Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het COV

Schrijft over:
Onderwijs, gelijke kansen, diversiteit, syndicale actualiteit

Bio

Het COV (Christelijk Onderwijzersverbond) is met 38.500 leden de grootste Vlaamse onderwijsvakbond voor alle personeelsleden in het gesubsidieerd basisonderwijs. In drie kwart van de vrije en gemeentelijke basisscholen vertegenwoordigt het COV als ACV-centrale de onderwijzers, directeurs, paramedici, administratief medewerkers, kinderverzorgsters, … (http://www.cov.be - http://facebook.com/hetCOV)

Sinds 1 september 2015 heeft elk kind het recht zich in te schrijven in een gewone school, mits redelijke aanpassingen. Dat is het gevolg van het decreet van 21 maart 2014 ‘over de maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften’, beter bekend als het M-decreet. We zijn twee jaar l...

In 2015 waren opnieuw meer leerkrachten ziek. Vooral bij vrouwen in het basisonderwijs groeit het ziekteverzuim. Psychosomatische aandoeningen blijken de belangrijkste oorzaak. “De werkdruk en de emotionele belasting eisen hun tol bij leerkrachten. Veel leerkrachten en directies geven dag in dag ...

Waar blijven beloofde extra middelen voor M-decreet?

In 2014 hebben zo goed als alle partijen in het Vlaams Parlement zich geëngageerd om extra middelen te voorzien voor het M-decreet. Het COV, de grootste vakbond van het basisonderwijs, herinnert deze partijen graag aan hun belofte. “Het onderwijspersoneel wil zich actief inzetten voor elk kind, w...

Korte en beperkte opdrachten schering en inslag voor jonge leerkrachten

In oktober 2016 waren er volgens de statistische dienst Arvastat van de VDAB 12,3% minder werkzoekenden in onderwijs dan in dezelfde periode vorig jaar. In de rubriek “onderwijzend en leidinggevend personeel in scholen” staan nu 6.867 werkzoekenden opgetekend. Goed nieuws is dat. Die dalende tren...

De kleuter op een voetstuk

Op 26 oktober bracht Pano (Eén) een reportage over de kleuterklas. De aankondiging leidde tot gesprekken over potjestraining en wie hiervoor verantwoordelijk is. Gelukkig kaderden de reportagemakers het verhaal in een brede context: de vele instappertjes in één klas, de tranen, de slaapoogjes, de...

Iedereen vindt het normaal dat de leerlingen op 1 september verwelkomd worden in een net klaslokaal dat origineel en fris is ingericht. Bovendien verwachten we dat die inrichting ook mee evolueert met de seizoenen en feestdagen en dat er naar hartenlust kan geknutseld worden. Daarom koopt bijna...

Stel je eens voor. Een klas vol met levendige 3-jarigen verspreid over diverse hoeken. Ze gaan helemaal op in hun bezigheden, nemen de tijd niet om bepaalde signalen in dat kleine lichaampje van hen te registreren. En dan is het ineens te laat. De broek is nat. Of vol. Wat nu gedaan? Je extra pa...

Extra middelen voor het basisonderwijs

Wie de standpunten van Open VLD en N-VA goed beluisterd heeft, weet dat deze realisatie geen probleem mag zijn. Inhoudelijke politieke spelletjes, voor of achter de schermen, moeten vermeden worden. Wij zijn #trots op de verantwoordelijke inzet van alle personeelsleden die dagelijks het beste van...

Onderwijs en de risico’s van een weg

Sara S. is emotioneel als ze in het journaal getuigt. Bilal Hadfi, één van de daders van de aanslagen in Parijs, heeft in haar klas gezeten. “Ik vond hem eigenlijk een intelligente jongen, zoals een echte puber op zoek naar zijn plaats in de maatschappij, waar hij zich niet aanvaard vond. Hij was...

[Ottawa, zondag 19 juli 2015 – France Castro] Ik had over haar gelezen, verhalen beluisterd en beloofd om haar op het wereldcongres van onderwijsvakbonden te ontmoeten. “Ik zou haar wel herkennen”, verzekerde Caro me. In mijn hoofd zat het beeld van een kleine Filippijnse vrouw. Ik keek speurend...

Load More