Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Redactie .

TruthOut

  Dit artikel werd geschreven tijdens de zitting van het Internationaal Gerechtshof. Het oordeel van het ICJ was toen nog niet bekend. De auteur zet alle argumenten en feiten mooi op een rij en geeft aan wat de inzet was van deze historische rechtspraak, los van het uiteindelijk oordeel, ...

  Net als voor Assange en Gershkovich was de journalistiek voor Bill Oatis eerder een roeping dan een job. Vanaf zijn twaalfde schreef hij al voor de schoolkrant. In 1933 gaf hij zijn studies op om te gaan werken bij de Leader-Tribune, de plaatselijke krant van Marion, Indiana. Vervolgens...

  De vader van Reem Zidiah heeft het grootste deel van zijn leven gewerkt en gespaard. Vijf jaar geleden verhuisde hij met zijn familie naar zijn droomwoning in een van de aantrekkelijkste appartementsgebouwen van Gaza-Stad. Kort voordat Israël en Hamas een tijdelijke pauze in de gevechte...

  In het geostrategische spel wordt verwacht dat bepaalde staten die buiten de westerse veiligheidssfeer vallen, zoals India, een sleutelrol zullen spelen in het stadium van imperialisme waarin we straks terechtkomen. De VS zijn op hun retour en hebben niet langer de macht om eenzijdig...

  De oorlog in Oekraïne is bijna twee maanden bezig en vrede is nog lang niet in zicht. Het niveau van vernietiging werd zelfs opgevoerd en beide partijen lijken weinig hoop te hebben op een vreedzame regeling op korte termijn. Bovendien is de internationale situatie ook aan het verhit...

Noam Chomsky

  De Russische oorlog in Oekraïne veroorzaakt een internationale aardbeving. De oorlog heeft in heel Europa nieuwe vragen doen rijzen over nationale veiligheid en schudt de geopolitiek door elkaar op gebied van de energiebevoorrading. Bovendien lijkt de oorlog nieuwe scheidslijnen te c...

  NAVO-leiders kondigden woensdag aan dat het bondgenootschap van plan is zijn oostfront te versterken door veel meer troepen in te zetten in landen als Bulgarije, Hongarije, Polen en Slowakije - waaronder duizenden Amerikaanse troepen. Ze willen ook "materiaal sturen om Oekraïne te helpe...

  “In elke oorlog wordt iedereen die voorzichtig is, die naar de argumenten van beide partijen luistert alvorens een standpunt te vormen, of die officiële informatie in twijfel trekt, onmiddellijk beschouwd als medeplichtig aan de vijand”, aldus historica Anne Morelli. Daar doet DeWere...

  Noot van de redactie: Voetnoten onderaan zijn eigen toelichtingen bij personen, instellingen en gebeurtenissen, die niet noodzakelijk zijn om de redenering van Chomsky te volgen. Ze verduidelijken wie ze waren/zijn en in welke historische of actuele periode zij zich situeren.   ...

  Alle regeringen van Israël pogen al jaren de Palestijnse bevolking uit de Heilige Stad Jeruzalem te verdrijven. De recente aanvallen zijn een uitvoering van die doelstelling. Om de wortels van de huidige escalatie – en de mogelijke dreiging van een totale oorlog – te doorgronden moet me...

Load More