Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

  Tweeëntwintig landen kondigden op de klimaatconferentie COP28 aan dat er tegen 2050 een verdrievoudiging van atoomenergie nodig zou zijn om de wereld van de klimaatverandering te redden. Tezelfdertijd en op dezelfde plaats organiseerden lokale organisaties de protestactiviteit Don’t ...

  Op de COP28 hebben een aantal landen onder leiding van de VS een oproep gelanceerd om het aandeel van kernenergie in de wereldproductie van elektriciteit te verdriedubbelen. Onderzoeksjournalist Karl Grosmann schreef een stevige repliek in zijn artikel Nuclear Power Pushing at the UN’s ...

  Het antwoord van het overheidsbeleid is een telkens opnieuw verteld verhaal van beloften, aangekondigde doelstellingen, tekortschietende maatregelen en acties. De veroorzakers van de hoge en steeds maar stijgende emissies zijn de rijke landen van de wereld (de G20). Ze ontwijken hun ...

  Over de aardgasprijzen, kort en terzake: Europese politici beëindigen best de sancties en embargo’s op gasuitvoer van Rusland en Iran, landen met werelds grootste gasvoorraden. De gasprijs zou snel dalen, de Europese economie zou niet in de afgrond tuimelen en Poetin zou minder geld ver...

kerncentrale Doel

  Wanneer neoliberale partijen pleiten voor nationalisering van de kerncentrales, boer, pas op je ganzen! Aviel Verbruggen ziet geen enkel heil in verderzetten van grootschalige energieproductie met kerncentrales, een model dat alleen om winsten voor de enkelen draait. De toekomst is voor...

  Het Amerikaans presidentschap van Ronald Reagan (1981-1989) vestigde het neoliberalisme als dominante ideologie. Na 40 jaar afbraak van de welvaartsstaat wil de Europese Commissie nu een 'laag-koolstof' neoliberalisme vestigen. Het 'Fit for 55'-pakket is gebouwd rond de 'koolstofmarkt',...

1. Het grote geld achter de oorlog in Oekraïne Vanaf haar ontstaan bracht de aardolie-industrie excessieve rijkdom voor de bezitters van de oliebronnen, alsook gewelddadige conflicten. De technieken voor het vinden, oppompen, bewerken en gebruiken van aardolie verbeterden voortdurend. Na de T...

DeWereldMorgen.be publiceerde op 11 februari de repliek van Guido Steenkiste 'Energiepolitiek: waarom ik mijn lidkaart van Groen niet verscheur' (GS, Groen) op de bijdrage van Aviel Verbruggen aan DeWereldMorgen.be (8 februari) 'Een Groene Minister, architect van SMR-atoomkernenergie'. Dit laat...

  De Standaard van het weekend zaterdag 5 – zondag 6 februari 2022 (p.8-9) publiceerde onder een band van statige foto’s een interview met de Belgische Minister van Energie, Tinne Van der Straeten (TvdS)(Groen) naar aanleiding van haar bezoek aan Oman. Mijn wenkbrauwen gingen nu en dan...