Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

DMKC
Denkgroep MaatschappijKritische Christenen

Werkgebied

Deze 'denkgroep' stelt zich tot doel om visies van maatschappijkritische christenen een stem te geven in het maatschappelijke debat. Zij schakelt zich in in de brede en pluralistische linkse tegenbeweging.

Ik sta hier niet stil bij die specifieke bijdrage en de toch wat te spiegelpaleisachtige en daardoor licht kromme commentaar die hij levert, in een - ter zijner verdediging - te korte bijdrage. En ja, vakbonden hebben waarschijnlijk nood aan een blik vooruit, opzij, achteruit én in de spiegel. Ma...

Laudato Si ( ‘Geprezen zijt Gij’. Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis) oogst meer dan gewone belangstelling. De klimaatconferentie die op 30 november in Parijs van start ging, is hier niet vreemd aan. Maar dat is  niet de enige reden. Net als in zijn apostolische exhortatie Evangelii Gau...

Het is een onmiskenbaar en bedroevend feit: het kapitalisme als productiewijze en zijn politieke ideologie, het neoliberalisme, hebben zich wereldwijd zo stevig vast geankerd dat een echt alternatief wel onmogelijk lijkt. In feite heeft het kapitalisme alle domeinen bezet en vrijwel alle landen ...

Op 22 december 2014 richtte paus Franciscus zich, ter gelegenheid van kerstmis, tot zijn verzamelde medewerkers van de Romeinse Curie, het centrale bestuursorgaan van de rooms-katholieke kerk. Naast zijn ‘beste wensen’ hield hij de heren van de Curie een spiegel voor en maande hij he...

Er zijn zo van die zinnetjes die meer verhullen dan openbaren. Zowel de federale als Vlaamse regeringsverklaring staan er vol van. Neem nu deze uit het federaal regeerakkoord: “De regering zal de coherentie tussen de uitbetaling van sociale uitkeringen aan gevangenen tijdens de perio...

Ruim acht jaar was ik aalmoezenier in twee gevangenissen in België. Ik hoorde verhalen van mensen die straf hadden gekregen. Zij hadden tenminste de wet(ten) overtreden en in een aantal gevallen mensenlevens beschadigd. Er werd mij regelmatig duidelijk gemaakt dat ik niet al hun verh...

Op 8 maart 2014, internationale vrouwendag, was Anneleen Decoene in Amsterdam te gast op de Oecumenische Vrouwensynode. Dat is een platform van netwerken, organisaties, groepen en personen die betrokken zijn bij de brede oecumenische vrouw-en-geloofbeweging. Anneleen was er gevraagd ...

In hartje Brussel staat de Begijnhofkerk. Afghaanse vluchtelingen vonden er onderdak en een uitvalsbasis voor hun acties. In april vroeg aartsbisschop Léonard aan pastoor Daniël Alliet zijn actiebasis te verleggen naar een kerk aan de overkant van het kanaal, in het armere Molenbeek....

De paus der armen? De denkwereld van Jorge Bergoglio

Paul Goossens schreef: “Op een moment dat de macht van natiestaten en vakbewegingen door de globale markten wordt uitgehold en er aan de fundamenten van de welvaartsstaat wordt gemorreld, moet e...

Waarom de komst van de nieuwe Messias niet nabij is

Gelovige joden, moslims en christenen zullen zich zondagavond 2 februari, bij het bekijken van het Eén-journaal, tot tweemaal toe in de haren gekrabd hebben, want bijna was de Messias nabij en wel in twee gedaantes. De messias was bijna aanwezig in een toespraak die door Bart De Wev...

Load More