Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Ik had zeer gemengde gevoelens na het lezen van Dimitri Verhulsts column Gestolen land in De Morgen van 27 juli jongstleden. Enerzijds waren de beelden van Israëlische soldaten die lachend Palestijnse woningen in het bezette Oost-Jeruzalem opbliezen ook mij op het netvlies blijven hangen. De misd...

De Kamer plant op 24 april een wetsvoorstel goed te keuren van de voormalige meerderheid van de regering-Michel – dus van MR, Open VLD, CD&V et N-VA. Het is de recuperatie van ontwerp van minister van Justitie Koen Geens tot hervorming van het Strafwetboek. Het bevat een nieuwe wetsbepaling i...

Dat de dagelijkse voedselbedeling voor mensen zonder papieren van priester Fernand Maréchal in Zeebrugge en zijn samenwerking met de niet-gouvernementele organisaties Dokters van de Wereld en Caritas International voor gratis doktersconsult en informatie over asiel niet iedereen bevalt, was al la...

Vanavond blikken de Brusselse grootrabbijn Albert Guigui, Antwerps bisschop Johan Bonny, orthodox metropoliet van België Athenagoras Peckstadt en vice-voorzitter Mohamed Achaibi van de moslimexecutieve in Antwerpen terug op die dertig jaar ‘Geest van Assisi’ en op de uitdagingen van hun interreli...

Vorige woensdag werd bij de scheutisten in Schilde het boek Missie vandaag. Opstellen voor de honderdste verjaardag van mgr. Jan Van Cauwelaert voorgesteld. De honderdjarige mag dan nauwelijks nog horen of zien, het bezoek van zijn lievelingsleerlingen Laurent – intussen kardinaal –...

Tweepausenjaar geeft nieuwe zuurstof aan christenen

Nu het pontificaat van bisschop Franciscus van Rome op kruissnelheid komt, bestaat steeds meer kans op “een al te verleidelijke journalistieke tweedeling: […] Benedictus XVI is de conservatief, de wereldvreemde, de harde, de mislukte paus, van wie het de enige goede daad was af te tr...

Iedereen die van dicht of ver met het daklozenrestaurant Kamiano van Sant’Egidio in Antwerpen te maken kreeg, kende Danny. Bij de slungelende stap van Danny dacht ik niet meteen aan alcoholmisbruik, dan wel dat verslaving allerhande zijn fysieke conditie had verwoest. Niets daarvan:...

Vredesweekgetuige over Congolese migratie in België Musitu heeft sociologie gestudeerd in Kinshasa en Berlijn, maar woont als erkend politiek vluchteling en inmiddels Belgisch staatsburger met vrouw en drie kinderen in Antwerpen-Borgerhout, waar hij actief is in tal van buurtverenig...

Na tien jaar regelmatige ontmoetingen hebben de orthodoxe rabbijn Aharon Malinsky, de katholieke priester Rik Hoet en de Marokkaanse imam Jamal Maftouhi hun trialooggesprekken geactualiseerd. Dit unieke Antwerpse gebeuren verschilt op vier punten van alle andere interreligieuze initi...

Wettelijke feestdagen opengooien

Bij de begrotingscontrole van maart was er even sprake van een wettelijke feestdag te schrappen om de loonkost voor de werkgevers te verlichten. Merkwaardig: Unizo stelde niet meteen haar veto, maar gaf aan dat best een andere feestdag dan Pinkstermaandag gekozen werd. Dat zou minder...

Load More