Balans nieuwe bedrijven versus falende bedrijven blijft positief
Opinie, Nieuws, Economie, België, Bedrijven, Faillissementen, Factchecker, Graydon, Startende bedrijven -

Balans nieuwe bedrijven versus falende bedrijven blijft positief

Het economisch studiebureau Graydon publiceert geregeld rapporten waarin het de toestand van de gezondheid van Belgische bedrijven onderzoekt. Wat daarover in de media verschijnt, is niet altijd een correcte weergave van wat de rapporten vertellen. Zelfs Graydon kreeg het op zijn heupen.

donderdag 24 oktober 2013 09:45
Spread the love

De recente Graydon-studie [1] draagt als titel: ‘Aantal oprichtingen en stopzettingen in 2013’.

Studiebureau Graydon [2] geeft boeiende studies uit en de pers pikt daar gretig op in. Vooral de negatieve kanten worden nogal sterk in de kijker gezet. Records voor falingen, minder oprichtingen van bedrijven, meer eenpersoonsbedrijven, etc…

Blijkbaar kreeg zelfs Graydon het op zijn heupen, want in de tweede alinea van de samenvatting van het recente rapport ‘Aantal oprichtingen en stopzettingen in 2013’ stond: “De balans blijft – in tegenstelling tot berichten die eerder in de pers verschenen – positief: uiteindelijk komen er nog altijd meer bedrijven bij dan dat er verdwijnen. Het verschil tussen beide wordt echter steeds kleiner. Netto (verschil oprichtingen-stopzettingen) en in verhouding tot de totale actieve populatie zijn er op acht maanden tijd 0,71 procent bedrijven bijgekomen”.

Maar dat zinnetje kon je bijna niet tegenkomen in de berichtgeving door de media. Graydon had er zelfs bijna twee pagina’s voor over om de overdreven negatieve berichtgeving te counteren. De titel van deze twee pagina’s was echter niet mis te verstaan: ‘Met appelen en citroenen maak je al te zure appelmoes’.

Deze paragrafen uit de samenvatting van het Graydon-rapport geven wat meer achtergrond

“Bij de aanvang van het zomerreces verschenen verontrustende artikels die gewag maakten van een gevoelige daling van het aantal actieve ondernemingen in België. Enerzijds stelde men vast dat het aantal nieuw opgerichte ondernemingen dat de afgelopen maanden, in vergelijking met de oprichtingsvolumes van verleden jaar, behoorlijk daalde.”

“Anderzijds meldde men dat dus het totaal aantal bedrijven daalde. Hiermee wordt de indruk gewekt dat we sinds kort met een nieuwe situatie worden geconfronteerd: namelijk dat er meer bedrijven hun activiteiten stopzetten dan dat er zijn die een activiteiten opstarten: een hallucinant idee.”

“De vaststelling is nochtans, op dit ogenblik nog, flagrant fout. Hier worden appelen met citroenen vergeleken. De waarheid is dat, hoewel de discrepantie tussen oprichtingen en stopzettingen gevoelig is gedaald, er nog altijd meer nieuwe jonge startende bedrijven worden geteld dan dat er zijn die hun activiteiten stopzetten.”

“Het totaal aantal actieve ondernemingen neemt dus nog steeds uitbreiding, zij het naar verhouding beduidend minder dan voor de crisisperiode.”

Inderdaad, de media kijken vaak enkel naar een bepaald deelaspect van de berichtgeving zonder het totaal plaatje in ogenschouw te nemen. Falingen zijn slechts (gelukkig) een beperkt deel van de stopzettingen. Als we kijken naar de officiële statistieken [3] in verband met stopzettingen en oprichtingen van bedrijven, zien we volgende cijfers:

DeWereldMorgen.be

Tussen januari 2007 en april 2013 kwamen er een kleine 490.000 bedrijven bij en stopten een kleine 400.000 bedrijven hun activiteit. Dat betekent dus een netto groei van 90.000 bedrijven op 6 jaar tijd (+12,8 procent tegenover begin 2007).

In januari 2013, werden 10.319 nieuwe bedrijven opgericht. Het op één na hoogste cijfer sinds december 2006. Gek genoeg kwam dit niet echt aan bod in de populaire media.

Graydon stelt echter terecht de volgende vraag: “Wat ook vermoed kan worden: meten we de economische waarde die verhoudingsgewijs verloren gaat (bijvoorbeeld aan de hand van ingezet kapitaal of gerealiseerde toegevoegde waarde) dan mag men ervan uitgaan (maar dit vergt verder onderzoek) dat er nu al door de stopzettingen meer waarde verloren gaat dan dat er door oprichtingen wordt gegenereerd”.

Misschien is dat moeilijk aan te tonen, maar toch zou Graydon ook met volgende factoren rekening moeten houden.

Eigenlijk moet je de toekomstige waarde van de opstartende en de stoppende bedrijven verrekenen naar vandaag om te berekenen of men nu netto waarde creëert of niet.

Startende bedrijven zijn inderdaad klein, maar ze zijn onze wissel op de toekomst. 70 procent van de starters overleeft de eerste vijf jaar [4] en veel bedrijven nemen ook extra personeel aan in de eerste jaren.

“Startende bedrijven zijn inderdaad klein, maar ze zijn onze wissel op de toekomst”

Onder de bedrijven die stoppen, zijn er veel die gewoon reeds jaren slapende waren. Dat wil zeggen dat ze geen, tot bijna geen economische activiteit hadden. Bedrijven die in faling gaan, zijn niet in staat om hun leveranciers te betalen en brengen vaak meer schade toe aan de economie dan dat ze bijbrengen.

In die zin is het moeilijk in te schatten wat het netto economisch resultaat is van starters ten opzichte van stoppers.

Wat we wel zien voor de totale economie is een groei van het Bruto Binnenlands Product per hoofd van de bevolking (BBP/capita) [5] dat beter standhoudt dan dat van de meeste van onze buurlanden. En een netto creatie van werkgelegenheid (zoals reeds aangekaart in een vroeger artikel [6]).

Over de periode 2007-2012 zien we een aangroei met 170.000 jobs of ongeveer twee werknemers per starter. Dat is niet veel, maar toont vooral aan dat we momenteel nog steeds meer economische waarde creëren in plaats van te vernietigen.

Dit is geen reden om optimistisch te zijn. Starters en KMO’s hebben het lastig, zij verdienen al onze steun, want zij zijn en blijven het hart van onze economie. Maar aan de andere kant kan ik me niet van de indruk ontdoen dat we door overdreven negatieve berichten in de media onnodig toekomstige starters afschrikken.

“Starters en KMO’s hebben het lastig, zij verdienen al onze steun, want zij zijn en blijven het hart van onze economie”

Phi-Rana

Voetnoten:

[1] https://graydon.be/uploads/files/Persbericht%20oprichtingen%202013.pdf Graydon: Studie (oktober 2013) – Aantal oprichtingen en stopzettingen in 2013

[2] https://graydon.be/over-graydon Graydon is een studiebureau dat hoofdzakelijk handels- en marketinginformatie, krediet- en debiteurenbeheer als kerntaak heeft. Het is de referentiebron om de gezondheid van een Belgisch bedrijf te onderzoeken. Op regelmatige basis maakt het studies openbaar over de economische evolutie van de gezondheid van de Belgische bedrijven.

[3] http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/webinterface/beSTAT_home/#2

[4] https://graydon.be/uploads/files/Startersatlas2013_Def.pdf

[5] http://tinyurl.com/ppthhjw

[6] https://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/08/20/recentste-cijfers-werkloosheid-zijn-misleidend

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!