De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Waar blijven beloofde extra middelen voor M-decreet?

Waar blijven beloofde extra middelen voor M-decreet?

zondag 11 december 2016 12:13
Spread the love

In 2014 hebben zo goed als alle partijen in het Vlaams Parlement zich geëngageerd om extra middelen te voorzien voor het M-decreet. Het COV, de grootste vakbond van het basisonderwijs, herinnert deze partijen graag aan hun belofte. “Het onderwijspersoneel wil zich actief inzetten voor elk kind, welke leerbehoeften het ook heeft, maar het water staat de leerkrachten en directies aan de lippen”, zegt Marianne Coopman, algemeen secretaris van het COV.

Zolang die goed zijn voor elk kind, zijn leerkrachten best bereid tot veranderingen. Meer en meer wordt de verantwoordelijkheid voor verandering in het onderwijs echter uitsluitend bij de leerkrachten gelegd. Die moeten een “mindshift” maken, “de nodige inzet” vertonen of “het verschil maken”. “Dat is heel makkelijk voor de politiek, alsof die geen enkele verantwoordelijkheid draagt voor het creëren van de voorwaarden waarin die veranderingen kunnen slagen”, zegt Marianne Coopman.

Het M-decreet is daar een goed voorbeeld van. In het veld heerst onrust. Voor zowel leerlingen als onderwijspersoneel zijn er heel wat onzekerheden. Versterkende maatregelen ontbreken al helemaal. Dit doet het draagvlak voor de doelstelling van het M-decreet, waar het onderwijsveld oorspronkelijk achter stond,  afbrokkelen.

Budgetneutraal geen optie

Nochtans hebben in 2014 zo goed als alle partijen zich in het Vlaams Parlement geëngageerd dat er tijdens deze legislatuur extra middelen komen voor de uitvoering van het M-decreet. Het gaat dan zowel om de meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD als de oppositiepartijen sp.a en Groen. Toenmalig minister van Onderwijs Pascal Smet had het in de plenaire vergadering over een heel duidelijk engagement, van elk van deze partijen. Het COV roept deze partijen dan ook uitdrukkelijk op om zich aan hun engagement te houden en de nodige middelen te voorzien, voor het draagvlak voor het M-decreet helemaal verdwijnt.

Marianne Coopman: “Budgetneutraal is hierbij geen optie. De knelpunten waarop het COV wees bij de invoering van het M-decreet zijn nog altijd actueel. Er is geen budgettair kader. Er is een gebrek aan individuele ondersteuning van zowel leerlingen als leerkrachten. Leerkrachten worden nu al overbevraagd en voor professionalisering is er geen plan en zijn er geen middelen.”

www.cov.be

take down
the paywall
steun ons nu!