De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

OPINIE – Géén feesten, nepfeesten, betaalfeesten!

OPINIE – Géén feesten, nepfeesten, betaalfeesten!

zaterdag 17 juli 2021 10:51
Spread the love

Hoewel ook dit jaar geen Gentse Feesten plaats vinden, valt toch een en ander te beleven wat we anders wel degelijk terug vinden in het GF-programma. Alleen, de evenementen zijn vaak betalend. Voor deze trend vreesden we vorig jaar al voor. Toen publiceerden we een opiniestuk getiteld ‘Laat COVID-19 niet de verkeerde weg wijzen voor de GF’ op onze persblog.be en in DeWereldMorgen.

‘Klein en betalend’, dus ‘selectief’, is de trend die helaas na COVID-19 aan de oppervlakte komt – ook voor wat de GF in de toekomst betreft, vrezen we. Met vorige edities van Miramiro zagen we de bui al hangen.
Exit ‘volks’ en ‘gratis’ feest? We vrezen er voor, want de triestige trend speelt helaas in op een nood waarover organisatoren van de pleinen allang klagen: gebrek aan geld voor een deftige programmatie. Tijdens de voorlaatste editie nog organiseerde ‘Speakers Corner’ een debat rond dit thema.

Waar valt dan wat te beleven? Het Houtdok, het Citadelpark, de Bijlokesite, het Pierkespark, het Huis van Alijn, het parcours van de Stropendragers (zonder pubiek!), Trefpunt, het kasteel Claeys-Bouüaert met Pierke, het klassieke ‘Luisterplein’ op de speelplaats van ht Sint-Lievenscollege … Theaters doen hun ding, zij het niet voor alles tussen hun muren, en nooit tevoren floreerden allerlei zomerbars. En veel meer.

Vergeet niet overal op tijd te reserveren en zorg dat je paypal ook van de partij is. F.D.

 

persblog.be – Verhalen uit en over Gent

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!