Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Revolutie in Egypte
Brecht De Smet

Schrijft over:
Egypte, revolutie, arbeidersbeweging, links activisme, Moslimbroeders

Werkgebied

Onderzoeker bij de Middle East and North Africa Research Group aan de UGent

In zijn bijdrage in De Standaard (9/9/2017) vergelijkt redacteur Jan-Frederik Abbeloos de rechtse samenzweringstheorie van het ‘cultuurmarxisme’ met de linkse kritiek op het neoliberalisme: beide concepten zijn containerbegrippen “waar vlot al het gepercipieerde onheil in de wereld mee geduid kan...

Aan de ene kant vinden we aanhangers van de verdreven president Morsi terug, waaronder vanzelfsprekend een harde kern van Moslimbroeders, maar ook gewone burgers die hem nog steeds als de legitieme president beschouwen en als een instrument om de democratisering en demilitarisering v...

Drie gezaghebbende figuren die de verschillende denominaties vertegenwoordigden – de liberale Mohamed al-Baradei, de islamitische sheikh al-Azhar en de koptische paus – schaarden zich met hun morele autoriteit achter de militaire interventie. De tussenkomst van het leger greep plaat...

De Egyptische revolutie is een lang proces van vallen en opstaan, en ondanks een aantal tegenslagen is de definitieve nederlaag nog niet geleden. Voor een uitgebreide analyse van de achtergronden, dynamieken en vooruitzichten van de Egyptische revolutie verwijs ik graag naar mijn bij...

Sinds de 25 januari-revolutie van 2011 winnen de Egyptische Moslimbroeders verkiezing na verkiezing. Het eerste plebisciet greep reeds plaats op 19 maart 2011, toen de Egyptenaren de keuze kregen om voor of tegen een aantal constitutionele amendementen te stemmen, voorgesteld door de...

Hoe kwam de Onafhankelijke Leerkrachtenvakbond tot stand? Abdel Hafiz: "Vooraleer ik iets over de lerarenvakbond vertel, wil ik het over de vroegere vakbond van leerkrachten hebben. De eerste organisatie voor leraren werd opgericht door Saad Zaghlul toen hij minister van Onderwijs w...

Egyptes revolutionaire ‘civil society’

Sinds de jaren '80 leidde een autoritaire staat en een gedemobiliseerde straatpolitiek tot een zwakke Egyptische civiele samenleving. Oppositiepartijen kregen weinig bewegingsruimte, de vrije pers werd sterk aan banden geleged, onafhankelijke vakbonden waren uit den boze en de staats...

Egyptisch referendum: 77% stemt voor onvoltooide revolutie

Gisteren stemden de Egyptenaren massaal voor de voorgestelde grondwetsamendementen. De grote opkomst, zo'n 41% van de kiesgerechtigden, vertraagde de telling tot vandaag. De uitkomst van 77% pro grondwetswijzigingen was een paar dagen geleden nog ondenkbaar voor veel activisten die d...

De Moslimbroeders en de grondwetsherziening

Wat een revolutie onderscheidt van een opstand of een rebellie is de plotse, spontane en massale participatie van de meerderheid van de mensen aan het politieke leven. 'Politiek' was in het Egypte van Mubarak een vies woord geworden, een bezigheid gereserveerd voor het regime of een ...

De Egyptische linkerzijde – deel 2

In een vorige blogpost heb ik het al even over de Egyptische linkerzijde gehad. Toen besprak ik kort Tagammu en de Egyptische Communistische Partij (ECP). Vandaag plaats ik de Revolutionaire Socialisten (RS) in de kijker, een kleine, maar actieve groep linkse activisten. De collabor...

Load More