Priester Fernand Marechal (foto: Jan Nolf)

Politie pakt migranten op bij voedselbedeling pastoor Zeebrugge

Gewezen vrederechter en justitiewatcher Jan Nolf schreeuwde vorige week op Twitter zijn verontwaardiging uit na een politierazzia op het precieze moment van de dagelijkse voedselbedeling voor hopeloze migranten van priester Fernand Maréchal in Zeebrugge. De politie zoekt er blijkbaar zelfs soms mensen zonder papieren op te pakken in het kerkgebouw.

woensdag 29 augustus 2018 10:36
Spread the love

Dat de dagelijkse voedselbedeling voor mensen zonder papieren van priester Fernand Maréchal in Zeebrugge en zijn samenwerking met de niet-gouvernementele organisaties Dokters van de Wereld en Caritas International voor gratis doktersconsult en informatie over asiel niet iedereen bevalt, was al langer bekend. Vooral de christendemocratische provinciegouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé, en de socialistische burgemeester van Brugge, Renaat Landuyt, beweren dat de evangelische barmhartigheid van de lokale pastoor extra migranten naar de haven van Zeebrugge lokt.

Minder bekend is dat de autoriteiten de mensen zonder papieren en de bescheiden priester ook voortdurend intimideren, door met name net op het ogenblik van de voedselbedeling rond de kerk te patrouilleren en er de migranten zo vaak mogelijk op te pakken. Daarmee worden de maandelijkse cijfers van het aantal opgepakte migranten opgedreven, want na een administratieve aanhouding worden de mensen zonder verblijfspapieren met een ‘bevel om het grondgebied te verlaten’ weer vrijgelaten en kunnen ze enige tijd later opnieuw door de politie worden opgejaagd.

Gepensioneerd vrederechter en bekend Vlaams opiniemaker Jan Nolf was vorige week toevallig bij zo’n politierazzia en parafraseerde op Twitter de politiek van de ministers Colbert en Mazarin onder Lodewijk XIV: “Arrêtez les affamés, c’est tellement plus facile” (‘Pak op wie honger heeft, dat gaat makkelijker’). De pastoor vroeg de ordediensten de migranten eerst hun honger te laten stillen maar kreeg ten antwoord dat deze in detentie te eten kregen. “We doen ook maar ons werk”, zouden de agenten gegeneerd hebben gezegd. Priester ‘Ferre’ Maréchal bleef niet voor het eerst achter met wat hij had klaargemaakt, maar ging de bereide maaltijden bezorgen aan de kansarmen van Zeebrugge, zoals hij trouwens eveneens wekelijks doet.

Navraag leert echter dat de ordediensten in Zeebrugge regelmatig ook de ongeschreven regel breken dat een godshuis een asielplek is. Na het oppakken van de mensen zonder papieren die naar aanleiding van de voedselbedeling in de buurt van de Sint-Donaaskerk van Zeebrugge ronddwalen, gaan ze de kerk binnen om te controleren of niemand zich daar schuilhoudt. Een tijd lang deden ze dat zelfs met politiehonden, maar dat doen ze nu op uitdrukkelijk verzoek van pastoor Maréchal niet meer.

Maar de vraag blijft welke ‘Westerse waarden en normen’ met het doorbreken van het gewoonterechtelijke kerkasiel verdedigd worden? En wat de volgende stap wordt om te verhinderen dat iemand ‘Mij hongerig zag en Mij te eten gaf’?

take down
the paywall
steun ons nu!