Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

OPINIE – Géén feesten, nepfeesten, betaalfeesten!

Hoewel ook dit jaar geen Gentse Feesten plaats vinden, valt toch een en ander te beleven wat we anders wel degelijk terug vinden in het GF-programma. Alleen, de evenementen zijn vaak betalend. Voor deze trend vreesden we vorig jaar al voor. Toen publiceerden we een opiniestuk getiteld 'Laat COVID...

Laat COVID-19 niet de verkeerde weg wijzen voor de GF

Opinie – Laat de creatie van ‘Kleine Gentse Feestjes’ – betalend en en petit comité – niet de norm worden. Het virus dat ons nu noodzaakt om zo te handelen, zou de aanzet kunnen zijn om in de toekomst op die manier het tekort aan financiële middelen van de pleinen/ dekenijen op te heffen. Deze aa...

Over schippers, feestgedruis en huwelijksbootjes

Gent - Neuseplein, Seleskest en Voormuide Wie dacht het Neuseplein de bijnaam was voor de Groentenmarkt waar neuzekes verkocht worden, dacht verkeerd. Het Neuseplein is weinig bekend omdat… het nog nauwelijks bestaat. Het kwam tot leven wanneer de tolpoort viel en ging dood wanneer de ring wer...

Schilderde Van Eyck de Kortedagsteeg op het Lam Gods?

In het hoekhuis "Kleine Ameede" aan de Vogelmarkt-Koestraat in Gent zouden de broers van Eyck het wereldberoemde Lam Gods geschilderd hebben, in 1432. Vanuit hun raam tonen ze een straatzicht op een buitenluik van het Lam Gods: de Kortedagsteeg?   [caption id="attachment_155467" ali...

Bourgondische hertogen en Gentse stadsmilities: kat en muis.

GENT – In de 14e-15e eeuw verzetten stadsmilities zich tegen Bourgondische heersers. En als ze samenwerkten, volgden ze hun eigen agenda. Lees het verhaal op persblog.be - Verhalen uit en over Gent

Gentse politiek heeft moeite om correct te communiceren met de burger. Zowel in het dossier van de herbestemming van de Sint-Annakerk – in welke burgerinspraak opzij wordt geschoven – als in het dossier van het Duivelsteen – in welke men niet slaagt aan de burger te vertellen waarom het monument...

Studenten: ken je geschiedenis! 2019 = 40, 50, 70 j geleden dat…

Leer over het studentenprotest in Gent van 40, 50 en 70 jaar geleden. Lees in een cursiefje hieronder hoe het er aan toe ging tijdens het studentenprotest in 1979. 2019 is… 70j na de bezetting van het Gravensteen door studenten – tegen de verhoging van de bierprijs – in november 1949. [capt...

Het Duivelsteen is niet van de Gentenaars… En ze weten niet: waarom niét?

Eind juli stelden we - middels een artikel en een persoonlijke mail - de vraag aan het Gentse beleid: Waarom kon het Duivelsteen een tweetal jaar geleden niet aangekocht worden door de Stad, toen FOD Financiën het te koop aanbood? Waarom heeft (de vorige legislatuur) daar niet transparant over ge...

Het Duivelsteen is niét van de Gentenaars! Een schande!

Het is een open vraag aan het stadsbestuur, waar we het antwoord nog niet op gelezen hebben: “Waarom is het Geeraard de Duivelsteen niet van de Gentenaars?” Dat het Duivelsteen slechts voor de korte duur van de Gentse Feesten voor het publiek toegankelijk was, is een schande. Het legt een pijn...

Politiecommissaris schreef aan burgemeester: beknot Trefpunt! Het was begin de jaren 1970 en de politiecommissaris van Gent moet het wel erg op de heupen hebben gehad met de Gentse Feesten. Of hij stond onder behoorlijke druk van enkele burgers? De politiecommissaris schreef een brief aan de bur...

Load More