Op 27 maart voerden de onderwijsvakbonden COV, ACOD en VSOA actie bij de start van een conferentie over het M-decreet. Het personeel van het buitengewoon onderwijs is het wachten moe.

Ondersteuningsmodel M-decreet: een lege doos!

vrijdag 31 maart 2017 13:11
Spread the love

Sinds 1 september 2015 heeft elk kind het recht zich in te schrijven in een gewone school, mits redelijke aanpassingen. Dat is het gevolg van het decreet van 21 maart 2014 ‘over de maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften’, beter bekend als het M-decreet.

We zijn twee jaar later en ondertussen staat bij veel leerkrachten het water aan de lippen. Klassen in het gewone onderwijs zijn meer divers geworden, maar voldoende ondersteuning op de klasvloer is er niet. Wie werkt in het buitengewoon onderwijs weet niet hoe morgen hun job en statuut er uit zal zien en waar ze ingezet zullen worden. Redenen genoeg om actie te voeren. COV, ACOD en VSOA vragen ondersteuning tot op de klasvloer en duidelijkheid voor het personeel in het buitengewoon onderwijs.

Middelen

Er is een model uitgetekend om het gewoon en buitengewoon onderwijs te ondersteunen om het M-decreet te kunnen uitvoeren. Op 1 september 2017 moet dat ondersteuningsmodel van start gaan. Vandaag is in die tekening nog geen halftijds personeelslid per school voorzien!

Alle veranderingen moeten budgetneutraal gebeuren: geen verhoging van middelen, geen bijkomende personeelsomkadering, geen extra overleguren, onvoldoende bijscholing. Leerkrachten die voor alle leerlingen de lat hoog willen leggen, verliezen het vertrouwen. Vandaag al zijn er onvoldoende middelen en personeelsleden om in alle scholen de basiszorg en verhoogde zorg te garanderen voor alle leerlingen. En ook in het voorgestelde ondersteuningsmodel zal lang niet elke school op versterking kunnen rekenen. Er wordt heel wat afgepend over de dalende kwaliteit van ons onderwijs. Maar zonder bijkomende investeringen krijgen we de klus niet geklaard.

Duidelijkheid voor het personeel

Meer inclusief onderwijs betekent ook minder instroom van leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Bekwame en geëngageerde personeelsleden, leerkrachten en paramedici verliezen hierdoor hun job. Niet iedereen kan of wil terecht in de ondersteuningsteams. COV, ACOD en VSOA eisen dringend maatregelen om dit jobverlies op te vangen. Een aangepaste regeling voor reaffectatie en wedertewerkstelling en voorrangsrechten voor personeelsleden uit het buitengewoon onderwijs om in het gewoon onderwijs aan de slag te kunnen, zijn noodzakelijk.

Ook een duidelijk statuut voor de ondersteuners is cruciaal. Zij zullen niet alleen als collega’s leraren op de klasvloer ondersteunen, maar moeten er in multidisciplinaire teams ook voor zorgen dat de expertise van ons buitengewoon onderwijs maximaal gedeeld, gevaloriseerd én verder opgebouwd wordt.

Daarom is een aangepaste prestatieregeling en een degelijke regeling voor verplaatsingen noodzakelijk. Dat moet de overheid inzien. Daar moet snel werk van gemaakt worden. Het personeel van het buitengewoon onderwijs is het wachten moe. Als de overheid niet luistert, zullen we samen met hen nog krachtiger signalen geven.

1 september 2017 is niet haalbaar

Ondanks alle tekorten en onduidelijkheden wil de Vlaamse regering het nieuwe ondersteuningsmodel invoeren op 1 september 2017. Dat is niet haalbaar. Chaos dreigt. Scholen moeten met een gerust hart het schooljaar kunnen starten. Personeelsleden uit het buitengewoon onderwijs die hun job verliezen moeten beroep kunnen doen op nieuwe maatregelen.

De ondersteuners moeten weten waar ze aan toe zijn voor ze een positieve keuze kunnen maken. We vragen aan de minister om niet overhaast nieuwe plannen uit te rollen maar om in samenspraak net zoals de voorbije twee jaar te voorzien in overgangsmaatregelen. Op die manier kan er degelijk werk gemaakt worden van een solide ondersteuningsmodel. Een model dat gewone scholen de hulp biedt die ze nodig hebben en het personeel buitengewoon onderwijs het statuut en de werkzekerheid geeft waar ze recht op hebben.

Hoog tijd dat de overheid laat zien dat ze het onderwijspersoneel echt belangrijk vindt.

Lees de persmededeling van het COV, ACOD en VSOA.

take down
the paywall
steun ons nu!