geëvolueerd dat die van bonobo’s en chimpansees. Er is uiteraard ook een biologische basis maar de cultuur die...

Een weinig bekende vorm van verminking van vrouwen

Sedert meerdere jaren worden in West-Afrika de borsten van jonge meisjes gemutileerd. Ze worden kleiner of plat gemaakt. Die moeders willen daardoor vermijden dat de meisjes seksueel misbruikt of verkracht worden. De meisjes, meestal tieners, kunnen zo zwanger worden en dat wil men voorkomen. De ...

De onderdrukking van de vrouw in historisch perspectief (6) geweld van mannen tegen vrouwen

Geweld van mannen tegen vrouwen Over heel de wereld is het duidelijk dat de mannen in de vroege geschiedenis de macht hadden en dat de vrouwen in een ondergeschikte positie stonden. Geweld is de basis die de overheersing mogelijk maakte en in stand hield. Zevenenzestig procent van de getrouwde v...

De onderdrukking van de vrouw in historisch perspectief (5) het ontstaan vd liefde / sociaal vaderschap

Het ontstaan van de liefde tussen man en vrouw De moederliefde was de basis, het vertrekpunt van alle liefde tussen mensen. Alle andere vormen van liefde tussen mensen hadden de moederliefde als uitgangspunt, ook de liefde tussen man en vrouw. De vrouw en haar kinderen hadden daar voordeel bij. ...

De onderdrukking van de vrouw in historisch perspectief (4) Dominantie van de mannen

Geplaatst op 25 december 2017 door marc vermeersch Sociaal waren mannen en vrouwen niet gelijk, de mannen waren baas. Net als bij chimpansees werden vrouwen regelmatig geslagen. Het is – in het licht van de geschiedenis – pas zeer recent dat geweld tegen vrouwen is afgenomen. Chimpanseevaders h...

De onderdrukking van de vrouw in historisch perspectief (3) Verschillen tussen man en vrouw

De verschillen tussen man en vrouw worden in de hierna volgende tekst goed weergegeven. “Het begint bij de geboorte. De mannelijke baby is gemiddeld zwaarder en langer dan de vrouwelijke baby en hij heeft ook een snellere stofwisseling, wat tijdens de rest van zijn leven zo blijft. Dit kenmerk ma...

De onderdrukking van de vrouw in historisch perspectief (2) De verhouding man–vrouw bij de mens

Geplaatst op 22 december 2017  Bij de voorloper van de mens en bij de mens zelf zijn er de afgelopen zes miljoen jaren veel verschillende types geweest in oostelijk Afrika, die ook een grote genetische verscheidenheid vertegenwoordigden. Homo sapiens is de enige van die soorten en mensentypes di...

De onderdrukking van de vrouw in historisch perspectief (1b) chimpansees en bonobo’s

Bij de bonobo's zijn de vrouwen baas, een matriarchaat, dank zij hun bondgenootschappen. Bij de chimpansees zijn de mannen baas dank zij hun bondgenootschappen en geweld. De relatie tussen man en vrouw wordt ook gekenmerkt door onderdrukking van de vrouw. De vrouw wordt echter niet in alle maatsc...

De onderdrukking van de vrouw in historisch perspectief (1a) bonobo’s en chimpansees

De stamboom van de voorlopers van de mens, zijtakken en de mens/Homo, zelfDe relatie tussen man en vrouw wordt ook gekenmerkt door onderdrukking van de vrouw. De vrouw wordt echter niet in alle maatschappijen onderdrukt. Een aantal maatschappijen waarin man en vrouw globaal gelijk zijn zullen bes...

1302, klassenstrijd in Vlaanderen (5, handel)

de Hanze Vanaf ongeveer het jaar 1000 begon West-Europa zich te herstellen van de chaotische 'donkere middeleeuwen'. De bevolking groeide weer, talloze nieuwe steden ontstonden en de handel breidde zich sterk uit. Ook de Lage Landen prof...

Load More