Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Het COV

Schrijft over:
Onderwijs, gelijke kansen, diversiteit, syndicale actualiteit

Bio

Het COV (Christelijk Onderwijzersverbond) is met 38.500 leden de grootste Vlaamse onderwijsvakbond voor alle personeelsleden in het gesubsidieerd basisonderwijs. In drie kwart van de vrije en gemeentelijke basisscholen vertegenwoordigt het COV als ACV-centrale de onderwijzers, directeurs, paramedici, administratief medewerkers, kinderverzorgsters, … (http://www.cov.be - http://facebook.com/hetCOV)

Sinds 1 september 2015 heeft elk kind het recht zich in te schrijven in een gewone school, mits redelijke aanpassingen. Dat is het gevolg van het decreet van 21 maart 2014 ‘over de maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften’, beter bekend als het M-decreet. We zijn twee jaar l...

In 2015 waren opnieuw meer leerkrachten ziek. Vooral bij vrouwen in het basisonderwijs groeit het ziekteverzuim. Psychosomatische aandoeningen blijken de belangrijkste oorzaak. “De werkdruk en de emotionele belasting eisen hun tol bij leerkrachten. Veel leerkrachten en directies geven dag in dag ...

Waar blijven beloofde extra middelen voor M-decreet?

In 2014 hebben zo goed als alle partijen in het Vlaams Parlement zich geëngageerd om extra middelen te voorzien voor het M-decreet. Het COV, de grootste vakbond van het basisonderwijs, herinnert deze partijen graag aan hun belofte. “Het onderwijspersoneel wil zich actief inzetten voor elk kind, w...

Load More