Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Balans nieuwe bedrijven versus falende bedrijven blijft positief

De recente Graydon-studie [1] draagt als titel: 'Aantal oprichtingen en stopzettingen in 2013'. Studiebureau Graydon [2] geeft boeiende studies uit en de pers pikt daar gretig op in. Vooral de negatieve kanten worden nogal sterk in de kijker gezet. Records voor falingen, minder opri...

Historisch hoge belastingdruk … Hoezo?

Hoe hoog is belastingdruk in België nu echt? Als we Voka [1] mogen geloven, zou de belastingdruk 54,9 procent moeten zijn. Als we echter naar de OESO-cijfers [2] gaan kijken, zien we voor 2011 een belastingdruk van 44,0 procent of een verschil van meer dan 10 procent met Voka of wat ...

Van Engelse vrienden moet je het hebben

"Eén op de tien Vlaamse hoogleraren en docenten is gebuisd voor test Engels". Dat konden we maandag 23 september, de dag dat de meeste universiteiten plechtig het nieuwe academiejaar inzetten, in de media vernemen. Het Engels van onze ingenieurs zou van nogal twijfelachtige kwaliteit...

In het nieuwsbericht wordt al te gemakkelijk gegoocheld met percentages en absolute aantallen. De aandachtige lezer merkte bijvoorbeeld op dat het zou gaan om 8,7% van de beroepsbevolking, ofte 611.000 werkzoekenden. In absolute cijfers zou men – opnieuw volgens het persbericht - tot...

Betrouwbare bronnen op het internet

Een vorige generatie journalisten moest het doen zonder internet en zonder Google. Om feiten te checken hadden ze enkel een telefoon – zo'n vast toestel met een draaischijf – en hun eigen archiefmappen. Met wat geluk konden ze ook beroep doen op de documentatiedienst van hun redactie...

"Dit is hallucinant", reageert een verontwaardigde Gert Muys, woordvoerder van de buurtbewoners. "Van Campenhout die samen met het district het Moorkenspark-project trok en ondersteunde, is overgestapt naar de N-VA en verandert plots van kamp.""Een jaar geleden stond hij nog met buur...