De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het Duivelsteen is niet van de Gentenaars… En ze weten niet: waarom niét?

Het Duivelsteen is niet van de Gentenaars… En ze weten niet: waarom niét?

woensdag 18 september 2019 15:42
Spread the love

Eind juli stelden we – middels een artikel en een persoonlijke mail – de vraag aan het Gentse beleid: Waarom kon het Duivelsteen een tweetal jaar geleden niet aangekocht worden door de Stad, toen FOD Financiën het te koop aanbood? Waarom heeft (de vorige legislatuur) daar niet transparant over gecommuniceerd?

Zeer recent is er hierover wat in de pers verschenen. Maar dit brengt geen afdoend antwoord op onze vraag.

Wij kijken uit naar de volgende Gemeenteraad op 23/24 september om onze vraag beantwoord te zien.

Onze recente bedenking (foto hieronder) staat in GENTSE ZOMER 2019 – “Zoef, de zomer is straks weer voorbij”

Ons artikel eind juli: Het Duivelsteen is niét van de Gentenaars! Een schande! 

Frank Depreitere

persblog.beVerhalen uit en over Gent

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!