Waarom de komst van de nieuwe Messias niet nabij is

Waarom de komst van de nieuwe Messias niet nabij is

vrijdag 7 februari 2014 10:00
Spread the love

Gelovige joden, moslims en christenen zullen zich zondagavond 2 februari, bij het bekijken van het Eén-journaal, tot tweemaal toe in de haren gekrabd hebben, want bijna was de Messias nabij en wel in twee gedaantes.

De messias was bijna aanwezig in een toespraak die door Bart De Wever ‘messiaans’ werd genoemd. Ook in een commentaar op Eden Hazard kwam hij voor.  Ons Belgische Chelseatalent maakte bij zijn eerste optreden in de Arena van Stamford Bridge zoveel indruk maakte dat het als ‘messiaans’ werd omschreven. Beide berichten getuigden echter van het tegendeel.

Het wood messias betekent ‘gezalfde’. Het is afgeleid van het Hebreeuwse woord ‘masjiah’ en staat voor een inwijding door middel van heilig zalven. Binnen de joodse Tenach (Oude Testament) staat ‘messias’ meestal voor ‘hij die vrede zal brengen’ (Jesaja) en ‘hij die de wapens het zwijgen zal opleggen’ (Ezechiël). De Messias, is binnen dat geloof de redder in aantocht, hij die het volk van Israël na jaren van onderdrukking zal redden van de ondergang en zal leiden naar het beloofde land.

Binnen het christendom komen de betekenissen van het woord ‘messias’ samen in één en dezelfde mens ‘Jezus Christus’. Zelfs in de islam wordt Jezus beschouwd als de Messias, weliswaar niet als goddelijk figuur: “Hij die zal terugkeren naar de aarde om de volgelingen van het kwaad tot bedaren te brengen”.

Wellicht komt de verwarring in de media, doordat de gewone burger meent dat het woord ‘messias’ gelijk staat met ‘Redder’ en ‘Verlosser’. Dit is wel gedeeltelijk juist, maar die zogenaamde ‘redder’ moet zich wel degelijk houden aan de voorwaarden van vrede en gerechtigheid, moet éénheid en verzoening brengen, moet het kwade teniet doen door het goede te doen, moet kiezen voor de zwaksten. Nee, een redder word je, bijbels gesproken, niet zomaar.

Waarom Hazard en N.VA niks ‘messiaans’ in de pap te brokken hebben?

Eerst en vooral getuigt de kostprijs van Eden Hazard niet echt van een bevrijdende daad, die het volk zal verlossen of redden. Wel integendeel: de gehanteerde marktprijzen in het voetbalwereldje zijn om misselijk van te worden. Ze bevorderen het kwaad omdat het de kloof tussen arm en rijk vergroot, omdat het enkel ten dienste staat van de geldgod ‘Mammon’, omdat het spuugt op de kleine man die voortdurend om de tuin geleid wordt, zelfs als supporter.

Dan is er die speech, bejubeld door een paar duizend mensen, sommigen in extase, anderen uit volle borst of in opperste groet met het V-teken als tweede misbruikte symbool. Met alles wat hierboven in dit artikel werd uitgelegd en met alles waar de N-VA concreet voor staat wordt steenhard bedrog gepleegd.

Neem nu Antwerpen, showcase van de N-VA, waar mensen in de illegaliteit medische zorgen wordt geweigerd, waar wie niet ingaat op activering door het OCMW de uitkering wordt afgenomen, waar GAS-boetes vooral de allerzwaksten treffen (zie deze en deze blog van Dirk Van Duppen).  

Neem nu het programma van deze partij, waarbij men werkzoekenden de uitkering wil afnemen na twee jaar, waar men harde repressie vooropstelt in plaats van een performant preventiebeleid, waarin het nationalisme alle ruimte krijgt om de nieuwe toren van Babel te worden. Het ‘messiaanse’ is gewoonweg alles waar deze voorzitter en deze partij net niet voor staan.

Het is aan moedige geloofsgenoten, ook van de andere godsdiensten, om het patrimonium van hun geloofstaal te confronteren met een wereld die steeds meer diametraal staat tegenover de waarden van de Tenach (Oude Testament), het Nieuwe Testament en de Koran.

Wij weten namelijk zelf goed genoeg hoe gevaarlijk het kan zijn verkeerdelijk gehanteerde geloofstaal in te zetten als nationalistische strijdtaal. Laat dat een les zijn voor deze neutraliteitsdominante samenleving. Zij wezen gewaarschuwd, en ook hun toehoorders die meedrijven in de kudde van deze leugen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!