De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

ZORG BLIJFT PROBLEEMKIND

vrijdag 10 december 2021 19:02
Spread the love

Er was een betoging “tegen” de coronamaatregelen ook in de zorg. Ik kan me moeilijk vinden in een blinde actie tegen de coronamaatregelen. Dat men actie voert tegen het beleid dat steeds meer op brandjes blussen en jojo lijkt kan ik volkomen begrijpen. Men maakt er inderdaad een zootje van.

Ik ook vast dat er in de gezondheidssector veel ongenoegen is. Begrijpelijk er zijn te weinig handen aan het bed en het aantal ziekenhuisbedden werden afgebouwd. Ook de waardering voor de zorgwerkers ontbreekt.

Militanten in zorg komen niet enkel op voor hun eigen voordeel, in tegendeel, ze komen op voor een kwaliteitsvolle zorg in onze samenleving.

Een deel van de verontwaardiging van de zorgers was de verplichtte vaccinatie met risico tot ontslag. Zelf ben ik principieel tegen verplichtte vaccinatie. Soms moet men echter afstand nemen van zijn principes. Het is zoals het ophouden van een windje tot men niet meer kan en de natuur zijn vrijheid geeft. Waarom verplicht men de verplegers-vaccinweigeraars ,wat ik niet begrijp, zich niet in te zetten op afdelingen met minder risico met dagelijkse test? Zo voorkomt men ontslag en een leegloop van de zorg.

Wanneer ik kijk naar de cijfers kan het niet anders dan de principes van vrijheid even on hold te zetten . De algemene gezondheid is essentieel.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!